All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [and]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [and]

damp [slightly wet and cold, e.g. November day]
sychravý {adj}meteor.
derelict [abandoned and shabby]
spustnutý {adj} [dom ap.]
devastated [shocked and upset]
otrasený {adj}
šokovaný {adj}
fancy [of superior quality or exceptional appeal and thus costly]
exkluzívny {adj} [vysoko kvalitný al. výnimočný vzhľadom, a preto drahý]
me [direct and indirect object]
ma {pron} [v ak. a gen.]
mňa {pron} [v ak. a gen. pri dôraze a po predložkách]
raw [wet and cold]
sychravý {adj}meteor.
Right. [agreement with what has been said and introducing a statement]
Dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Tak dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
scruffy [in worn-out and dirty clothes]
otrhaný {adj}
us [direct and indirect object]
nás {pron} [v ak., gen. a lok.]
you [direct and indirect object]
ťa {pron} [v ak. a gen.]
teba {pron} [v ak. a gen., pri dôraze a po predložkách]
you [plural direct and indirect object]
vás {pron} [v ak., gen. a lok.]
you [singular and plural subject] [formal]
Vy {pron}
to exorcise [Br. and Am. preferred spelling]
vyháňať diabla [nedok.]nábož.
zaklínať (zlých) duchov [nedok.]nábož.
to groom [make neat and tidy]
zošľachtiť [dok.]
zušľachtiť [dok.]
Akkad [city, region, and empire]
Akkad {m} [mesto, oblasť aj ríša]geogr.hist.
Caucasus [region and mountain range]
Kaukaz {m} [oblasť aj pohorie]geogr.
dairy {sg} [milk and milk products collectively]
mliečne výrobky {pl}gastr.potr.
fur [of small and usually lovely animals]
kožúšok {m}zool.
kožuštek {m}zool.
guillemets {pl} [double « and » or single ‹ and ›]
francúzske úvodzovky {pl}jazyk.tlačiar.
mind [ability to think and reason, intellect]
intelekt {m}
mind [ability to think and reason]
rozum {m}
mug [coll.] [area of mouth, chin and jaw]
huba {f} [han.]
papuľa {f} [han.]
držka {f} [ľud.] [han.]
plumbing [system of pipes, tanks, fittings, etc. required for the water supply, heating, and sanitation in a building]
potrubie {n}stav.
potrubné vedenie {n}stav.
slaughter [of animals and people]
zabíjanie {n} [zvierat aj ľudí]
stardom [fame and prestige of being a star]
sláva {f}
wildlife [wild animals and plants]
život {m} vo voľnej prírode [zvieratá a rastliny]bot.ekol.zool.
weather-beaten [of a skin: tanned and coarsened]
ošľahaný vetrom {adj} {past-p}
to catch sb. out [surprise and put sb. in a difficult position]
dostať n-ho [dok.]
nachytať n-ho [dok.]
to make out [Am.] [coll.] [to engage in kissing and petting]
muchlať sa [nedok.] [ľud.] [bozkávať sa a túliť sa k sebe]
to snap at sb. [say sth. in an impatient and angry voice]
vyletieť na n-ho [dok.] [povedať n-mu n-čo prudko a zlostne]
osopiť sa na n-ho [dok.] [povedať n-mu n-čo prudko a zlostne]
black-and-white [partly black and partly white]
čierno-biely {adj} [čierny a biely]
to let oneself go [relax completely and have a good time]
odviazať sa [dok.] [ľud.] [uvoľniť sa a baviť sa]
and so on and so forth
a tak ďalej a tak podobne
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement