All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [etc.]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [etc.]

carved [wood, bone etc.]
vyrezávaný {adj}
deserted [streets etc.]
ľudoprázdny {adj} [ulice ap.]
fine [sand, rain etc.]
drobný {adj} [piesok, dážď ap.]
glacial [person, atmosphere etc.]
chladný {adj} [človek, atmosféra ap.]
grim [place, atmosphere etc.]
ponurý {adj}
impure [morally bad: act, thought etc.]
nemravný {adj} [čin, myšlienka ap.]
intermediate [stage, position etc.]
stredný {adj} [stupeň, pozícia ap.]
prostredný {adj} [stupeň, pozícia ap.]
perverted [ideology etc.]
skazený {adj} [ideológia ap.]
ragged [breathing etc.]
nepravidelný {adj} [dych ap.]
robust [man, attitude etc.]
rázny {adj} [človek, prístup ap.]
rozhodný {adj} [človek, prístup ap.]
rousing [speech etc.]
strhujúci {adj} [prejav ap.]
sharp [strongly affecting senses: sound, pain etc.]
prenikavý {adj} [silno pôsobiaci na zmysly: zvuk, bolesť ap.]
sheltered [against bad weather etc.]
krytý {adj} {past-p} [pred zlým počasím ap.]
chránený {adj} {past-p} [pred zlým počasím ap.]
solemn [expression, face etc.]
vážny {adj} [výraz tváre ap.]
stumpy [fingers, legs etc.]
krátky a hrubý {adj}
supercilious [look etc.]
pohŕdavý {adj} [prejav: pohľad ap.]
unkempt [garden etc.]
neudržiavaný {adj} [záhrada ap.]
venomous [also fig.] [tongue etc.]
jedovatý {adj} [aj obr.] [napr. jazyk]
Whoa! [call to a horse etc.]
Pŕŕ! [volanie na koňa]jazdec.prem.
furrow [brows, forehead etc.]
zvraštiť [dok.] [obočie, čelo ap.]
to administer sth. [medicine, a drug, etc.]
podať n-čo [dok.] [liek]med.
podávať n-čo [nedok.] [liek]med.
to admit [to hospital, school etc.]
prijať [dok.] [do nemocnice, školy a pod.]
to attend [school, course etc.]
chodiť do [školy, kurzu a pod.] [nedok.]
navštevovať [školu, kurz a pod.] [nedok.]
to beat [eggs, batter etc.]
šľahať [nedok.] [vajíčka, cesto ap.]gastr.
vyšľahať [dok.] [vajíčka, cesto ap.]gastr.
to chop [onion etc.]
nakrájať [dok.]
to compromise sth. [one's principles etc.]
spreneveriť sa n-čomu [dok.] [svojim zásadám ap.]
to compromise sth. [principles etc.]
zradiť n-čo [dok.] [princípy ap.]
to convene sth. [conference, meeting etc.]
zvolať n-čo [dok.] [konferenciu, schôdzu ap.]
to crack [egg etc.]
rozbiť [dok.] [vajce ap.]
to crack [nut etc.] [also fig.: problem]
rozlúsknuť [dok.] [orech ap.] [aj obr.: problém]
to cross [roads etc.]
križovať sa [nedok.] [cesty ap.]
pretínať sa [nedok.] [cesty ap.]
to denounce [treaty, agreement etc.]
vypovedať [dok.] [zmluvu, dohodu ap.]pol.práv.
to draw [with a pencil etc.]
kresliť [nedok.]
to duck sth. [coll.] [evade: responsibility etc.]
vyhnúť sa n-čomu [dok.]
to emanate sth. [heat, light etc.]
vyžarovať n-čo [dok.] [teplo, svetlo ap.]
to embrace [accept willingly: proposal, idea etc.]
prijať [dok.] [s radosťou: návrh, myšlienku ap.]
uvítať [dok.] [s radosťou prijať: návrh, myšlienku ap.]
to expire [limited time, term, etc.]
uplynúť [dok.] [vymedzený čas, lehota a pod.]
to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]film
to fix sth. [match, race, election etc.]
sfalšovať n-čo [dok.] [zápas, dostihy, voľby ap.]
to follow sth. [rules, instructions, etc.]
dodržiavať n-čo [nedok.] [predpisy, inštrukcie ap.]
to freeze [with shock etc.]
stuhnúť [dok.] [znehybnieť]
to furrow [brows, forehead etc.]
pokrčiť [dok.] [obočie, čelo ap.]
to grease [baking plate etc.]
vymastiť [dok.] [plech na pečenie ap.]gastr.
potrieť tukom [dok.] [plech na pečenie ap.]gastr.
to grow sth. [a beard, moustache etc.]
nechať si narásť n-čo [dok.]
to haggle [over a price etc.]
jednať sa [nedok.] [o cene ap.]obch.
to harness sth. [make use of] [natural sources, energy etc.]
využiť n-čo [dok.] [prírodné zdroje, energiu ap.]
to join [club, army etc.]
vstúpiť do [klubu, armády a pod.]
to mash [potatoes etc.]
roztlačiť [dok.] [na kašu, napr. zemiaky ap.]
to meet [conditions, criteria etc.]
vyhovieť [dok.] [podmienkam, kritériám ap.]
to meet [costs, expenses etc.]
pokryť [dok.] [náklady, výdavky ap.]ekon.
to meet [needs, demands etc.]
uspokojiť [dok.] [potreby, požiadavky ap.]
to molt [Am.] [reptile etc.]
zvliecť sa z kože [dok.]zool.
zvliekať sa z kože [nedok.]zool.
to moult [Br.] [reptile etc.]
zvliecť sa z kože [dok.]zool.
zvliekať sa z kože [nedok.]zool.
to pick sth. [fruit, grapes etc.]
oberať n-čo [dok.] [ovocie, hrozno ap.]poľnoh.
to pick sth. [mushrooms, berries, herbs etc.]
zbierať n-čo [nedok.] [huby, bobuľové ovocie, bylinky ap.]
to prejudice [interests, good cause etc.]
poškodiť [dok.] [záujmy, dobrú vec ap.]
to refuse sb. sth. [request etc.]
odoprieť n-mu n-čo [dok.]
to relent [finally agree after refusing; also: become less determined, strong etc.]
povoliť [dok.] [dať sa obmäkčiť; aj: zmierniť sa]
to relieve [pain, grief etc.]
utíšiť [dok.] [bolesť, žiaľ ap.]
zmierniť [dok.] [bolesť, žiaľ ap.]
to rescind sth. [a law, an order, an agreement, etc.]
zrušiť n-čo [dok.]práv.
to set [concrete etc.]
stvrdnúť [dok.] [betón ap.]
to set [jelly etc.]
stuhnúť [dok.] [želatína ap.]
tuhnúť [nedok.] [želatína ap.]
to settle [debt etc.]
uhradiť [dok.] [dlh a pod.]
splatiť [dok.] [dlh a pod.]
vyrovnať [dok.] [dlh a pod.]
to settle [dispute etc.]
urovnať [dok.] [spor a pod.]
vyriešiť [dok.] [spor a pod.]
to sharpen [a situation etc.]
vyostriť sa [dok.] [situácia ap.]
to slither [of snakes etc.]
plaziť sa [nedok.] [o hadovi a pod.]
to stain sth. [dye paper, glass, textiles etc.]
farbiť n-čo [nedok.] [papier, sklo, textílie ap.]
to train sth. [memory, attention etc.]
vycvičiť si n-čo [dok.] [pamäť, pozornosť ap.]
to transfer [money, rights etc.]
previesť [dok.] [peniaze, práva a pod.]
to unearth [evidence etc.]
odhaliť [dok.] [dôkazy ap.]
to wave [branches in the wind etc.]
kývať sa [nedok.] [konáre vo vetre ap.]
to wave [grain, flag etc.]
vlniť sa [nedok.] [obilie, zástava ap.]
to weave [basket etc.]
pliesť [nedok.] [košík ap.]
to work [medicine etc.]
účinkovať [nedok.] [liek ap.]
to work [medicine, treatment etc.]
zaberať [nedok.] [liek, liečba ap.]
ace [in card games; tennis, golf etc.]
eso {n} [karty; tenis, golf ap.]hryšport
addict [coll.] [of sports etc.]
nadšenec {m}
fanúšik {m}
admission [to hospital, school etc.]
prijatie {n} [do nemocnice, školy a pod.]
attachment [of an email, letter etc.]
príloha {f} [mejlu, listu a pod.]
barrage [fig.] [of criticism etc.]
paľba {f} [obr.] [kritiky ap.]
bedding [straw, grass etc. for animals to sleep on]
stelivo {n}poľnoh.
podstielka {f}poľnoh.
bolt [etc. on door]
závora {f}
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement