All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   SK   HU   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   IS   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [in]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [in]
against [in comparison to]
oproti {prep} [+dat.]
carved [in stone]
vytesaný {adj}
parochial [pej.] [narrowly restricted in outlook, provincial]
obmedzený {adj} [han.] [nerozhľadený, provinčný]
quietly [in a peaceful way]
pokojne {adv}
v pokoji {adv}
yet [in negative sentences]
ešte {adv}
yet [in questions]
už {adv}
to champ [in a noisy way]
žuvať [nedok.] [hlučne, energicky]
to dawdle [be slow in walking or doing sth.]
motať sa [nedok.]
to exorcize [Am. in addition to preferred: exorcise]
vyháňať diabla [nedok.]nábož.
zaklínať (zlých) duchov [nedok.]nábož.
to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]film
to grunt [grumble as in discontent]
zavrčať [dok.] [vydať pazvuk nespokojnosti]
to lie [be in a horizontal position, be situated]
ležať [nedok.]
to progress [in sth.]
pokročiť [dok.] [v n-čom]
to smack [in the face]
fliaskať [nedok.] [po tvári]
to split [in two]
rozpoltiť [dok.] [rozdeliť na polovice]
to subsist [remain in force, effect]
trvať [nedok.]
to trump [in card games]
prebiť tromfom [dok.] [v kartách]hry
ace [in card games; tennis, golf etc.]
eso {n} [karty; tenis, golf ap.]hryšport
acorn [in German cards: a card of the suit of acorns]
žaluď {m} [v sedmových kartách: karta so žaluďom]bot.hry
acorns {pl} [a suit in German cards]
žalude {pl} [farba v sedmových kartách]hry
banger [Br.] [old car in bad condition]
rachotina {f} [han.] [staré auto v zlom stave]automot.
kára {f} [han.] [staré auto, hl. v zlom stave]automot.
črep {m} [han.] [staré auto, hl. v zlom stave]automot.
bell [in German cards: a card of the suit of bells]
guľa {f} [v sedmových kartách: karta s guľou]hry
bells {pl} [a suit in German cards]
gule {pl} [farba v sedmových kartách]hry
cheer [often in pl.]
jasot {m}
ovácie {pl}
chocolate [in a box of chocolates]
pralinka {f}gastr.potr.
club [in French cards: a card of the suit of clubs]
kríž {m} [v žolíkových kartách: karta s krížom]hry
clubs {pl} [a suit in French cards]
kríže {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
Death [literary] [personification of death in the form of a skeleton]
zubatá {f}
smrtka {f} [aj: Smrtka]
diamond [in French cards: a card of the suit of diamonds]
káro {n} [v žolíkových kartách: karta s károm]hry
diamonds {pl} [a suit in French cards]
kára {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
dibs [coll.] [money esp. in small amounts]
prachy {pl} [ľud.] [peniaze]
grade [mark in school]
známka {f}vzdel.
hand [in card games]
list {m} [karty v ruke]hry
hand {sg} [in card games]
karty {pl} [v ruke]hry
heart [in French cards: a card of the suit of hearts]
srdce {n} [v žolíkových kartách: karta so srdcom]hry
heart [in German cards: a card of the suit of hearts]
červeň {m} [v sedmových kartách: karta s červeňom]hry
hearts {pl} [a suit in French cards]
srdcia {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
hearts {pl} [a suit in German cards]
červene {pl} [farba v sedmových kartách]hry
hollow [in a tree]
dutina {f} [v strome]
isle [literary, except in place names]
ostrov {m}
ostrovček {m}
jock [Am.] [coll.] [athlete, esp. in school]
športovec {m}šport
kitty [in crd games: pot]
bank {m}hry
leaf [in German cards: a card of the suit of leaves]
zeleň {m} [v sedmových kartách: karta so zeleňom]hry
leaves {pl} [a suit in German cards]
zelene {pl} [farba v sedmových kartách]hry
mannequin [in shop window]
figurína {f} [vo výklade]obch.odev
mantle [sleeveless piece of clothing esp. in the past]
plášť {m} [bez rukávov, hl. v minulosti]odev
neoclassicism [classicism in the 18th - 19th centuries]
klasicizmus {m}arch.um.
plumbing [system of pipes, tanks, fittings, etc. required for the water supply, heating, and sanitation in a building]
potrubie {n}stav.
potrubné vedenie {n}stav.
pointer [also in informatics]
ukazovateľ {m}
progress [in sth.]
vývoj {m} [n-čoho]
routine [a set sequence of steps in dancing, gymnastics etc.]
zostava {f} [súbor krokov: gymnastická, tanečná ap.]športtanec
spade [in French cards: a card of the suit of spades]
pika {f} [v žolíkových kartách: karta s pikou]hry
spades {pl} [a suit in French cards]
piky {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
station [in society]
postavenie {n}
suit [coll.] [person in suit]
snob {m}
tab [coll.] [in a restaurant, bar etc.]
účet {m}gastr.
the Bacchanalia [often treated as {pl}] [festival in honor of Bacchus]
bakchanálie {pl} [slávnosti na počesť boha Bakcha]nábož.
tube [Br.] [underground railway in London]
metro {n}dopravažel.
veld [in southern Africa]
step {f}geogr.
ward [in hospital]
oddelenie {n} [v nemocnici]med.
at all [in negative contexts]
vôbec {adv}
to attend to sb. [in a shop]
obsluhovať n-ho [v obchode] [nedok.]
to be worth [have a value in money]
mať hodnotu [nedok.] [stáť, mať cenu vyjadrenú v peniazoch]
to catch sb. out [surprise and put sb. in a difficult position]
dostať n-ho [dok.]
nachytať n-ho [dok.]
to gain on sb. [e.g. in chase]
dobiehať n-ho [nedok.]
doháňať n-ho [nedok.]
to look up [e.g. in a book]
vyhľadávať [nedok.]
to make out [Am.] [coll.] [to engage in kissing and petting]
muchlať sa [nedok.] [ľud.] [bozkávať sa a túliť sa k sebe]
to make out [Am.] [coll.] [to engage in kissing]
oblizovať sa [nedok.] [ľud.] [bozkávať sa]
to pick apart sth. [review or analyse in great detail; criticise esp. small details] [idiom]
rozobrať n-čo [dok.] [podrobne analyzovať, príp. skritizovať]
to snap at sb. [say sth. in an impatient and angry voice]
vyletieť na n-ho [dok.] [povedať n-mu n-čo prudko a zlostne]
osopiť sa na n-ho [dok.] [povedať n-mu n-čo prudko a zlostne]
to sort sth. out [put in order]
dať do poriadku n-čo [dok.]
Labor Day [Am.] [federal holiday in the United States; first Monday in September]
Deň {m} práce
litter tray [in pets'cage]
vanička {f} [lapač nečistôt v klietke so zvieratkami, vtákmi]
to be handsy with sb. [mostly in a way that is inappropriate or unwanted]
obchytkávať n-ho [nedok.] [hl. spôsobom, kt. je nevhodný al. nežiaduci]
to be so busted [be in trouble]
byť v tom až po uši [nedok.] [mať nepríjemnosti, byť v kaši]
to feel up to sth. [be confident in being able to do sth.]
cítiť sa na n-čo [nedok.]
(as) right as rain [in good health] [idiom]
zdravý ako rybička {adj} [idióm]
A bird in the hand is worth two in the bush.
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.príslov.
Lepší vrabec v hrsti ako zajac v chrasti.príslov.
A trade in hand finds gold in every land.
Remeslo má zlaté dno.príslov.
All cats are gray in the dark / in the night. [Am.]
Potme / V noci je každá krava čierna.príslov.
All cats are grey in the dark/ in the night. [Br.]
Potme / V noci je každá krava čierna.príslov.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement