All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: An
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: An

Qur'an
Korán {m}nábož.
half an hour
pol hodiny
polhodina {f}
on (an) average
priemerne {adv}
v priemere {adv}
to accomplish an objective
dosiahnuť cieľ [dok.]
to achieve an objective
dosiahnuť cieľ [dok.]
to become an orphan
osirieť [dok.]
to conduct an orchestra
viesť [nedok.] orchesterhudba
to endure an insult
zniesť urážku [dok.]
to get an earful [coll.]
dostať vynadané [dok.] [ľud.]
to give sb. an earful [coll.]
spucovať n-ho [dok.]
to grant an audience
udeliť audienciu [dok.]pol.
to miss an opportunity
prepásť príležitosť [dok.]
premárniť príležitosť [dok.]
to start an engine
naštartovať motor [dok.]
at an early age
v útlom veku {adv}
in an advisory capacity
v poradnej funkcii {adv}
in an exemplary manner
príkladne {adv}
in half an hour
o pol hodiny {adv}
on an empty stomach
nalačno {adv}med.
make an example of sb.
exemplárne potrestať n-ho [dok.]
play an important role
zohrávať významnú úlohu [nedok.]
to bring sth. to an end
ukončiť n-čo [dok.]
to come to an end
skončiť sa [dok.]
to give sb. an accusatory look
pozrieť (sa) na n-ho vyčítavo [dok.]
to make an arrangement that ...
dohodnúť sa, že ... [dok.]
to make an emergency landing
núdzovo pristáť [dok.]let.
to make an impression on sb.
zapôsobiť na n-ho [dok.]
to put an end to sth.
skoncovať s n-čím [dok.]
urobiť koniec n-čomu [dok.]
An old flame never dies.
Stará láska nehrdzavie.príslov.
at so late an hour
v takej neskorej hodine
You can't make an omelette without breaking eggs.
Keď sa rúbe les, lietajú triesky.príslov.
You can't teach an old dog new tricks.
Starého psa novým kúskom nenaučíš.príslov.
to have an ace up one's sleeve [idiom]
mať eso v rukáve [nedok.] [idióm]
to have an ax to grind [Am.] [idiom]
prihrievať si svoju polievočku [nedok.] [idióm] [sledovať vlastné záujmy]
to have an axe to grind [idiom]
prihrievať si svoju polievočku [nedok.] [idióm] [sledovať vlastné záujmy]
to keep an eye out for sb./sth. [idiom]
pozorovať n-ho/ n-čo [nedok.]
sledovať n-ho/ n-čo [nedok.] [pozorovať]
to take out an insurance policy
uzavrieť poistenie [dok.]poisť.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement