|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: of
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: of

of [material]
{prep} [+gen.] [materiał]
ze {prep} [+gen.] [materiał]
admiral [Am.] [Br.] [Navy] <OF-9>
admirał {m} [osob.] <adm.> <OF-9>naut.woj.
captain <Capt> [Am.] [Br.] [Navy] <OF-5>
komandor {m} [osob.] <kmdr> <OF-5>naut.woj.
commander <Cdr> <OF-04>
komandor {m} [osob.] porucznik <kmdr. por.> <OF-04>naut.woj.
because of
z powodu {prep} [+gen.]
because of sb./sth.
z uwagi na kogoś/coś {prep}
ze względu na kogoś/coś {prep}
because of sth.
w związku z {conj} [+instr.] [z powodu]
care of [on an envelope]
poprzez {prep} [+acc.]
instead of
zamiast {prep} [+gen.]
irrespective of
niezależnie od {adv} [+gen.]
made of [material]
{prep} [+gen.] [materiał]
ze {prep} [+gen.] [materiał]
of course
oczywiście {adv}
(jak) wiadomo {adv}
of one [gen.f.] [woman]
jednej [gen.f] [pani]
of one [gen.m] [man]
jednego [gen.m] [pana]
of one [gen.n] [window]
jednego [gen.n] [okna]
of Poland
polski {adj}
out of
{prep} [+gen.]
ze {prep} [+gen.]
plenty of
mnóstwo [+gen.]
regardless of
niezależnie od {adv} [+gen.]
sort of
jakby {adv}
sort of [rather]
raczej {adv}
sth. consists of
[coś] składa się z [+gen.]
to convince (of)
przekonać o [dok.]
to convince of
przekonywać [niedok.] o [+loc.]
to think of sb.
pomyśleć [dok.] o kimś
myśleć [niedok.] o kimś
to think of sth.
pomyśleć [dok.] o czymś
myśleć [niedok.] o czymś
impeachment of sb.
postawienie {n} w stan oskarżenia kogoś [gen.]pol.prawo
lieutnant commander <LtCdr.> [Am.] [Br.] [Navy] <OF-3>
komandor {m} [osob.] podporucznik <kmdr.ppor> <OF-3>naut.woj.
plenty of sth.
mnóstwo {n} czegoś [gen.]
rear admiral [UH] [Am.] [Navy] <OF-7>
wiceadmirał {m} [osob.] <wadm.> <OF-7>naut.woj.
rear admiral <RAdm> [Br.] [Navy] <OF-7>
wiceadmirał {m} [osob.] <wadm.> <OF-7>naut.woj.
scarcity of sth.
niedostatek {m} czegoś [gen.]
spoonful of
łyżka {noun} [+gen.]
sub-lieutenant [Br.] [navy] <SLt> <S/Lt> <OF-1>
porucznik {m} [osob.] marynarki (wojennej) <por. mar.> <OF-1>naut.woj.
thousands of sth.
tysiące czegoś {noun}
vice admiral [Am.] [Br.] [Navy] <OF-8>
admirał {m} [osob.] floty <adm.floty> <OF-8>naut.woj.
(of) this year
tego roku
a couple (of) [two, a few]
parę {adj}
because of her
z jej powodu {adv}
by means of
poprzez {prep} [+acc.]
by way of
poprzez {prep} [+acc.]
Enough of this! [Stop that!]
Dosyć tego!
first of all
przede wszystkim {adv}
fleet of foot
rączy {adj} [szybki]
for lack of sth.
z braku czegoś [gen.]
free (of charge)
gratisowy {adj}
free of charge
za darmo {adv}
bezpłatnie {adv}
in front of
przed {prep} [+instr.] [+acc.]
in spite of
mimo {prep} [+gen.]
wbrew {prep} [+dat.]
pomimo {prep} [+gen.]
in view of sth.
z racji czegoś {prep} [gen.]
irrespective of circumstances
bez względu na okoliczności {adv}
made of aluminum [postpos.] [Am.]
aluminiowy {adj}
most of all
przede wszystkim {adv}
of all time
wszech czasów {adv}
of international renown [postpos.]
o międzynarodowej sławie {adj}
of the government
rządu
on behalf of
w imieniu {prep} [+gen.]
on behalf of sb./sth.
w imię kogoś/czegoś {adv} [gen.]
on top of
nad {prep} [+instr.] [+acc.]
out of breath
bez tchu
out of interest
z ciekawości
out of kindness
z dobroci {adv}
out of nowhere
nie wiadomo skąd {adv}
out of order
zepsuty {adj}
niesprawny {adj}
out of print
wyczerpany {adj} [nakład]dzienn.
out of service
nieczynny {adj} [niedziałający]
out of stock [sold out]
wyprzedany {adj}handel
out of turn
poza kolejnością
regardless of circumstances
bez względu na okoliczności {adv}
Why of course!
Ależ tak!
to be afraid of
bać się [niedok.] [+gen.]
obawiać się [niedok.] [+gen.]
to be aware of
być świadom [+gen.] [podn.]
to be aware of sth.
być świadomym [+gen.]
to be proud of sth.
być dumnym z czegoś
to be sure of sth.
być czegoś pewnym
to be tired of
mieć dość [+gen.]
to consider of importance
uważać [niedok.] za ważne
to die of starvation
umrzeć z głodu [dok.]
to expect (of, from)
oczekiwać [niedok.] (od)
to make use of
użyć [+gen.] [dok.]
używać [+gen.] [niedok.]
wykorzystać [+acc.] [dok.]
wykorzystywać [+acc.] [niedok.]
to screw sth. out of sth.
wykręcić [dok.] coś z czegoś
wykręcać [niedok.] coś z czegoś
to sneak out of sth.
wymknąć się z czegoś [gen.] [dok.]
wymykać się z czegoś [gen.] [niedok.]
to take care of
troszczyć się [niedok.] o [+acc.]
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement