All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [a]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [a]

cheekily [Br.] [often in a playful or appealing way ]
drzo {adv} [často šibalsky, sympaticky]
trúfalo {adv} [často šibalsky, sympaticky]
bezočivo {adv} [často sympaticky, šibalsky]
definitely [confirms validity of a statement]
určite [potvrdzuje platnosť výroku]
rozhodne [potvrdzuje platnosť výroku]
frigid [of a woman: lacking sexual desire]
frigidný {adj} [o žene]med.psych.
Guilty. [coll.] [response with which a person confirms somebody's recognition of them]
Správne. [odpoveď, ktorou osoba potvrdzuje fakt, že ju niekto spoznal]
high [sl.] [intoxicated by alcohol or a drug]
naťahaný {adj} [sl.]drogy
high [sl.] [on a drug]
nadopovaný {adj}drogy
nadrogovaný {adj}drogy
zhulený {adj} [sl.]drogy
sfetovaný {adj} [sl.]drogy
natripovaný {adj} [sl.]drogy
incredibly [to a great degree]
úžasne {adv}
nesmierne {adv}
fantasticky {adv}
jagged [with the edge resembling a row of teeth]
zubatý {adj} [okrajom pripomínajúci rad zubov]
messy [given to causing a mess]
neporiadny {adj}
bordelársky {adj}
quietly [in a peaceful way]
pokojne {adv}
v pokoji {adv}
Right. [agreement with what has been said and introducing a statement]
Dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Tak dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Right. [introducing a statement]
Tak. [úvod k výroku]
Takže. [úvod k výroku]
serviceable [sufficient for a certain purpose]
obstojný {adj} [dostatočný na daný účel]
sharp [involving a sudden change]
prudký {adj} [prejavujúci sa náhlou zmenou]
Shazam! [exclamation used to introduce a cool event or action]
No prosím!
shrilly [with a high-pitched and piercing sound]
piskľavo {adv}
sneakily [in a tricky way]
úskočne {adv}
through [as a result of]
kvôli {prep} [+dat.]
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
Whoa! [call to a horse etc.]
Pŕŕ! [volanie na koňa]jazdec.prem.
wiry [of a person: thin but strong]
šľachovitý {adj} [o človeku: chudý, ale silný]
to administer sth. [medicine, a drug, etc.]
podať n-čo [dok.] [liek]med.
podávať n-čo [nedok.] [liek]med.
to apply [for a job]
požiadať [o prácu] [dok.]
to buckle sth. [fasten with a buckle]
zapnúť n-čo [dok.] [sponou, prackou]
to cast sth. [by pouring into a mould]
odliať n-čo [dok.]
odlievať n-čo [nedok.]
to champ [in a noisy way]
žuvať [nedok.] [hlučne, energicky]
to conjure [of a or as of a magician]
kúzliť [nedok.]
to cross [e.g. a street]
prechádzať [nedok.] [napr. cez cestu]
to dampen sth. [make a sound less strong]
stlmiť n-čo [dok.]audio
tlmiť n-čo [nedok.]audio
to date sth. [a letter, document etc.]
označiť dátumom n-čo [dok.]
to dawdle [take a long time to walk somewhere]
vliecť sa [nedok.]
to depose [from a throne]
zosadiť [dok.] [z trónu]
to draw [with a pencil etc.]
kresliť [nedok.]
to fetch sth. [bring in as a price]
vyniesť n-čo [dok.] [priniesť zisk v urč. sume]
to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]film
to grow sth. [a beard, moustache etc.]
nechať si narásť n-čo [dok.]
to grunt [a reply]
odvrknúť [dok.] [úsečne odpovedať]
to haggle [over a price etc.]
jednať sa [nedok.] [o cene ap.]obch.
to hover [of a helicopter]
visieť [nedok.] [udržiavať výšku vrtuľníku na mieste]
to hover [of a person]
postávať [nedok.]
prešľapovať [nedok.] [počas čakania robiť kroky na jednom mieste]
to join sth. [become a member]
stať sa členom n-čoho [dok.]
to last [over a long period]
pretrvať [dok.]
to lie [be in a horizontal position, be situated]
ležať [nedok.]
to ping sb. [coll.] [by a phone, text message or an email]
ozvať sa n-mu [dok.] [telefonicky, SMS správou al. e-mailom]
to ping sb. [coll.] [by a phone]
brnknúť n-mu [dok.]
to pit [Am.] [extract the stone from a fruit]
odkôstkovať [dok.]gastr.potr.
to pop [make a short, explosive sound]
buchnúť [dok.] [vydať zvuk: zátka ap.]
to rescind sth. [a law, an order, an agreement, etc.]
zrušiť n-čo [dok.]práv.
to sharpen [a situation etc.]
vyostriť sa [dok.] [situácia ap.]
to shred sth. [put into a shredder]
skartovať n-čo [dok./nedok.]
to squelch [make a sucking sound by moving in something wet]
čvachtať [nedok.]
to sweep [with a broom]
zametať [nedok.] [metlou]
to swing [move in a curve]
stočiť sa [dok.] [náhle zabočiť urč. smerom]
to transmigrate [of a soul: to pass into another body after death]
prevteliť sa [dok.]ezot.nábož.
treacherous [of a former friend etc.]
vierolomný
acorn [in German cards: a card of the suit of acorns]
žaluď {m} [v sedmových kartách: karta so žaluďom]bot.hryT
acorns {pl} [a suit in German cards]
žalude {pl} [farba v sedmových kartách]hry
act [part of a show]
číslo {n} [časť programu]div.R+TV
aim [ability to hit a target]
mierenie {n}
muška {f} [schopnosť zasiahnuť cieľ]
audience [formal interview with a high-ranking person]
audiencia {f}pol.
babbling [of a water moving over stones]
žblnkot {m}
žblnkanie {n}
žblnkotanie {n}
ballot [piece of paper used to record a person's vote]
volebný lístok {m}pol.
hlasovací lístok {m}pol.
bark [of a dog]
štekot {m} [psa]
brechot {m} [psa]
štekanie {n} [psa]
brechanie {n} [psa]
zaštekanie {n} [psa]
zabrechanie {n} [psa]
base [of a logarithm]
základ {m} [logaritmu]mat.
base [of a mountain]
úpätie {n} [hory]
bell [in German cards: a card of the suit of bells]
guľa {f} [v sedmových kartách: karta s guľou]hry
bells {pl} [a suit in German cards]
gule {pl} [farba v sedmových kartách]hry
bib [a piece of cloth or plastic for a baby to protect its clothes while eating]
podbradník {m}
blade [of a knife]
čepeľ {f} [noža]
blink [of a light]
blik {m}
bore [hollow of a firearm's barrel]
vývrt {m} [dutina hlavne]zbrane
bray [of a donkey]
híkanie {n} [somára]
zahíkanie {n} [somára]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. of wood]
pričňa {f} [úzke lôžko z dosák pripevnené k stene]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement