All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [in]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [in]

against [in comparison to]
oproti {prep} [+dat.]
carved [in stone]
vytesaný {adj}
cheekily [Br.] [often in a playful or appealing way ]
drzo {adv} [často šibalsky, sympaticky]
trúfalo {adv} [často šibalsky, sympaticky]
bezočivo {adv} [často sympaticky, šibalsky]
parochial [pej.] [narrowly restricted in outlook, provincial]
obmedzený {adj} [han.] [nerozhľadený, provinčný]
quietly [in a peaceful way]
pokojne {adv}
v pokoji {adv}
scruffy [in worn-out and dirty clothes]
otrhaný {adj}
sneakily [in a tricky way]
úskočne {adv}
top [highest in importance]
hlavný {adj} [najdôležitejší]
yet [in negative sentences]
ešte {adv}
yet [in questions]
už {adv}
to champ [in a noisy way]
žuvať [nedok.] [hlučne, energicky]
to dabble [to paddle, splash, or play in water]
čvachtať sa [nedok.]
to dawdle [be slow in walking or doing sth.]
motať sa [nedok.]
to exorcize [Am. in addition to preferred: exorcise]
vyháňať diabla [nedok.]nábož.
zaklínať (zlých) duchov [nedok.]nábož.
to fetch sth. [bring in as a price]
vyniesť n-čo [dok.] [priniesť zisk v urč. sume]
to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]film
to grunt [grumble as in discontent]
zavrčať [dok.] [vydať pazvuk nespokojnosti]
to lie [be in a horizontal position, be situated]
ležať [nedok.]
to progress [in sth.]
pokročiť [dok.] [v n-čom]
to smack [in the face]
fliaskať [nedok.] [po tvári]
to split [in two]
rozpoltiť [dok.] [rozdeliť na polovice]
to squelch [make a sucking sound by moving in something wet]
čvachtať [nedok.]
to subsist [remain in force, effect]
trvať [nedok.]
to swing [move in a curve]
stočiť sa [dok.] [náhle zabočiť urč. smerom]
to trump [in card games]
prebiť tromfom [dok.] [v kartách]hry
to wave [branches in the wind etc.]
kývať sa [nedok.] [konáre vo vetre ap.]
ace [in card games; tennis, golf etc.]
eso {n} [karty; tenis, golf ap.]hryšport
acorn [in German cards: a card of the suit of acorns]
žaluď {m} [v sedmových kartách: karta so žaluďom]bot.hryT
acorns {pl} [a suit in German cards]
žalude {pl} [farba v sedmových kartách]hry
ballot [process and method of voting in secret]
tajné hlasovanie {n}pol.
voľby {pl} [tajným hlasovaním]pol.
banger [Br.] [old car in bad condition]
rachotina {f} [han.] [staré auto v zlom stave]automot.
kára {f} [han.] [staré auto, hl. v zlom stave]automot.
črep {m} [han.] [staré auto, hl. v zlom stave]automot.
bell [in German cards: a card of the suit of bells]
guľa {f} [v sedmových kartách: karta s guľou]hry
bells {pl} [a suit in German cards]
gule {pl} [farba v sedmových kartách]hry
cheer [often in pl.]
jasot {m}
ovácie {pl}
chocolate [in a box of chocolates]
pralinka {f}gastr.potr.
club [in French cards: a card of the suit of clubs]
kríž {m} [v žolíkových kartách: karta s krížom]hry
clubs {pl} [a suit in French cards]
kríže {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
countertop [Am.] [in a kitchen]
pracovná doska {f} [kuchynskej linky]
Death [literary] [personification of death in the form of a skeleton]
zubatá {f}
smrtka {f} [aj: Smrtka]
diamond [in French cards: a card of the suit of diamonds]
káro {n} [v žolíkových kartách: karta s károm]hry
diamonds {pl} [a suit in French cards]
kára {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
dibs [coll.] [money esp. in small amounts]
prachy {pl} [ľud.] [peniaze]
grade [mark in school]
známka {f}vzdel.
hand [in card games]
list {m} [karty v ruke]hry
hand {sg} [in card games]
karty {pl} [v ruke]hry
headcount [act of counting people in a group]
spočítanie {n} prítomných (osôb)
heart [in French cards: a card of the suit of hearts]
srdce {n} [v žolíkových kartách: karta so srdcom]hry
heart [in German cards: a card of the suit of hearts]
červeň {m} [v sedmových kartách: karta s červeňom]hry
hearts {pl} [a suit in French cards]
srdcia {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
hearts {pl} [a suit in German cards]
červene {pl} [farba v sedmových kartách]hry
hollow [in a tree]
dutina {f} [v strome]
insertion [in a text]
vsuvka {f}
vložka {f} [vsuvka]
isle [literary, except in place names]
ostrov {m}
ostrovček {m}
jock [Am.] [coll.] [athlete, esp. in school]
športovec {m}šport
kitty [in crd games: pot]
bank {m}hry
leaf [in German cards: a card of the suit of leaves]
zeleň {m} [v sedmových kartách: karta so zeleňom]hry
leaves {pl} [a suit in German cards]
zelene {pl} [farba v sedmových kartách]hry
mannequin [in shop window]
figurína {f} [vo výklade]obch.odev
mantle [sleeveless piece of clothing esp. in the past]
plášť {m} [bez rukávov, hl. v minulosti]odev
neoclassicism [classicism in the 18th - 19th centuries]
klasicizmus {m}arch.um.
plumbing [system of pipes, tanks, fittings, etc. required for the water supply, heating, and sanitation in a building]
potrubie {n}stav.
potrubné vedenie {n}stav.
pointer [also in informatics]
ukazovateľ {m}
progress [in sth.]
vývoj {m} [n-čoho]
routine [a set sequence of steps in dancing, gymnastics etc.]
zostava {f} [súbor krokov: gymnastická, tanečná ap.]športtanec
shepherd [senior shepherd in Slovakia]
bača {m}poľnoh.
snack [between regular meals in the afternoon, e.g. at school, work]
olovrant {m}
snack [between regular meals in the morning, e.g. at school, work]
desiata {f}
spade [in French cards: a card of the suit of spades]
pika {f} [v žolíkových kartách: karta s pikou]hry
spades {pl} [a suit in French cards]
piky {pl} [farba v žolíkových kartách]hry
spray [water in small drops]
vodná spŕška {f}
station [in society]
postavenie {n}
suit [coll.] [person in suit]
snob {m}
tab [coll.] [in a restaurant, bar etc.]
účet {m}gastr.
the Bacchanalia [often treated as {pl}] [festival in honor of Bacchus]
bakchanálie {pl} [slávnosti na počesť boha Bakcha]nábož.
tube [Br.] [underground railway in London]
metro {n}dopravažel.
vespers {pl} [sunset prayer in the Lutheran Church]
večiereň {f} [večerná pobožnosť u evanjelikov]nábož.
ward [in hospital]
oddelenie {n} [v nemocnici]med.
worktop [Br.] [in a kitchen]
pracovná doska {noun} [kuchynskej linky]
to attend to sb. [in a shop]
obsluhovať n-ho [v obchode] [nedok.]
to be worth [have a value in money]
mať hodnotu [nedok.] [stáť, mať cenu vyjadrenú v peniazoch]
to call sb. in [ex officio in a difficult situation]
povolať n-ho [dok.] [z úradnej moci v ťažkej situácii]
to catch sb. out [surprise and put sb. in a difficult position]
dostať n-ho [dok.]
nachytať n-ho [dok.]
to gain on sb. [e.g. in chase]
dobiehať n-ho [nedok.]
doháňať n-ho [nedok.]
to go nuts [coll.] [act in an excited, uninhabited manner]
začať šalieť [dok.] [ľud.]
to look up [e.g. in a book]
vyhľadávať [nedok.]
to make out [Am.] [coll.] [to engage in kissing and petting]
muchlať sa [nedok.] [ľud.] [bozkávať sa a túliť sa k sebe]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement