All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IT   CS   DA   IS   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [of]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [of]
by [to the extent of]
{prep} [+ak.] [vyj. miery: o koľko]
ever [+ comparative of an adj. or adv.]
stále {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
čoraz {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
čím ďalej {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
fancy [of superior grade, fine]
vyberaný {adj} [starostivo volený, vysoko kvalitný, jemný]
fancy [of superior quality or exceptional appeal and thus costly]
exkluzívny {adj} [vysoko kvalitný al. výnimočný vzhľadom, a preto drahý]
far [+ comparative of an adj. or adv.]
oveľa {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
omnoho {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
ďaleko {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]
jealous [of]
závistlivý {adj}
žiarlivý {adj} [na]
keenly [of intellectual sharpness]
prenikavo {adv} [o intelektuálnych schopnostiach]
much [+ comparative of an adj. or adv.]
oveľa {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
omnoho {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
ďaleko {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]
shady [of dubious character]
pochybný {adj}
podozrivý {adj}
through [as a result of]
kvôli {prep} [+dat.]
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
through [by means of]
pomocou {prep} [+gen.]
zásluhou {prep} [+gen.]
wiry [of a person: thin but strong]
šľachovitý {adj} [o človeku: chudý, ale silný]
to blast [of wind, also sound]
hučať [nedok.] [vietor, silný zvuk]
to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]film
to grunt [esp. of pig]
krochkať [nedok.] [hl. o prasati]
chrochtať [nedok.] [hl. o prasati]
to harness sth. [make use of] [natural sources, energy etc.]
využiť n-čo [dok.] [prírodné zdroje, energiu ap.]
to marry [of man]
oženiť sa [dok.]
to marry [of woman]
vydať sa [dok.]
to marry sb. [of man]
oženiť sa s n-ým [dok.]
vziať si n-ho za ženu [dok.] [aj: zobrať si ...]
to marry sb. [of woman]
vydať sa za n-ho [dok.]
vziať si n-ho za muža [dok.] [aj: zobrať si ...]
to remarry [of man]
znovu sa oženiť [dok.]
to remarry [of woman]
znovu sa vydať [dok.]
to slither [of snakes etc.]
plaziť sa [nedok.] [o hadovi a pod.]
castle [fortified, esp. of the medieval period]
hrad {m}arch.
academician [member of an academy]
akademik {m}um.veda
acorn [in German cards: a card of the suit of acorns]
žaluď {m} [v sedmových kartách: karta so žaluďom]bot.hry
act [part of a show]
číslo {n} [časť programu]div.R+TV
addict [coll.] [of sports etc.]
nadšenec {m}
fanúšik {m}
annealing [of glass]
chladenie {n} [skla]priem.
annealing [of steel]
žíhanie {n} [ocele]materiálpriem.
attachment [of an email, letter etc.]
príloha {f} [mejlu, listu a pod.]
bank [of river, canal]
breh {m}
barrage [fig.] [of criticism etc.]
paľba {f} [obr.] [kritiky ap.]
base [of a mountain]
úpätie {n} [hory]
bay [of dogs]
brechot {m} [hlboký, ťahavý u poľovných psov pri hone]poľov.
štekot {m} [hlboký, ťahavý u poľovných psov pri hone]poľov.
beat [of policemen, sentry]
rajón {m} [policajný, pri pochôdzke]
pochôdzka {f} [o policajtoch, stráži]
bell [in German cards: a card of the suit of bells]
guľa {f} [v sedmových kartách: karta s guľou]hry
belly [top plate of violin]
veko {n} [horná doska huslí]hudba
bibliophilia [love of books]
bibliofília {f} [láska ku knihám]psych.
bibliophily [love of books]
bibliofília {f} [láska ku knihám]psych.
blade [of a knife]
čepeľ {f} [noža]
blade [of bulldozer, grader]
radlica {f} [buldozéra, zrovnávača]tech.
block [of sth.]
kocka {f} [n-čoho]
kváder {m} [n-čoho]
bonsai [dwarfed tree or shrub; also the art of growing them ]
bonsaj {m}bot.záhrad.
bouquet [of flowers]
kytica {f}
bukréta {f} [zast.] [al. žart.]
bow [of ribbon etc.]
mašľa {f}
mašlička {f}
bullock [Br.] [castrated male bovine animal of any age]
vôl {m}poľnoh.zool.
bunch [of people, animals] [coll.]
húf {m} [ľudí, zvierat] [ľud.]
bunch [of people] [coll.]
skupina {f} [ľudí]
tlupa {f} [ľudí] [ľud.]
banda {f} [ľudí] [ľud.] [han.]
caretaker [Br.] [a person taking care of a building]
domovník {m}
carriage [of goods] [Br.]
dovoz {m} [tovaru ap.]doprava
doprava {f} [tovaru ap.]doprava
cervix [of uterus]
krčok {m} [maternice]anat.
chanter [melody pipe of bagpipes]
melodická píšťala {f} [gajdy]hudba
gajdica {f} [melodická píšťala]hudba
chicory [root of ch. plant as an substitue for coffee]
cigória {f} [koreň z čakanky ako náhradka kávy]bot.gastr.potr.
cigorka {f} [ľud.] [koreň z čakanky ako náhradka kávy]bot.gastr.potr.
chocolate [in a box of chocolates]
pralinka {f}gastr.potr.
chrysalis [pupa of a moth or butterfly]
kukla {f} [molia al. motýlia]entom.
circumference [esp. of a circle]
obvod {m}mat.
classicist [adherent of classicism]
klasicista {m} [stúpenec klasicizmu]um.
clearing [removal of forest]
klčovanie {n}les.
club [in French cards: a card of the suit of clubs]
kríž {m} [v žolíkových kartách: karta s krížom]hry
cohort [division of Roman army]
kohorta {f}hist.voj.
compression [act of compressing]
tlak {m}tech.
crest [coat of arms]
erb {m}
címer {m} [zast.]
crowd [coll.] [low-class group of people]
banda {f} [han.]
crowd [coll.] [particular group of people]
partia {f}
crystal [transparent form of quartz; glass]
krištáľ {m} [bezfarebná odroda kremeňa; sklo]mineral.priem.
den [also fig.: place of concealment for illegal activities]
pelech {m} [aj obr.: úkryt na nelegálnu činnosť]
denouncement [of treaty, agreement etc.]
vypovedanie {n} [zmluvy, dohody ap.]
denunciation [of treaty, agreement etc.]
vypovedanie {n} [zmluvy, dohody ap.]
dereliction [of duty]
zanedbanie {n} [povinnosti]
diamond [in French cards: a card of the suit of diamonds]
káro {n} [v žolíkových kartách: karta s károm]hry
drone [accompanying pipe of bagpipes]
huk {m} [burdónová píšťala]hudba
burdón {m} [burdónová píšťala; aj: bordún, bordúnová píšťala] [gajdy]hudba
emision [of gas, oil]
únik {m} [plynu, oleja]
endurance [of pain, hardship etc.]
trpezlivosť {f} [znášať niečo]
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers