All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [formal]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [formal]

albeit [formal]
hoci {conj}
i keď {conj}
aj keď {conj}
hoc {conj} [kniž.]
carnal [formal]
telesný {adj}
pohlavný {adj}
živočíšny {adj} [telesný, pudový]
henceforth [formal]
odteraz {adv}
heretofore [formal]
(až) dosiaľ {adv}
imprudent [formal]
nerozvážny {adj} [neuvážlivý]
injudicious [formal]
nerozvážny {adj} [neuvážený, nerozumný]
prejudicial [formal]
škodlivý {adj}
singular [formal]
mimoriadny {adj}
jedinečný {adj}
výnimočný {adj}
you [singular and plural subject] [formal]
Vy {pron}
deride sb./ sth. [formal]
posmievať sa n-mu/ n-čomu [nedok.]
to apprehend [formal] [understand]
pochopiť [dok.]
chápať [nedok.]
to apprehend sth. [formal] [understand]
rozumieť n-čomu [nedok.]
porozumieť n-čomu [dok.]
to articulate [formal]
vysloviť [dok.] [myšlienky, pocty ap.]
vyjadriť [dok.] [myšlienky, pocity ap.]
to awaken [formal]
precitnúť [dok.]
prebudiť sa [dok.]
to berate [formal]
karhať [nedok.]
pokarhať [dok.]
to circumvent sb. [formal]
oklamať n-ho [dok.]
preľstiť n-ho [dok.] [kniž.]
to contravene [formal]
porušiť [dok.] [zákon, pravidlo ap.]
to covet sb./sth. [formal] [wish for and take something out of greed]
ulakomiť sa na n-ho/ n-čo [dok.]
to covet sth. [formal]
prahnúť po n-čom [hl. cudzom]
bažiť po n-čom [nedok.] [hl. cudzom]
dychtiť po n-čom [nedok.] [hl. cudzom]
to critique [formal]
kritizovať [nedok.]
to deride sb./sth. [formal]
vysmievať sa n-mu/ n-čomu [nedok.]
to elucidate [formal]
objasniť [dok.]
ozrejmiť [dok.]
osvetliť [dok.]
vysvetliť [dok.]
to eschew sth. [formal]
vyvarovať sa n-čoho [dok.]
vyhýbať sa n-čomu [nedok.]
vystríhať sa n-čoho [nedok.]
to garner [formal]
zbierať [nedok.]
zozbierať [dok.]
pozbierať [dok.]
zhromaždiť [dok.]
nazhromaždiť [dok.]
to relate [formal]
rozprávať [nedok.]
porozprávať [dok.]
to view sth. [formal]
pozrieť si n-čo [dok.]
prezrieť si n-čo [dok.]
pozerať si n-čo [nedok.]
prezerať si n-čo [nedok.]
pozrieť sa na n-čo [dok.]
abode [formal]
príbytok {m} [kniž.]
accomodation [formal]
zmierenie {n}
kompromis {m}
uzmierenie {n}
apprehension [formal] [understanding]
chápanie {n}
audience [formal interview with a high-ranking person]
audiencia {f}pol.
dwelling [formal]
príbytok {m} [kniž.]
edification [formal]
osveta {f}vzdel.
poučenie {n}vzdel.
elucidation [formal]
objasnenie {n}
ozrejmenie {n}
vysvetlenie {n}
osvetlenie {n} [objasnenie]
forebear [formal]
predok {m}
insurrection [formal]
vzbura {f}
rebélia {f}
povstanie {n}
mark [formal] [target]
cieľ {m} [streľby ap.]
technicality [petty formal point]
formalita {f}
formálny detail {m}
throes [formal]
muky {pl}
bolesti {pl}
to apprise sb. of sth. [formal]
oznámiť n-mu n-čo [dok.]
upovedomiť n-ho o n-čom [dok.]
oboznámiť n-ho s n-čím [dok.]
informovať n-ho o n-čom [dok./nedok.]
to commend sb./sth. to sb. [formal]
odporúčať n-ho/ n-čo n-mu [nedok.]
to engage in sth. [formal]
zúčastniť sa na n-čom [dok.]
apprehension of sth. [formal] [understanding]
pochopenie {n} n-čoho
porozumenie {n} n-čomu
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement