All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [by]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [by]

adventurous [characterized by risks]
riskantný {adj}
creative [characterized by originality, imaginative]
nápaditý {adj}
originálny {adj} [nápaditý]
high [sl.] [intoxicated by alcohol or a drug]
naťahaný {adj} [sl.]drogy
through [by means of]
pomocou {prep} [+gen.]
zásluhou {prep} [+gen.]
to appropriate [by state]
vyvlastniť [dok.]
to brood sth. [by sitting on eggs]
vysedieť n-čo [dok.] [sedením na vajciach]orn.
to call [by name]
volať [nedok.] [nazývať menom]
to cast sth. [by pouring into a mould]
odliať n-čo [dok.]
odlievať n-čo [nedok.]
to cure sth. [preserve by drying]
konzervovať n-čo sušením [nedok.]potr.
to grind [shape by friction]
obrúsiť [dok.]
brúsiť [nedok.]
to grind [sharpen by friction]
naostriť [dok.]
nabrúsiť [dok.]
to name [mention by name; also: nominate]
vymenovať [dok.] [uviesť menovite; aj: nominovať]
to split [devide by layers sth. hard, i.e. wood ]
štiepať [nedok.] [deliť po vrstvách n-čo tvrdé, napr. drevo]
to squelch [make a sucking sound by moving in something wet]
čvachtať [nedok.]
to stalk sb. [harass by pursuit]
obťažovať n-ho [nedok.] [prenasledovaním]
to train sth. [improve by practice]
precvičovať n-čo [nedok.] [cvičením zdokonaľovať]
wagon [vehicle pulled by i.e. horses]
voz {m} [ťahaný záprahom]doprava
povoz {m} [voz ťahaný záprahom]doprava
alluvium [sediment deposited by flowing water]
alúvium {n}geol.hydrol.
naplavenina {f}geol.hydrol.
nános {m} [naplavenina]geol.hydrol.
dummy [figure manipulated by a ventriloquist]
bábka {f} [ovládaná bruchovravcom]
enclosure [piece of land surrounded by a fence]
oplotený pozemok {m}
ohradený pozemok {m}
grinder [for sharpening by friction]
brúska {f}nárad.tech.
Michigander [female] [official term by Michigan legislature]
Michigančanka {f}
Michigander [official term by Michigan legislature]
Michigančan {m}
Michiganian [female] [term used by US federal institutions]
Michigančanka {f}
Michiganian [term used by US federal institutions]
Michigančan {m}
scat [solid body waste left by animals]
exkrement {m} [obyč. v pl.]zool.
waggon [Br.] [vehicle pulled by i.e. horses]
voz {m} [ťahaný záprahom]doprava
povoz {m} [voz ťahaný záprahom]doprava
Roll up! [Br.] [used to attract passers-by]
Pristúpte bližšie! [výzva na prilákanie okoloidúcich]
to pick apart sb. [idiom] [overcome a rival by skilled execution]
rozobrať n-ho [dok.] [ľud.] [premôcť súpera s prevahou, skúseným výkonom]šport
to wear sth. down [damage by using: various things]
opotrebovať n-čo [dok.]
to blanket fire with sth. [extinguish by covering with a layer of sth.]
udusiť oheň n-čím [dok.] [pokryť vrstvou n-čoho a tým zlikvidovať]
to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty, esp. by means of excuse]
vykrútiť sa z n-čoho [dok.] [vyhnúť sa napr. nepríjemnej povinnosti, hl. výhovorkami]
by hook or by crook [idiom]
za každú cenu {adv}
všetkými prostriedkami {adv}
stoj čo stoj {adv} [idióm]
po dobrom alebo po zlom {adv} [idióm]
by land and by sea
po suchu i po vode
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement