All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [or]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [or]

alas [archaic or literary]
žiaľ
bohužiaľ
žiaľbohu
anon [archaic or literary]
čoskoro {adv}
skoro {adv} [čoskoro]
busy [crowded or full of activity]
rušný {adj} [plný pohybu al. aktivity]
cheekily [Br.] [often in a playful or appealing way ]
drzo {adv} [často šibalsky, sympaticky]
trúfalo {adv} [často šibalsky, sympaticky]
bezočivo {adv} [často sympaticky, šibalsky]
ever [+ comparative of an adj. or adv.]
stále {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
čoraz {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
čím ďalej {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
fancy [of superior quality or exceptional appeal and thus costly]
exkluzívny {adj} [vysoko kvalitný al. výnimočný vzhľadom, a preto drahý]
far [+ comparative of an adj. or adv.]
oveľa {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
omnoho {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
ďaleko {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]
high [sl.] [intoxicated by alcohol or a drug]
naťahaný {adj} [sl.]drogy
much [+ comparative of an adj. or adv.]
oveľa {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
omnoho {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
ďaleko {adv} [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]
Shazam! [exclamation used to introduce a cool event or action]
No prosím!
smoking [designated or reserved for smokers]
fajčiarsky {adj}
thrice [archaic or literary]
trikrát
worthy [having worth, value or merit, deserving]
hodnotný {adj} [cenný, zasluhujúci uznanie]
yonder [archaic or dialect]
tam {adv}
tamto {adv}
hentam {adv}
tamhľa {adv}
tamtohľa {adv}
to behold [archaic or literary]
zbadať [dok.]
uvidieť [dok.]
uzrieť [dok.] [kniž.]
to bumble [to buzz or hum]
bzučať [nedok.]
to conjure [of a or as of a magician]
kúzliť [nedok.]
to dawdle [be slow in walking or doing sth.]
motať sa [nedok.]
to forego sth. [spv.] [decide not to do or have]
vzdať sa n-čoho [dok.]
zriecť sa n-čoho [dok.]
to microchip [provide identification for dog or cat]
očipovať [dok.]VetMed.
čipovať [nedok.]VetMed.
začipovať [dok.]VetMed.
to pluck sth. [dated or literary] [flower, fruit]
odtrhnúť n-čo [dok.] [kvet, plod]
to stalk [follow: game, prey or person]
vystopovať [nedok.] [zver, korisť al. človeka]
stopovať [nedok.] [sledovať: zver, korisť al. človeka]
bellows {pl} [treated as sg. or pl.]
mechy {pl} [kováčske, v niekt. hud. nástrojoch ako organ ap.]
mech {m} [napr. v akordeóne]hudba
bib [a piece of cloth or plastic for a baby to protect its clothes while eating]
podbradník {m}
bonsai [dwarfed tree or shrub; also the art of growing them ]
bonsaj {m}bot.záhrad.
bud [undevelopped leaf or flower]
púpä {n} [poet.] [zárodok lístka al. kvetu: púčik]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. on a ship or train]
lôžko {n} [úzka posteľ pripevnená k stene, hl. na lodi a vo vlaku]námor.žel.
chrysalis [pupa of a moth or butterfly]
kukla {f} [molia al. motýlia]entom.
core [of an apple or a pear]
ohryzok {m} [jablka, hrušky]
crossroads [treated as sg. or pl.]
rázcestie {n}
križovatka {f}prem.
enclosure [fence or wall that serves to enclose]
ohrada {f}
feeder [a container with food for animals or birds]
kŕmidlo {n}les.poľnoh.zool.
figure [movement or series of movements]
figúra {f} [pohybový prvok al. séria prvkov]športtanec
freak [coll.] [eccentric person or enthusiast]
blázon {m} [výstredný človek al. nadšenec]
frivolity [lack of seriousness or sensibility]
ľahkovážnosť {f}
ľahkomyseľnosť {f}
frivolity [silly behaviour or attitude]
pochabosť {f}
ganja [marihuana or hashish]
gandža {f} [sl.] [marihuana al. hašiš]drogy
goo [coll.] [thick or sticky substance] [also fig.]
gebuzina {f} [hustá al. lepkavá hmota] [aj obr.]
goodness [quality of being good or kind]
dobrota {f}
láskavosť {f}
guillemets {pl} [double « and » or single ‹ and ›]
francúzske úvodzovky {pl}jazyk.tlačiar.
handful [coll.] [a person difficult to control or manage]
číslo {n}
(pekný) kvietok {m} [han.] [al. žart.]
hives {pl} [treated as sg. or pl.]
žihľavka {f}med.
jackass [male donkey or a stupid person]
osol {m}nadávkazool.
somár {m}nadávkazool.
Lombard [a native or inhabitant of Lombardy]
Lombarďan {m}
Lombard [female] [a native or inhabitant of Lombardy]
Lombarďanka {f}
nuisance [person causing annoyance or trouble]
otrava {f} [človek, ktorý obťažuje]
paddock [archaic or Scot.]
žaba {f}zool.
papacy [dignity of the pope; papal office or system]
pápežstvo {n} [hodnosť pápeža, pápežská inštitúcia al. systém]nábož.
papacy [office or tenure of office]
pontifikát {m} [úrad a funkčné obdobie pápeža]nábož.
polemics [art or practice of argumentation]
polemika {f} [schopnosť polemizovania]
positive [primary degree of an adjective or adverb]
pozitív {m}jazyk.
projection [thing or part that extends outward]
výstupok {m}
výbežok {m}
výčnelok {m}
run [outdoor enclosure for domestic animals or poultry]
výbeh {m} [pre domáce zvieratá]poľnoh.
sentiment [opinion or feeling about sth.]
postoje {pl}
nálady {pl} [postoje, pocity]
serpent [literary or archaic] [snake]
had {m}zool.
stalking [tracking steathily: game, prey or person]
stopovanie {n} [sledovanie: zveri, koristi al. človeka]
steed [archaic or literary] [horse]
tátoš {m} [kniž.] [ušľachtilý kôň, hl. v rozprávkach]
trick [effective, clever or quick way of doing something]
vychytávka {f} [sl.] [nápaditý trik, finta]
watercolor [Am.] [paint or picture]
akvarel {m} [farba al. obraz]um.
watercolour [Br.] [paint or picture]
akvarel {m} [farba al. obraz]um.
zany [coll.] [often pej.] [one who makes a buffoon or laughing stock of himself to amuse others]
šašo {n} [človek, kt. zo seba robí blázna pre zábavu]
at large [escaped or not yet captured]
na slobode {adv} [trestanec ap.]
nezaistený {adv} [trestanec ap.]
You reckon? [coll.] [expression of doubt or disagreement]
Myslíš?
to be shipwrecked [person or ship]
stroskotať [dok.] [človek al. loď]
to conjure up sth. [of or as of a magician]
vykúzliť n-čo [dok.]
to get over sth. [physical or mental ailment]
dostať sa z n-čoho [dok.]
pozbierať sa z n-čoho [dok.]
to go out [stop shining or burning]
zhasnúť [dok.] [prestať svietiť al. horieť]
to live out [dwell away of one's place of employment or study]
bývať mimo [nedok.] [pracoviska al. miesta štúdia]práca
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement