All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [idiom]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [idiom]

Good going! [idiom] [expression of praise]
Dobrá práca! [pochvala]
hands down [idiom] [easily]
ľavou zadnou {adv} [idióm] [ľahko]
like clockwork [idiom]
ako hodinky [idióm] [presne, spoľahlivo]
big gun [coll.] [idiom]
veľké zviera {n} [idióm] [vplyvný človek]
to bail on sb. [coll.] [idiom]
nechať n-ho v štichu [dok.] [idióm]
to break sweat [Br.] [idiom]
zapotiť sa [dok.] [vynaložiť veľké, hl. fyzické úsilie]
to capitalise on sth. [Br.] [idiom]
zarobiť na n-čom [dok.]
to capitalize on sth. [idiom]
zarobiť na n-čom [dok.]
to come clean [idiom]
vyjsť s farbou von [dok.] [idióm]
to get going [idiom]
začať [dok.]
ísť na to [nedok.] [idióm]
to give sb./sth. away [idiom]
prezradiť n-ho/ n-čo [dok.]
to go south [coll.] [idiom] [escape]
zdrhnúť [dok.] [ľud.] [utiecť]
vziať roha [dok.] [sl.] [utiecť]
zdúchnuť [dok.] [ľud.] [utiecť]
to grow on sb. [idiom]
prirásť n-mu k srdcu [dok.] [idióm]
to lose it [coll.] [idiom]
šalieť [nedok.]
pomiasť sa [dok.]
blaznieť [nedok.]
zblázniť sa [dok.]
prestať sa ovládať [dok.]
stratiť nervy [dok.] [idióm]
vybuchnúť [dok.] [stratiť nervy]
vyletieť [dok.] [ľud.] [stratiť nervy]
vytočiť sa [dok.] [ľud.] [rozčúliť sa]
to man up [coll.] [idiom]
vzmužiť sa [dok.]
vzchopiť sa [nedok.]
to pass muster [idiom]
obstáť [dok.]
to pick apart sb. [idiom] [overcome a rival by skilled execution]
rozobrať n-ho [dok.] [ľud.] [premôcť súpera s prevahou, skúseným výkonom]šport
to pick apart sth. [review or analyse in great detail; criticise esp. small details] [idiom]
rozobrať n-čo [dok.] [podrobne analyzovať, príp. skritizovať]
to pin sth. on sb. [idiom] [to blame or frame]
prišiť n-mu n-čo (za golier) [dok.] [idióm]
to pussyfoot around [idiom]
konať príliš opatrne [nedok.]
byť (príliš) opatrnícky [nedok.] [han.]
chodiť ako mačka okolo horúcej kaše [nedok.] [idióm]
to send sb. packing [coll.] [idiom]
vyraziť n-ho [dok.] [ľud.] [vyhodiť]
vyraziť s n-ým dvere [dok.] [vyhodiť] [idiom]
to set sb. straight [idiom]
dať n-ho do laty [dok.] [idióm]
to take flight [idiom] [run away]
ujsť [dok.]
utiecť [dok.]
zutekať [dok.]
to think big [idiom]
mať vysoké ciele [nedok.] [idióm]
to work for sb. [idiom] [be suitable, acceptable]
vyhovovať n-mu [nedok.]
crocodile tears {pl} [idiom]
krokodílie slzy {pl} [idióm]
long shot [coll.] [idiom]
neistý podnik {m} [idióm] [niečo čo nemá veľkú šancu na úspech]
at a pop [sl.] [idiom]
na (jedno) posedenie {adv} [idióm]
jedným vrzom {adv} [idióm] [na jeden raz]
at all costs [idiom]
silou-mocou {adv} [idióm]
za každú cenu {adv} [idióm]
stoj čo stoj {adv} [idióm]
at any cost [idiom]
za každú cenu {adv} [idióm]
Break a leg! [idiom]
Zlom väz! [idióm]
from A to Z [idiom]
od A po Z {adv} [idióm]
Hold your horses! [idiom]
Len nie tak zhurta!
in broad daylight [idiom]
za bieleho dňa {adv} [idióm]
in my book [in my opinion] [idiom]
podľa mňa
podľa môjho názoru
on the spot [idiom]
z fleku {adv} [ľud.] [ihneď, bez zaváhania]
to a T [idiom]
navlas presne {adv}
do bodky {adv} [idióm]
tried and tested [idiom]
overený {adj} {past-p}
osvedčený {adj} {past-p}
vyskúšaný {adj} {past-p} [s dobrým výsledkom]
give sb. a break [idiom]
dať n-mu šancu [dok.]
slip through sb.'s fingers [idiom]
prekĺznuť n-mu pomedzi prsty [dok.] [idióm]
to be all ears [idiom]
byť samé ucho [nedok.] [idióm]
to be done with sth. [coll.] [idiom]
mať n-čoho plné zuby [nedok.] [idióm]
to be home free [idiom]
mať n-čo v suchu [nedok.] [idióm]
to be off base [coll.] [idiom]
byť (úplne) vedľa [nedok.] [ľud.] [idióm] [mýliť sa]
to be tired of sb./sth. [idiom]
mať po krk n-ho/ n-čoho [nedok.] [idióm]
mať už dosť n-ho/ n-čoho [nedok.] [idióm]
to beat sb. to it [idiom]
predísť n-ho [dok.]
predbehnúť n-ho [dok.]
byť rýchlejší ako n-o [nedok.]
to bide one's time [idiom]
čakať na svoj čas [nedok.]
čakať na (svoju) príležitosť [nedok.]
to blow one's top [coll.] [idiom]
vyletieť z kože [dok.] [ľud.] [idióm]
vyskočiť z kože [dok.] [ľud.] [idióm]
to break a sweat [Am.] [idiom]
zapotiť sa [dok.] [vynaložiť veľké, hl. fyzické úsilie]
to break the deadlock [idiom]
prekonať mŕtvy bod [dok.] [idióm]
to burn one's fingers [idiom]
páliť si prsty [nedok.] [idióm]
to buy sth. dirt cheap [coll.] [idiom]
kúpiť n-čo za babku [dok.] [idióm]
kúpiť n-čo za facku [dok.] [idióm]
to call the shots [idiom]
rozkazovať [nedok.] [z pozície autority]
rozhodovať [nedok.] [z pozície autority]
to call the tune [idiom]
udávať tón [nedok.] [idióm]
mať hlavné slovo [nedok.] [idióm]
to catch a break [idiom]
mať šťastie [nedok.] [v ťažkej situácii]
to come clean about sth. [idiom]
vyrukovať s pravdou o n-čom [dok.] [idióm]
to cut and run [idiom]
hodiť flintu do žita [dok.] [idiom]
to cut it fine [idiom]
ledva to stihnúť [dok.]
len-len to stihnúť [dok.]
stihnúť to len tak-tak [dok.]
prísť v poslednej chvíli [dok.]
to cut the cackle [Br.] [coll.] [idiom]
prejsť (rovno) k veci [dok.] [bez zbytočných rečí]
prestať tárať do vetra [dok.] [a prejsť k veci] [idiom]
to do one's bit [idiom]
prispieť svojím dielom [dok.]
prispieť svojou troškou (do mlyna) [dok.] [idióm]
to do sth. hands down [idiom]
urobiť n-čo ľavou rukou [dok.] [idióm]
to eat humble pie [idiom]
sypať si popol na hlavu [nedok.] [idióm]
to fed up with sth. [idiom]
mať (až) po krk n-čoho [nedok.] [idióm]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement