All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   HU   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   IS   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [a]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [a]
definitely [confirms validity of a statement]
určite [potvrdzuje platnosť výroku]
rozhodne [potvrdzuje platnosť výroku]
high [sl.] [intoxicated by alcohol or a drug]
naťahaný {adj} [sl.]drogy
high [sl.] [on a drug]
nadopovaný {adj}drogy
nadrogovaný {adj}drogy
zhulený {adj} [sl.]drogy
sfetovaný {adj} [sl.]drogy
natripovaný {adj} [sl.]drogy
quietly [in a peaceful way]
pokojne {adv}
v pokoji {adv}
Right. [agreement with what has been said and introducing a statement]
Dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Tak dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Right. [introducing a statement]
Tak. [úvod k výroku]
Takže. [úvod k výroku]
Shazam! [exclamation used to introduce a cool event or action]
No prosím!
through [as a result of]
kvôli {prep} [+dat.]
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
Whoa! [call to a horse etc.]
Pŕŕ! [volanie na koňa]jazdec.prem.
wiry [of a person: thin but strong]
šľachovitý {adj} [o človeku: chudý, ale silný]
to apply [for a job]
požiadať [o prácu] [dok.]
to buckle sth. [fasten with a buckle]
zapnúť n-čo [dok.] [sponou, prackou]
to champ [in a noisy way]
žuvať [nedok.] [hlučne, energicky]
to conjure [of a or as of a magician]
kúzliť [nedok.]
to cross [e.g. a street]
prechádzať [nedok.] [napr. cez cestu]
to dawdle [take a long time to walk somewhere]
vliecť sa [nedok.]
to depose [from a throne]
zosadiť [dok.] [z trónu]
to draw [with a pencil etc.]
kresliť [nedok.]
to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]film
to grunt [a reply]
odvrknúť [dok.] [úsečne odpovedať]
to haggle [over a price etc.]
jednať sa [nedok.] [o cene ap.]obch.
to hover [of a helicopter]
visieť [nedok.] [udržiavať výšku vrtuľníku na mieste]
to hover [of a person]
postávať [nedok.]
prešľapovať [nedok.] [počas čakania robiť kroky na jednom mieste]
to join sth. [become a member]
stať sa členom n-čoho
to lie [be in a horizontal position, be situated]
ležať [nedok.]
to pit [Am.] [extract the stone from a fruit]
odkôstkovať [dok.]gastr.potr.
to pop [make a short, explosive sound]
buchnúť [dok.] [vydať zvuk: zátka ap.]
to rescind sth. [a law, an order, an agreement, etc.]
zrušiť n-čo [dok.]práv.
to sweep [with a broom]
zametať [nedok.] [metlou]
acorn [in German cards: a card of the suit of acorns]
žaluď {m} [v sedmových kartách: karta so žaluďom]bot.hry
acorns {pl} [a suit in German cards]
žalude {pl} [farba v sedmových kartách]hry
act [part of a show]
číslo {n} [časť programu]div.R+TV
audience [formal interview with a high-ranking person]
audiencia {f}pol.
base [of a logarithm]
základ {m} [logaritmu]mat.
base [of a mountain]
úpätie {n} [hory]
bell [in German cards: a card of the suit of bells]
guľa {f} [v sedmových kartách: karta s guľou]hry
bells {pl} [a suit in German cards]
gule {pl} [farba v sedmových kartách]hry
blade [of a knife]
čepeľ {f} [noža]
bray [of a donkey]
híkanie {n} [somára]
zahíkanie {n} [somára]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. of wood]
pričňa {f} [úzke lôžko z dosák pripevnené k stene]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. on a ship o train]
posteľ {f} [pripevnená k stene, hl. na lodi a vo vlaku]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. on a ship or train]
lôžko {n} [úzka posteľ pripevnená k stene, hl. na lodi a vo vlaku]námor.žel.
bunny [children's term for a rabbit]
zajko {m} [detsky: zajac]zool.
zajačik {m} [zdrob., hl. detsky: zajac]zool.
canteen [at a school]
menza {f} [na škole]
caretaker [Br.] [a person taking care of a building]
domovník {m}
chocolate [in a box of chocolates]
pralinka {f}gastr.potr.
chrysalis [pupa of a moth or butterfly]
kukla {f} [molia al. motýlia]entom.
circumference [esp. of a circle]
obvod {m}mat.
club [in French cards: a card of the suit of clubs]
kríž {m} [v žolíkových kartách: karta s krížom]hry
clubs {pl} [a suit in French cards]
kríže {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
Death [literary] [personification of death in the form of a skeleton]
zubatá {f}
smrtka {f} [aj: Smrtka]
departure [on a journey]
odchod {m}
diamond [in French cards: a card of the suit of diamonds]
káro {n} [v žolíkových kartách: karta s károm]hry
diamonds {pl} [a suit in French cards]
kára {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
dick [vulg.] [penis] [also fig.: offensive word for a man]
chuj {m} [vulg.] [penis] [aj obr.: nadávka mužovi]
kokot {m} [vulg.] [penis] [aj obr.: nadávka mužovi]
čurák {m} [vulg.] [penis] [aj obr.: nadávka mužovi]
drag [coll.] [on a cigarette]
šluk {m} [ľud.] [potiahnutie z cigarety]
dummy [figure manipulated by a ventriloquist]
bábka {f} [ovládaná bruchovravcom]
enclosure [piece of land surrounded by a fence]
oplotený pozemok {m}
ohradený pozemok {m}
face [vertical surface of a rock, cliff etc.]
stena {f} [skalná]
handful [coll.] [a child difficult to control]
neposedník {m} [dieťa, kt. je ťažko ustrážiť]
šidlo {n} [obr.] [vrtké dieťa, kt. je ťažko ustrážiť]
handful [coll.] [a person difficult to control or manage]
číslo {n}
(pekný) kvietok {m} [han.] [al. žart.]
handle [of a door]
kľučka {f}
heart [in French cards: a card of the suit of hearts]
srdce {n} [v žolíkových kartách: karta so srdcom]hry
heart [in German cards: a card of the suit of hearts]
červeň {m} [v sedmových kartách: karta s červeňom]hry
hearts {pl} [a suit in French cards]
srdcia {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
hearts {pl} [a suit in German cards]
červene {pl} [farba v sedmových kartách]hry
hide [skin of a large animal] [coll.: human skin]
koža {f}
hollow [in a tree]
dutina {f} [v strome]
jackass [male donkey or a stupid person]
osol {m}nadávkazool.
somár {m}nadávkazool.
lap [circuit of a track]
kolo {n}automot.šport
leaf [in German cards: a card of the suit of leaves]
zeleň {m} [v sedmových kartách: karta so zeleňom]hry
leaves {pl} [a suit in German cards]
zelene {pl} [farba v sedmových kartách]hry
lifespan [of a material, product etc.]
životnosť {f} [materiálu, výrobku ap.]
lock [on a door, gun]
zámka {f}
Lombard [a native or inhabitant of Lombardy]
Lombarďan {m}
Lombard [female] [a native or inhabitant of Lombardy]
Lombarďanka {f}
military [the military] [armed forces of a nation]
ozbrojené sily {pl}
mistress [of a dog]
panička {f} [psa]
mongrel [esp. dog, of a person: pej.]
miešanec {m} [hl. pes, aj človek]
Pharisee [a member of an ancient Jewish sect]
farizej {m}bibl.hist.nábož.
pit [Am.] [stone of a fruit]
kôstka {f}bot.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement