All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Dicţionar englez-român

BETA Romanian-English translation for: of
  ĂăÂâ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Romanian Dictionary: of

of
de {prep}
din {prep}
ahead of
în fața {prep}
because of
din cauza {prep}
pentru că {prep}
of course
bineînțeles {adv}
out of
afară din {prep}
respectful (of sb./sth.)
respectuos (cu cineva/ceva) {adj}
to consist (of)
a fi compus (din)
to consist of
a consta din
to convince sb. of sth. [persuade]
a convinge pe cineva de ceva
lack of
lipsă {f} de
a couple of
o pereche de
câteva / câțiva / niște
a couple of [two or three of]
vreo doi / două [câțiva / câteva]
a lot of
mult {adj}
multe {adj}
multă {adj}
mulți {adj}
as of now
din acest moment {adv}
Bill of Quantities
deviz estimativ al lucrărilorconstr.
by virtue of
în virtutea
dozens of times
de nenumărate ori {adv}
first of all
mai întâi {adv}
free of charge <FOC> [postpos.]
gratis {adj} {adv}
gratuit {adj} {adv}
netaxabil {adj} {adv}
hard of hearing
surd {adj}
in front of
fața de {prep}
în fața {prep}
in spite of
în pofida {prep}
on behalf of
în numele {prep}
to be afraid of
a-i fi frică / teamă de
to be aware of
a-și da seama de
to be conscious of
a simți [a fi conștient de]
to be proud of sb./sth.
a fi mândru de cineva/ceva
to be sure of sth.
a fi sigur de ceva
to be tired of
a se sătura de
to be tired of sth.
a fi sătul de ceva [pop.]
to get rid of sb./sth.
a se debarasa de cineva/ceva
to run out of sth. [e.g. provisions]
a i se termina ceva [de ex. proviziile]
to take care of
a avea grijă de
to take hold of
a apuca
to take note of
a însemna
(piece of) wood
lemn {n}
amount of information
volum {n} de informații
angle of refraction
unghi {n} de refracțieoptică
bill of exchange
poliță {f}
body of water
corp {n} acvatic
corp {n} de apă
bunch of grapes
ciorchine {m} de struguri
coat of arms
blazon {n}herald.
stemă {f}herald.
declaration of consent
declarație {f} de consimțământjur.
demand of payment
creanță {n}cont.
end of April
sfârșitul {n} lui aprilie
flight of stairs
șir de trepte {pl}
freedom of speech
libertate {f} de exprimareidiom
inflection of verbs
flexiune {f} verbală {gram.}
lack of understanding
lipsă {f} de înțelegere
man-of-war
navă {f} de război
middle of April
mijlocul {n} lui aprilie
jumătatea {f} lui aprilie
minister of state
ministru {m} secretar de statpol.
month of April
luna {f} aprilie
philosophy of mind
filozofia {f} mințiifilos.
point of view
punct {n} de vedere
rearing of children
puericultură {f}med.
Republic of Moldova <.md>
Republica {f} Moldovageogr.
sense of balance
simț {n} al echilibrului
sense of hearing
simțul {n} auzului
sense of taste
simțul {n} gustului
sense of touch
simț {n} tactil
set of wheels
set {n} de roți
sleight of hand
scamatorie {f}
slice of bread
felie {f} de pâinegastr.
time of day
oră {f}
a glass of water
un pahar de apă
at the hands of sb./sth.
din cauza cuiva {prep}
French Legion of Honour
Legiunea de Onoare a Franțeiherald.ist.mil.
in spite of that
totuși {adv}
in the matter of
în materie de {prep}
on the strength of
în virtutea
out of the blue
pe neașteptate
Out of the question!
În niciun caz!
a pair of bell bottoms
pantaloni {pl} evazațivest.
to have a sensation of
a simți
a piece of cake
floare {f} la ureche
axis of the earth
axa {f} Pământului
Certificate / Certification of Residence
certificat {n} de rezidență fiscalăfin.
roof of the mouth
cer {n} al guriianat.
the beginning of April
începutul {n} lui aprilie
United States of America <USA> <.us>
Statele {pl} Unite ale Americii <SUA>geogr.
all of [coll.] (followed by a numeral)
nici mai mult nici mai puțin de (urmat de un numeral) {adj}
as a matter of fact
în fond {adv}
în realitate {adv}
at the edge of the cliff
pe marginea prăpastiei
It is not for the likes of you.
Nu e de nasul tău.idiom
like a bat out of hell
iute ca din pușcă {adv}idiom
like the back of one's hand
ca pe propriile buzunare {adv}idiom
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Romanian-English online dictionary (Dicţionar englez-român) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement