All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [of]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [of]

busy [crowded or full of activity]
rušný {adj} [plný pohybu al. aktivity]
busy [full of activity]
hektický {adj} [plný aktivity]
by [to the extent of]
{prep} [+ak.] [vyj. miery: o koľko]
coarse [of manners]
neokrôchaný {adj} [o správaní: hrubý]
common [of ordinary social rank]
prostý {adj}
definitely [confirms validity of a statement]
určite [potvrdzuje platnosť výroku]
rozhodne [potvrdzuje platnosť výroku]
ever [+ comparative of an adj. or adv.]
stále {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
čoraz {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
čím ďalej {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
fancy [of superior grade, fine]
vyberaný {adj} [starostlivo volený, vysoko kvalitný, jemný]
fancy [of superior quality or exceptional appeal and thus costly]
exkluzívny {adj} [vysoko kvalitný al. výnimočný vzhľadom, a preto drahý]
far [+ comparative of an adj. or adv.]
oveľa {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
omnoho {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
ďaleko {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]
frigid [of a woman: lacking sexual desire]
frigidný {adj} [o žene]med.psych.
graceful [of a move, form etc.]
ladný {adj}
gracefully [of a move, form etc.]
ladne {adv}
Guilty. [coll.] [response with which a person confirms somebody's recognition of them]
Správne. [odpoveď, ktorou osoba potvrdzuje fakt, že ju niekto spoznal]
impotent [incapable of sexual intercourse]
impotentný {adj}
jagged [of the edge with protruding sharp points]
zúbkovaný {adj}
jagged [with the edge resembling a row of teeth]
zubatý {adj} [okrajom pripomínajúci rad zubov]
jealous [of]
závistlivý {adj}
žiarlivý {adj} [na]
keenly [of intellectual sharpness]
prenikavo {adv} [o intelektuálnych schopnostiach]
lowlife [attr.] [coll.] [of dubious character]
pochybný {adj}
podozrivý {adj}
much [+ comparative of an adj. or adv.]
oveľa {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
omnoho {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
ďaleko {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]
mutinous [esp. of character trait]
spurný {adj}
shady [of dubious character]
pochybný {adj}
podozrivý {adj}
singsong [of speech: monotonous]
monotónny {adj} [o reči: monotónne kolísajúci]
spotted [esp. of birds]
jarabatý {adj}
through [as a result of]
kvôli {prep} [+dat.]
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
through [by means of]
pomocou {prep} [+gen.]
zásluhou {prep} [+gen.]
Tut! [sound of disapproval or annoyance]
Ts! [zvuk vyjadrujúci nesúhlas al. rozhorčenie]
unharmed [of a thing]
nepoškodený {adj} {past-p}
warlike [of a person: liking war]
bojovný {adj}
bojachtivý {adj}
wiry [of a person: thin but strong]
šľachovitý {adj} [o človeku: chudý, ale silný]
to babble [of water moving over stones]
žblnkať [nedok.]
to blast [of wind, also sound]
hučať [nedok.] [vietor, silný zvuk]
to catch [of fire]
zachvátiť [dok.] [o ohni]
to conjure [of a or as of a magician]
kúzliť [nedok.]
to covet sb./sth. [formal] [wish for and take something out of greed]
ulakomiť sa na n-ho/ n-čo [dok.]
to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]film
to grunt [esp. of pig]
krochkať [nedok.] [hl. o prasati]
chrochtať [nedok.] [hl. o prasati]
to harness sth. [make use of] [natural sources, energy etc.]
využiť n-čo [dok.] [prírodné zdroje, energiu ap.]
to hover [of a helicopter]
visieť [nedok.] [udržiavať výšku vrtuľníku na mieste]
to hover [of a person]
postávať [nedok.]
prešľapovať [nedok.] [počas čakania robiť kroky na jednom mieste]
to hover [of birds, helicopters]
vznášať sa (na mieste) [nedok.]let.orn.
to marry [of man]
oženiť sa [dok.]
to marry [of woman]
vydať sa [dok.]
to marry sb. [of man]
oženiť sa s n-ým [dok.]
vziať si n-ho za ženu [dok.] [aj: zobrať si ...]
to marry sb. [of woman]
vydať sa za n-ho [dok.]
vziať si n-ho za muža [dok.] [aj: zobrať si ...]
to pass [of a law]
prejsť [dok.] [o zákone]práv.
to remarry [of man]
znovu sa oženiť [dok.]
to remarry [of woman]
znovu sa vydať [dok.]
to slither [of snakes etc.]
plaziť sa [nedok.] [o hadovi a pod.]
to take sth. [require certain amount of time]
zabrať n-čo [dok.] [vyžiadať si istý čas]
to transmigrate [of a soul: to pass into another body after death]
prevteliť sa [dok.]ezot.nábož.
treacherous [of a former friend etc.]
vierolomný
castle [fortified, esp. of the medieval period]
hrad {m}arch.
[female member of the former Hlinka's Slovak People's Party]
ľudáčka {f}hist.pol.
[member of the fascist Hlinka Youth]
háemista {m}hist.
[member of the former Hlinka's Slovak People's Party]
ľudák {m}hist.pol.
[simple, traditional Slovak shoe made of leather]
krpec {m}etn.odev
[the politics of the former Hlinka's Slovak People's Party]
ľudáctvo {n}hist.pol.
academician [member of an academy]
akademik {m}um.veda
acorn [in German cards: a card of the suit of acorns]
žaluď {m} [v sedmových kartách: karta so žaluďom]bot.hryT
act [part of a show]
číslo {n} [časť programu]div.R+TV
addict [coll.] [of sports etc.]
nadšenec {m}
fanúšik {m}
ailurophobia [irrational fear of cats]
ailurofóbia {f}psych.
aim [act of directing something at an object]
zamierenie {n}
annealing [of glass]
chladenie {n} [skla]priem.
annealing [of steel]
žíhanie {n} [ocele]materiálpriem.
artwork [work of art]
umelecké dielo {n}um.
artwork [works of art]
umelecké diela {pl}um.
attachment [of an email, letter etc.]
príloha {f} [mejlu, listu a pod.]
autochthonism [the state of being autochthonous]
autochtónnosť {f}ekol.etn.odb.
babble [of water moving over stones]
žblnkot {m}
žblnkanie {n}
žblnkotanie {n}
babbling [of a water moving over stones]
žblnkot {m}
žblnkanie {n}
žblnkotanie {n}
ballot [list of candidates]
kandidačná listina {f}pol.
kandidátka {f} [ľud.] [kandidačná listina]pol.
ballot [piece of paper used to record a person's vote]
volebný lístok {m}pol.
hlasovací lístok {m}pol.
ballot [process and method of voting in secret]
tajné hlasovanie {n}pol.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement