All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [sg.]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [sg.]

guff {sg} [coll.] [nonsense]
bludy {pl} [nezmysly]
nezmysly {pl}
hlúposti {pl} [nezmysly]
sprostosti {pl} [nezmysly]
acne {sg}
uhry {pl}med.
acoustics [treated as sg.]
akustika {f}audiofyz.veda
aerodynamics [treated as sg.]
aerodynamika {f}fyz.let.
aeronautics [treated as sg.]
letectvo {n}let.
aeronautika {f}let.
vzduchoplavba {f} [v súč. hl. balónové lietanie] [inak odb. zast.]let.
vzduchoplavectvo {n} [v súč. hl. balónové lietanie] [inak odb. zast.]let.
aesthetics [treated as sg.]
estetika {f}filoz.veda
agronomics [treated as sg.]
agronómia {f}poľnoh.veda
apologetics [treated as sg.]
apologetika {f}filoz.nábož.veda
astrodynamics [treated as sg.]
astrodynamika {f}astron.
astrophysics [treated as sg.]
astrofyzika {f}astron.fyz.veda
audience {sg}
diváci {pl}div.filmR+TV
backlog {sg}
nevybavené záležitosti {pl}
resty {pl} [nevybavené záležitosti]
ballistics {pl} [treated as sg.]
balistika {f}fyz.tech.zbrane
bellows {pl} [treated as sg. or pl.]
mechy {pl} [kováčske, v niekt. hud. nástrojoch ako organ ap.]
mech {m} [napr. v akordeóne]hudba
bioinformatics [treated as sg.]
bioinformatika {f}biol.veda
bionics [treated as sg.]
bionika {f}biol.elektr.veda
biophysics [treated as sg.]
biofyzika {f}biol.fyz.veda
bruising {sg}
podliatiny {pl}med.
pomliaždeniny {pl}med.
checkers [treated as sg.] [Am.]
dáma {f}hry
Christmastide {sg}
Vianoce {pl}
vianočný čas {m}
vianočné sviatky {pl}
cladistics [treated as sg.]
kladistika {f}biol.
confectionary {sg}
sladkosti {pl}gastr.
confectionary {sg} [sweet pastry]
cukrovinky {pl}gastr.
confectionery {sg}
sladkosti {pl}gastr.
cukrovinky {pl}gastr.
cukrárske výrobky {pl}potr.
cooperage {sg} [products]
debnárske výrobky {pl}
crossroads [treated as sg. or pl.]
rázcestie {n}
križovatka {f}prem.
dairy {sg} [milk and milk products collectively]
mliečne výrobky {pl}gastr.potr.
debris {sg}
trosky {pl}
úlomky {pl}
Delphi {sg}
Delfy {pl}geogr.hist.
dice {sg} [game]
kocky {pl} [hra]hry
dilemma {sg}
rozpaky {pl}
dogmatics [treated as sg.]
dogmatika {f}nábož.veda
draughts [treated as sg.] [Br.]
dáma {f}hry
dress {sg}
šaty {pl}odev
dynamics [treated as sg.]
dynamika {f}fyz.
electorate [treated as sg. or pl.] [voters]
voliči {pl}pol.
voličstvo {n}pol.
elektorát {m} [voliči]pol.
electrodynamics [treated as sg.]
elektrodynamika {f}fyz.
escalator {sg}
pohyblivé schody {pl}
esthetics [Am.] [treated as sg.]
estetika {f}filoz.veda
ethics [treated as sg.]
etika {f}filoz.
etiquette {sg}
pravidlá {pl} spoločenského správania
following {sg}
stúpenci {pl}
priaznivci {pl}
prívrženci {pl}
gate {sg}
vráta {pl}
genomics [treated as sg.]
genomika {f}biol.veda
geophysics [treated as sg.]
geofyzika {f}fyz.geol.veda
glitter {sg}
trblietky {pl}
hair {sg}
vlasy {pl}
chlpy {pl}
hand {sg} [in card games]
karty {pl} [v ruke]hry
headquarters {pl} [treated as sg. or pl.] <HQ>
veliteľstvo {n}voj.
(hlavný) štáb {m}voj.
centrála {f} podnikuekon.
ústredie {n} podnikuekon.
sídlo {n} spoločnostiekon.
history {sg}
dejiny {pl}
hives {pl} [treated as sg. or pl.]
žihľavka {f}med.
hogwash {sg}
táraniny {pl}
drísty {pl} [ľud.] [nezmysly, prázdne reči]
hogwash {sg} [pigswill]
pomyje {pl}poľnoh.
hydrodynamics [treated as sg.]
hydrodynamika {f}fyz.
hydroponics [treated as sg.]
hydrokultúra {f}hydrol.poľnoh.
hydrostatics [treated as sg.]
hydrostatika {f}fyz.tech.
inclination {sg}
sklony {pl}
indigestion {sg}
tráviace ťažkosti {pl}med.
infancy {sg}
detské roky {pl}
informatics [treated as sg.]
informatika {f}comp.veda
jackstraws [treated as sg.] [Am.]
mikádo {n}hry
kinematics [treated as sg.]
kinematika {f}fyz.
knowledge {sg}
vedomosti {pl}
lavatory {sg}
záchody {pl}
linguistics [treated as sg.]
jazykoveda {f}jazyk.veda
lingvistika {f}jazyk.veda
lung {sg} [Pulmo]
pľúcny lalok {m}anat.
machinery {sg}
stroje {pl}stroj.
strojové zariadenia {pl}stroj.
macrobiotics {pl} [treated as sg.]
makrobiotika {f}
magic {sg}
čary {pl}
mathematics [treated as sg.]
matematika {f}mat.vedavzdel.
mechanics [treated as sg.]
mechanika {f}fyz.
metaphysics [treated as sg.]
metafyzika {f}filoz.
Mycenae {sg}
Mykény {pl}geogr.hist.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement