All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [i.e.]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [i.e.]

bleak [e.g. future, prospects]
bezútešný {adj}
bleak [e.g. life, existence]
neradostný {adj}
smutný {adj} [neradostný, napr. život]
crude [e.g. manners]
hrubý {adj} [napr. správanie]
vulgárny {adj} [napr. správanie]
damp [slightly wet and cold, e.g. November day]
sychravý {adj}meteor.
glacial [e.g. look]
mrazivý {adj} [pohľad ap.]
milking [attr.] [e.g. machine, equipment]
dojací {adj} [slúžiaci na dojenie: stroj, zariadenie]poľnoh.
stale [no more fresh: e.g. bread]
tvrdý {adj} [nie čerstvý: chlieb ap.]
oschnutý {adj} [nie čerstvý, tvrdý: chlieb ap.]
stale [no more fresh: e.g. bread] [also fig.: joke]
starý {adj} [nie čerstvý: chlieb ap.] [aj obr.: vtip]
to core sth. [e.g. apple]
odstrániť jadrovník z n-čoho [dok.] [napr. z jablka]
to cross [e.g. a street]
prechádzať [nedok.] [napr. cez cestu]
to enforce [e.g. demand, claim]
presadiť [dok.]
to erode sth. [fig.] [e.g. confidence]
nahlodať n-čo [dok.] [obr.] [napr. dôveru]
to erode sth. [fig.] [e.g. relationship, belief, confidence]
narušiť n-čo [dok.] [obr.] [napr. vzťah, vieru, dôveru]
to infuse sth. [e.g. tea]
vylúhovať n-čo [dok.] [čaj ap.]
lúhovať n-čo [nedok.] [čaj ap.]
to parry sth. [evade: e.g. question]
vyhnúť sa n-čomu [dok.] [otázke ap.]
vyhýbať sa n-čomu [nedok.] [otázkam ap.]
to shine sth. [polish] [e.g. shoes, silverware]
leštiť n-čo [dok.]
vyleštiť n-čo [dok.]
to soothe sb. [e.g. child]
učičíkať n-ho [dok.] [dieťa ap.]
to split [devide by layers sth. hard, i.e. wood ]
štiepať [nedok.] [deliť po vrstvách n-čo tvrdé, napr. drevo]
to waive sth. [claim e.g.]
zriecť sa n-čoho [dok.] [nároku ap.]práv.
wagon [vehicle pulled by i.e. horses]
voz {m} [ťahaný záprahom]doprava
povoz {m} [voz ťahaný záprahom]doprava
erosion [fig.] [e.g. of the value]
úpadok {m} [obr.] [napr. hodnoty]
exchange [i.e. stock exchange]
burza {f}burza
snack [between regular meals in the afternoon, e.g. at school, work]
olovrant {m}
snack [between regular meals in the morning, e.g. at school, work]
desiata {f}
strap [strip of e.g. leather for fastening]
remeň {m} [pás hl. z kože na upevnenie]
waggon [Br.] [vehicle pulled by i.e. horses]
voz {m} [ťahaný záprahom]doprava
povoz {m} [voz ťahaný záprahom]doprava
laborious style [e.g. of writing]
ťažkopádny štýl [napr. písania]
not till [e.g. next week]
[napr. budúci týždeň]
najskôr [napr. budúci týždeň]
not until [e.g. next week]
[napr. budúci týždeň]
najskôr [napr. budúci týždeň]
to gain on sb. [e.g. in chase]
dobiehať n-ho [nedok.]
doháňať n-ho [nedok.]
to look up [e.g. in a book]
vyhľadávať [nedok.]
to scrub sth. off [e.g. dirt]
oškrabať n-čo [dok.] [špinu ap.]
oškriabať n-čo [dok.] [špinu ap.]
oškrabovať n-čo [nedok.] [špinu ap.]
oškrabávať n-čo [nedok.] [špinu ap.]
to stand down [e.g. from an office]
odstúpiť [dok.] [z funkcie ap.]
rezignovať [dok./nedok.] [odstúpiť z funkcie]
to work sth. off [e.g. debts]
odrobiť si n-čo [dok.] [dlh ap.]
odpracovať si n-čo [dok.] [dlh ap.]
to be bound by sth. [e.g. contract, offer]
byť viazaný n-čím [nedok.] [zmluvou, ponukou ap.]
to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty etc.]
vyhnúť sa n-čomu [dok.] [nepríjemnej povinnosti ap.]
vyzuť sa z n-čoho [dok.] [ľud.] [z nepríjemnej povinnosti ap.]
to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty, esp. by means of excuse]
vykrútiť sa z n-čoho [dok.] [vyhnúť sa napr. nepríjemnej povinnosti, hl. výhovorkami]
I totally called it. [I knew that was going to happen.]
Čo som hovoril. [Predvídal som to a už som to povedal.]
I hope I am not intruding.
Dúfam, že neruším.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement