All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   IS   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [as]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [as]

through [as a result of]
kvôli {prep} [+dat.]
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
to classify [designate as secret]
označiť ako utajované [dok.]pol.voj.
to conjure [of a or as of a magician]
kúzliť [nedok.]
to fetch sth. [bring in as a price]
vyniesť n-čo [dok.] [priniesť zisk v urč. sume]
to grunt [grumble as in discontent]
zavrčať [dok.] [vydať pazvuk nespokojnosti]
acoustics [treated as sg.]
akustika {f}audiofyz.veda
aerodynamics [treated as sg.]
aerodynamika {f}fyz.let.
aeronautics [treated as sg.]
letectvo {n}let.
aeronautika {f}let.
vzduchoplavba {f} [v súč. hl. balónové lietanie] [inak odb. zast.]let.
vzduchoplavectvo {n} [v súč. hl. balónové lietanie] [inak odb. zast.]let.
aesthetics [treated as sg.]
estetika {f}filoz.veda
agronomics [treated as sg.]
agronómia {f}poľnoh.veda
apologetics [treated as sg.]
apologetika {f}filoz.nábož.veda
astrodynamics [treated as sg.]
astrodynamika {f}astron.
astrophysics [treated as sg.]
astrofyzika {f}astron.fyz.veda
bacchanalia [often treated as {pl}]
orgie {pl}
bakchanálie {pl}
ballistics {pl} [treated as sg.]
balistika {f}fyz.tech.zbrane
bellows {pl} [treated as sg. or pl.]
mechy {pl} [kováčske, v niekt. hud. nástrojoch ako organ ap.]
mech {m} [napr. v akordeóne]hudba
bioinformatics [treated as sg.]
bioinformatika {f}biol.veda
bionics [treated as sg.]
bionika {f}biol.elektr.veda
biophysics [treated as sg.]
biofyzika {f}biol.fyz.veda
checkers [treated as sg.] [Am.]
dáma {f}hry
chicory [root of ch. plant as an substitue for coffee]
cigória {f} [koreň z čakanky ako náhradka kávy]bot.gastr.potr.T
cigorka {f} [ľud.] [koreň z čakanky ako náhradka kávy]bot.gastr.potr.T
cladistics [treated as sg.]
kladistika {f}biol.
crossroads [treated as sg. or pl.]
rázcestie {n}
križovatka {f}prem.
cupid [naked boy representing Cupid, with wings and a bow and arrows, used as a symbol of love.]
amor {m} [symbol lásky (podľa rím. boha lásky Amora) a jeho zobrazenie v podobe chlapca s lukom a šípmi]um.
dogmatics [treated as sg.]
dogmatika {f}nábož.veda
draughts [treated as sg.] [Br.]
dáma {f}hry
dynamics [treated as sg.]
dynamika {f}fyz.
ear [top part of a plant such as wheat that produces grain]
klas {m}bot.poľnoh.
electorate [treated as sg. or pl.] [voters]
voliči {pl}pol.
voličstvo {n}pol.
elektorát {m} [voliči]pol.
electrodynamics [treated as sg.]
elektrodynamika {f}fyz.
esthetics [Am.] [treated as sg.]
estetika {f}filoz.veda
ethics [treated as sg.]
etika {f}filoz.
genomics [treated as sg.]
genomika {f}biol.veda
geophysics [treated as sg.]
geofyzika {f}fyz.geol.veda
headquarters {pl} [treated as sg. or pl.] <HQ>
veliteľstvo {n}voj.
(hlavný) štáb {m}voj.
centrála {f} podnikuekon.
ústredie {n} podnikuekon.
sídlo {n} spoločnostiekon.
hives {pl} [treated as sg. or pl.]
žihľavka {f}med.
hydrodynamics [treated as sg.]
hydrodynamika {f}fyz.
hydroponics [treated as sg.]
hydrokultúra {f}hydrol.poľnoh.
hydrostatics [treated as sg.]
hydrostatika {f}fyz.tech.
informatics [treated as sg.]
informatika {f}comp.veda
jackstraws [treated as sg.] [Am.]
mikádo {n}hry
kin [treated as plural]
rodina {f}
príbuzní {pl}
príbuzenstvo {n}
kinematics [treated as sg.]
kinematika {f}fyz.
kitten [the young of several animals, such as rabbit, badger, marten, squirrel, beaver etc.]
mláďa {f} [niektorých zvierat ako králik, jazvec, kuna, veverička, bobor ap.]zool.
linguistics [treated as sg.]
jazykoveda {f}jazyk.veda
lingvistika {f}jazyk.veda
macrobiotics {pl} [treated as sg.]
makrobiotika {f}
mathematics [treated as sg.]
matematika {f}mat.vedavzdel.
mechanics [treated as sg.]
mechanika {f}fyz.
metaphysics [treated as sg.]
metafyzika {f}filoz.
obstetrics [usually treated as sg.]
pôrodníctvo {n}med.
orthopaedics [treated as sg.] [esp. Br.] [branch of medicine]
ortopédia {f}med.
orthopedics [treated as sg.] [Am.] [branch of medicine]
ortopédia {f}med.
paediatrics [Br.] [treated as sg.]
pediatria {f}med.
detské lekárstvo {n}med.
pediatrics [Am.] [treated as sg.]
pediatria {f}med.
detské lekárstvo {n}med.
phylogenetics [treated as sg.]
fylogenetika {f}biol.veda
prosthetics [treated as sg.]
protetika {f}med.
semantics [generally treated as sg.]
sémantika {f}jazyk.
shingles [treated as sg.]
herpes {m} [Herpes zoster]med.
pásový opar {m} [Herpes zoster]med.
spillikins [treated as sg.] [Br.]
mikádo {n}hry
statics [treated as sg.]
statika {f}fyz.
strangles [treated as sg.]
kýchavka {f}VetMed.
kach {m} [ľud.]VetMed.
stud [button, esp. as an ornament]
gombík {m} [hl. ozdobný]odev
tectonics [treated as sg.]
tektonika {f}arch.geol.
the Bacchanalia [often treated as {pl}] [festival in honor of Bacchus]
bakchanálie {pl} [slávnosti na počesť boha Bakcha]nábož.
thermodynamics [treated as sg.]
termodynamika {f}fyz.
as ... as
tak ... ako
taký ... ako
rovnako ... ako
to conjure up sth. [of or as of a magician]
vykúzliť n-čo [dok.]
atomic physics [treated as sg.]
atómová fyzika {f}fyz.nukl.veda
celestial mechanics {pl} [treated as sg.]
nebeská mechanika {f}astron.veda
Chinese whispers [treated as sg.] [Br.]
telefón {m}hry
tichá pošta {f}hry
molecular physics [treated as sg.]
molekulárna fyzika {f}fyz.veda
nuclear physics [treated as sg.]
jadrová fyzika {f}fyz.nukl.veda
quantum mechanics [treated as sg.]
kvantová mechanika {f}fyz.
quantum physics [treated as sg.]
kvantová fyzika {f}fyz.veda
social media [treated as sg. or pl.]
sociálne médiá {pl}internet
wave mechanics [treated as sg.]
vlnová mechanika {f}fyz.veda
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement