All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: on
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: on

on
na {prep} [+loc.]
based on
w oparciu o [+acc.]
Come on!
Chodź już!
dependent on [drugs etc.]
uzależniony od [+gen.]
later (on)
potem {adv}
on application
na życzenie {adv}
on average
średnio {adv}
przeciętnie {adv}
on demand
na żądanie {adv}
na życzenie {adv}
on facebook
na facebooku {adv}internet
on foot [walking]
piechotą {adv}
on Friday
w piątek {adv}
on land [not at sea]
na lądzie {adv}
on Monday
w poniedziałek {adv}
on oath
pod przysięgą {adv}prawo
on patrol
na patrolu {adv}
on principle
dla zasady {adv}
on reflection
po zastanowieniu {adv}
on remand
w areszcie śledczym {adj}prawo
on request
na życzenie {adv}
on safari
na safaripodróż
on Saturday
w sobotę {adv}
on schedule
na czas {adv}
on strike [pred.]
strajkujący {adj}
on Sunday
w niedzielę {adv}
on Thursday
we czwartek {adv}
on time
na czas {adv}
on top
na górze {adv}
on trial [on approval]
na próbę {adv}
on Tuesday
we wtorek {adv}
on Twitter®
na Twitterze {adv}internet
na Twitterze® {adj} {adv}internet
on Wednesday
w środę {adv}
we środę {adv}
on weekdays
w dni powszednie {adv}
to agree (on)
zgodzić się [dok.] (na [+acc.])
zgadzać się [niedok.] (na [+acc.])
to fawn on sb.
płaszczyć się przed [+instr.] [niedok.]
to focus on
koncentrować się na [+loc.] [niedok.]
to get on [bus, train] [to board]
wsiadać do czegoś [gen.] [niedok.]
to insist on
nalegać [niedok.] na [+acc.]
to keep on
nie przestać [dok.]
nie przerwać [dok.]
nie przerywać [niedok.]
nie przestawać [niedok.]
to lie on sth.
leżeć na [+loc.] [niedok.]
to live on sth.
żywić się czymś [niedok.]
to put on [clothes]
nałożyć [dok.] [ubranie]
nakładać [niedok.] [ubranie]
to put on [increase]
zwiększyć [dok.]
zwiększać [niedok.]
to rely on
zdawać się na [+acc.] [niedok.]
to rely on sb./sth.
polegać na [+loc.] [tylko niedok.]
to switch on
włączyć [dok.]
włączać [niedok.]
to try on
przymierzyć [dok.]
przymierzać [niedok.]
expert on sth.
znawca {m} czegoś [gen.]
and so on
i tak dalej
based on evidence [pred.]
oparty na dowodach {adj}
from then on
od tej pory {adv}
od tego czasu {adv}
how on earth
jakim cudem
on active service
w służbie czynnejwoj.
on all fours
na czworakach {adv}
on behalf of
w imieniu {prep} [+gen.]
on behalf of sb./sth.
w imię kogoś/czegoś {adv} [gen.]
on both sides
po obu stronach {adv}
on second thoughts
po namyśle [po zastanowieniu]idiom
on the back
na odwrocie {adv}
on the contrary
wręcz przeciwnie
on the defensive [pred.]
w defensywie {adj}
on the internet
w internecie {adv}internet
on the sly
ukradkiem {adv}
on top of
nad {prep} [+instr.] [+acc.]
What's going on?
Co się dzieje?
to be on holiday
być na wakacjach
to be on leave
być [tylko niedok.] na przepustce
to be on time
być na czas
to give up on [cease to try to accomplish]
zrezygnować [dok.] z [+gen.]
to go on strike
zacząć strajk [dok.]
zaczynać strajk [niedok.]
to impose on sb
narzucać się komuś [dat.] [niedok.]
to lay emphasis on sth.
położyć nacisk na [+acc.] [dok.]
kłaść nacisk na [+acc.] [niedok.]
to lay stress on sth.
położyć nacisk na [+acc.] [dok.]
kłaść nacisk na [+acc.] [niedok.]
to look down on sb.
patrzeć na kogoś z góry [niedok.]
to pass judgment on sb.
wydać wyrok na kogoś [acc.] [dok.]
to put emphasis on sth.
położyć nacisk na [+acc.] [dok.]
kłaść nacisk na [+acc.] [niedok.]
to put lipstick on
szminkować usta [niedok.]kosm.
pomalować usta szminką [dok.]kosm.
malować usta szminką [niedok.]kosm.
to put pressure on
wywierać [niedok.] presję na [+acc.]
beer on draught
piwo {n} beczkowe
blue on blue [coll.]
bratobójczy ogień {m}woj.
cash on delivery
płatność {f} gotówką przy odbiorzebank.
delivery on board [free on board]
dostawa {f} na pokład statkuhandel
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement