All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: sb.'s
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: sb.'s

somebody <sb.>
dakto {pron}
niekto {pron}
voľakto {pron}
ktosi {pron} [zdôrazňuje neurčitosť, nejasnosť]
concerning sb./sth.
čo sa týka n-ho/ n-čoho
týkajúci sa n-ho/ n-čoho
sb. can
n-o môže
sb. could [was able]
n-o mohol
sb. could [would be able]
n-o by mohol
sb. may [is permitted]
n-o smie
sb. may [is possibly]
n-o môže
sb. might
n-o by mohol
sb. must
n-o musí
sb./sth. came
n-o/n-čo prišiel/prišla/prišlo
sb./sth. is
n-o/ n-čo je
sb./sth. was
bol
deride sb./ sth. [formal]
posmievať sa n-mu/ n-čomu [nedok.]
sb. should
n-o by mal
to abuse sb.
nadávať n-mu [nedok.]
brýzgať n-mu [nedok.]
slovne útočiť na n-ho [nedok.]
zle zaobchádzať s n-ým [nedok.]
zle nakladať [s n-ým] [nedok.] [zast.]
to acclaim sb./sth.
velebiť n-ho/ n-čo [nedok.]
vychvaľovať n-ho/ n-čo [nedok.]
uznávať n-ho/ n-čo [nedok.] [oceňovať, vážiť si]
to accommodate sb.
ubytovať n-ho [dok.]
poskytnúť n-mu ubytovanie [dok.]
to accommodate sb./sth. [have room for]
pojať n-ho/ n-čo [dok.] [mať kapacitu]
to accost sb.
obťažovať n-ho [nedok.] [slovne, napr. na ulici]
dotierať do n-ho [nedok.] [nedať pokoj, slovne obťažovať]
domŕzať do n-ho [nedok.] [nedať pokoj, slovne obťažovať]
dobiedzať do n-ho [nedok.] [nedať pokoj, slovne obťažovať]
to address sb.
obrátiť sa na n-ho [dok.]
to admonish sb.
pokarhať n-ho [dok.]
karhať n-ho [nedok.]
napomenúť n-ho [dok.]
napomínať n-ho [nedok.]
to adopt sb.
adoptovať n-ho [dok.]
to adopt sb./sth.
osvojiť si n-ho/ n-čo [dok.] [dieťa, názory ap.]
to affect sb./sth.
pôsobiť na n-ho / n-čo [nedok.]
to aggravate sb. [coll.] [annoy]
hnevať n-ho [nedok.]
nahnevať n-ho [dok.]
zlostiť n-ho [nedok.]
nazlostiť n-ho [dok.]
rozčúliť n-ho [dok.]
rozčuľovať n-ho [nedok.]
ísť / liezť na nervy n-mu [nedok.]
liezť na city n-mu [nedok.] [ľud.]
to alert sb.
zalarmovať n-ho [dok.]
to alienate sb.
znepriateliť si n-ho [dok.]
stratiť sympatie n-ho [dok.]
to amaze sb.
priviesť do úžasu n-ho [dok.]
to annoy sb.
nahnevať n-ho [dok.]
hnevať n-ho [nedok.]
nazlostiť n-ho [dok.]
zlostiť n-ho [nedok.]
rozčúliť n-ho [dok.]
rozčuľovať n-ho [nedok.]
to appal sb. [Br.]
šokovať n-ho [dok./nedok.]
to appall sb. [Am.]
šokovať n-ho [dok./nedok.]
to apprehend sb.
zadržať n-ho [dok.] [zatknúť]práv.
to approach sb./sth.
pristúpiť k n-mu/ n-čomu [dok.]
pristupovať k n-mu/ n-čomu [nedok.]
priblížiť sa k n-mu/ n-čomu [dok.]
približovať sa k n-mu/ n-čomu [nedok.]
to arouse sb. [sexually]
vzrušiť n-ho [dok.] [sexuálne]
to astound sb.
udiviť n-ho [dok.]
to attack sb.
prepadnúť n-ho [dok.]
to attack sb./sth.
zaútočiť na n-ho/ n-čo [dok.]
to attend sb.
ošetrovať n-ho [nedok.]med.
to avenge sb./sth.
pomstiť n-ho/ n-čo [dok.]
to avoid sb./sth.
vyhnúť sa n-mu/n-čomu [dok.]
vyhýbať sa n-mu/n-čomu [nedok.]
to await sb./sth.
očakávať n-ho/ n-čo [nedok.]
to badger sb.
otravovať n-ho [nedok.] [sústavne]
obťažovať n-ho [nedok.] [sústavne, nedať pokoj]
to bait sb. [tease]
doberať si n-ho [nedok.]
podpichovať n-ho [nedok.]
uťahovať si z n-ho [nedok.]
to bamboozle sb. [coll.]
dostať n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
napáliť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
ošialiť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
dobehnúť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
oblafnúť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
obalamutiť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
prekabátiť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
balamutiť n-ho [nedok.] [klamať, podvádzať trikom]
to bash sb.
tresnúť n-ho [dok.]
tresknúť n-ho [dok.]
to beat sb.
poraziť n-ho [dok.]
to beat sb./sth.
mlátiť n-ho/n-čo [nedok.]
to beckon sb.
pokynúť n-mu [dok.] [kniž.]
kývnuť n-mu [dok.] [dať znamenie]
to become sb. [be suitable]
pristať n-mu [dok.]
hodiť sa k n-mu [dok.]
to become sb./sth.
stať sa n-ým/ n-čím [dok.]
to befriend sb.
spriateliť sa s n-ým [dok.]
priateľsky sa správať k n-mu [nedok.]
to beget sb. [archaic] [literary]
splodiť n-ho [dok.] [počať: ako otec]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement