|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   HU   ES   LA   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: be
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: be

to be
być [niedok.]
beryllium <Be>
beryl {m} <Be>chem.
Be careful!
Uważaj!
to be admitted [accepted by school, society]
zostać [dok.] przyjętym
to be alive
być żywym
żyć [niedok.] [być żywym]
to be angry
gniewać [niedok.] się
rozgniewać [dok.] się
to be arrested
zostać aresztowanym [dok.]prawo
to be born
urodzić się [dok.]
to be depressed
być [tylko niedok.] w depresji
to be done
być zrobionym
to be even
być kwita [pot.]
to be fronted [Am.] [be paid in advance] [sl.]
być opłaconym z góry [pot.]
to be hungover
być na kacu
to be intoxicated
być odurzonym [tylko niedok.]
być w stanie nietrzeźwym [niedok.]
to be promoted
zaawansować [dok.]
awansować [niedok.]
to be right
mieć rację [niedok.]
to be satisfied
być zadowolonym
to be suitable
pasować [niedok.]
to be thirsty
być spragnionym
mieć [tylko niedok.] pragnienie
to be upset
martwić się [niedok.]
denerwować się [niedok.]
to be wrong
omylić [dok.] się
mylić [niedok.] się
nie mieć [niedok.] racji
To be continued. <To be cont'd.>
Dokończenie nastąpi. <d.n.>
to be honest
szczerze mówiąc {adv}
to be able to
móc [niedok.]
to be above suspicion
być [tylko niedok.] bez podejrzeń
to be afraid of
bać się [niedok.] [+gen.]
obawiać się [niedok.] [+gen.]
to be afraid that ...
bać się, że ... [tylko niedok.]
to be angry about sth.
być złym o [+acc.]
to be angry with sb.
być złym na [+acc.]
to be at home
być [tylko niedok.] u siebie [w domu]
to be aware of
być świadom [+gen.] [podn.]
to be aware of sth.
być świadomym [+gen.]
to be behind bars
być [tylko niedok.] za kratkamiidiom
to be beneath contempt
być [tylko niedok.] poniżej krytyki
to be beneath sb.'s dignity
być [tylko niedok.] poniżej czyjejś godności
to be colour-blind [Br.]
być daltonistąmed.
to be doing well
mieć [niedok.] się dobrze
to be good at sth.
być dobrym w [+loc.]
to be in charge
być odpowiedzialnym
to be in debt
mieć [tylko niedok.] długi
to be in error
być w błędzie [dok.]
to be interested in
interesować się [+instr.] [niedok.]
to be littered with sth.
być czymś zasypanym [np. papierami] [niedok.]
to be on holiday
być na wakacjach
to be on leave
być [tylko niedok.] na przepustce
to be on time
być na czas
to be paid upfront [paid in advance, prepaid]
być opłacony z góry [niedok./dok.]handel
to be proud of sth.
być dumnym z czegoś
to be supposed to [do sth.]
mieć [coś zrobić]
to be sure of sth.
być czegoś pewnym
to be taken aback
być zaskoczonym [tylko niedok.]
to be taken captive
dostać się do niewoli [dok.]
to be taken prisoner
dostać się do niewoli [dok.]
to be tired of
mieć dość [+gen.]
to be under arrest
być aresztowanym [tylko niedok.]prawo
to be under sedation
być pod wpływem środków uspokajających [tylko niedok.]med.
to be under siege
być oblężonym [przez wojsko, policję] [niedok.]woj.
to be used to sth.
być przyzwyczajonym do czegoś [+gen.]
bride-to-be
przyszła żona {f}
Glory be to God.
Chwała niech będzie Bogu.idiomrelig.
I must be off. [coll.]
Muszę już iść.
to be left-handed
być mańkutem
to be a free agent
być panem samemu sobie [niedok.]
to be afraid of something.
bać się czegoś [tylko niedok.]
to be all the rage [coll.]
być ostatnim krzykiem mody [pot.] [niedok.]
to be at death's door
być u bram śmierci [niedok.]
to be deep in debt
tonąć w długach [niedok.]
to be fed up with
mieć dość [+gen.]
to be in a daze
być w stanie oszołomienia [niedok.]
to be in good hands
być w dobrych rękachidiom
to be in love with sb.
być [niedok.] zakochanym w [kimś]
to be in the ascendancy
mieć przewagę [tylko niedok.]
to be in the ascendency
mieć przewagę [tylko niedok.]
to be on the alert
czuwać [niedok.]
to be on the go
być na pełnych obrotachidiom
to be on the warpath [fig.]
być na wojennej ścieżce [przen.] [tylko niedok.]
to be riddled with mistakes
roić się od błędów [niedok.]
to be up and about [after illness]
rozpocząć normalne życie po chorobie [dok.]
to be up to date [knowledge]
wiedzieć [niedok.]
It has to be fronted. [coll.]
Trzeba za to wybulić z góry. [wulg.] [pot.]
It never has to be paid upfront.
Nigdy nie trzeba płacić za to z góry.
That may be the case.
Może tak być.
The LORD gave, and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD. [Job 1:21] [New King James Version]
Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! [Hiob 1:21] [Biblia Tysiąclecia]relig.
There is nothing to be ashamed of.
Nie ma się czego wstydzić.
You must be out of your mind.
Chyba masz nierówno pod sufitem.
to be at the end of one's tether [fig.]
być u granic wytrzymałości [niedok.]
to be drawing to an end
dobiegać końca [niedok.]
to be in a bad mood
być w złym humorze [niedok.]
to be in a drunken state
być w stanie nietrzeźwym [niedok.]
to be in a good mood
być w dobrym humorze [niedok.]
to be next in the queue
być następnym w kolejce [niedok.]
back to top | home© 2002 - 2023 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement