|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   UK   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: for
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: for

for
na {prep} [+acc.]
dla {prep}
for [e.g. to work for a company]
{prep} [np. pracować w firmie]
except for
prócz {prep} {conj} [+gen.]
poza {prep} {conj} [+instr.]
oprócz {prep} {conj} [+gen.]
pomijając [+acc.]
pominąwszy [+acc.]
for all
dla wszystkich
for certain
z pewnością {adv}
for example <e.g.>
na przykład {adv} <np.>
for nothing [at no charge]
za darmo {adv}
for sale
na sprzedażhandel
for show
na pokaz {adv}
for sure
na pewno {adv}
na sto procent {adv} [pot.]
for years
od lat {adv}
liable for
odpowiedzialny za {adj} [+gen.]
unprepared for sth.
nieprzygotowany na coś {adj} [acc.]
what for?
po co?
to account for [comprise]
stanowić [niedok.]
to allow for sth.
uwzględniać coś [niedok.]
to apply for
ubiegać się o [+acc.] [niedok.]
to apply for sth.
aplikować o [+acc.] [niedok.]
to ask for
poprosić [dok.] o coś
prosić [niedok.] o coś
to call for sb. [summon]
wzywać kogoś [niedok.]
to care for (sb.)
troszczyć [niedok.] się o (kogoś)
to look for
poszukać [dok.] [+gen.]
szukać [niedok.] [+gen.]
to praise sb. for sth.
chwalić [niedok.] kogoś [acc.] za coś [acc.]
to punish sb. for sth.
ukarać [dok.] kogoś [acc.] za coś [acc.]
karać [niedok.] kogoś [acc.] za coś [acc.]
to wait for
czekać [niedok.] na
desire for sth.
pragnienie {n} czegoś [gen.]
as for me
jeśli o mnie chodzi [moim zdaniem]
for and against
za i przeciw
For goodness' sake!
Na miłość boską!
for lack of sth.
z braku czegoś [gen.]
for obvious reasons
z oczywistych powodów
for personal reasons
z powodów osobistych
for sb.'s/sth.'s sake
przed wzgląd na [+acc.]
for security reasons
z powodów bezpieczeństwa
ze względów bezpieczeństwa
for the present
na razie {adv}
for the record
oficjalnie {adv}
do publikacji {adv}
in exchange for sth.
w zamian za coś [+acc.]
in retaliation for sth.
w odwecie za coś [+acc.]
Measure for Measure [Shakespeare]
Miarka za miarkę [Szekspir]filmlit.teatr
not for long
na krótko {adv}
Thanks for calling.
Dziękuję za telefon.
Tit for tat
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie
unfavorable [Am.] (for / to)
niekorzystny (dla)
What's for dessert?
Co jest na deser?gastr.
word-for-word
dosłowny {adj}
Search for acquaintances.
Szukaj znajomych.inform.
to ask for mercy
prosić o litość [niedok.]
to feel affection for sb.
lubić kogoś [niedok.]
kochać kogoś [niedok.]
to make for somewhere
udać się gdzieś [dok.]
to report for work
zgłosić się do pracy [dok.]
to stay for supper
zostać [dok.] na kolację
to watch out for
uważać na [+acc.] [niedok.]
cause for complaint
przyczyna {f} reklamacji
claim for abatement
żądanie {n} unieważnieniaprawo
claim for alimony
roszczenie {n} alimentacyjne
claim for compensation
roszczenie {n} o rekompensatę
claim for damages
roszczenie {n} o naprawienie
claim for maintenance
roszczenie {n} alimentacyjne
conviction for murder
skazanie {n} za morderstwoprawo
deadline for refund
termin {m} zwrotu
Request for Proposal <RFP>
zapytanie {n} ofertowehandel
for a long time
długo {adv}
na długo {adv}
for a trial period [on probation]
na okres próbny {adv}
for lack of evidence
z braku dowodówprawo
for no apparent reason
bez widocznego powodu {adv}
for reasons of safety
ze względów bezpieczeństwa
for the benefit of
na korzyść [+gen.]
for the first time
po raz pierwszy {adv}
for the most part
w przeważającej części {adv}
for the time being
czasowo {adv}
na razie {adv}
I'm lost for words.
Brak mi słów.
Let us pray for sb.
Módlmy się za kogoś [gen.]relig.
once and for all
raz na zawsze {adv}
That's all for now.
To na razie wszystko.
to cross one's fingers (for sb./sth.) [literally: krzyżować palce]
trzymać kciuki (za kogoś/coś [acc.]) [dosłownie: hold thumbs] [niedok.]
to cry out for vengeance
wołać o pomstę do nieba [niedok.]
to go for a walk
zrobić [dok.] sobie spacer
przespacerować się [dok.]
to set off for home
wyruszyć do domu [dok.]
to set out for somewhere
wyruszyć dokądś [dok.]
application for a refund
wniosek {m} refundacjęhandel
conviction for an offence
skazanie {n} za przestępstwoprawo
Economic Commission for Europe
Europejska Komisja {f} Gospodarczapol.
witness for the defence
świadek {m} [osob.] obronyprawo
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. [Matthew, 5:3, KJV ]
Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. [Biblia Poznańska]relig.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. [Biblia Tysiąclecia]relig.
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement