All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [the]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [the]

[related to the fascist Hlinka Youth]
háemistický {adj}hist.
[related to the former Hlinka's Slovak People's Party]
ľudácky {adj}hist.pol.
ashore [on the shore]
na brehu {adv}
ashore [to the shore, onto the shore]
na breh {adv}
by [to the extent of]
{prep} [+ak.] [vyj. miery: o koľko]
first [for the first time]
prvý raz {adv}
prvýkrát {adv}
jagged [of the edge with protruding sharp points]
zúbkovaný {adj}
jagged [with the edge resembling a row of teeth]
zubatý {adj} [okrajom pripomínajúci rad zubov]
to answer [the phone]
ozvať sa [dok.] [v telefóne]
to call sb. [on the telephone]
brnknúť n-mu [dok.] [ľud.] [zatelefonovať]
zavolať n-mu [dok.]telekom.
volať n-mu [nedok.]telekom.
zatelefonovať n-mu [dok.]telekom.
to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]film
to ordain [to the priesthood]
vysvätiť [dok.] [za kňaza]nábož.
to peck [pick up with the beak]
zobať [nedok.]
to pit [Am.] [extract the stone from a fruit]
odkôstkovať [dok.]gastr.potr.
to smack [in the face]
fliaskať [nedok.] [po tvári]
to wave [branches in the wind etc.]
kývať sa [nedok.] [konáre vo vetre ap.]
castle [fortified, esp. of the medieval period]
hrad {m}arch.
[female member of the former Hlinka's Slovak People's Party]
ľudáčka {f}hist.pol.
[member of the fascist Hlinka Youth]
háemista {m}hist.
[member of the former Hlinka's Slovak People's Party]
ľudák {m}hist.pol.
[the politics of the former Hlinka's Slovak People's Party]
ľudáctvo {n}hist.pol.
acorn [in German cards: a card of the suit of acorns]
žaluď {m} [v sedmových kartách: karta so žaluďom]bot.hryT
autochthonism [the state of being autochthonous]
autochtónnosť {f}ekol.etn.odb.
bell [in German cards: a card of the suit of bells]
guľa {f} [v sedmových kartách: karta s guľou]hry
bell [on the neck of an animal]
spiežovec {m}poľnoh.
bonsai [dwarfed tree or shrub; also the art of growing them ]
bonsaj {m}bot.záhrad.
bramble [Br.] [fruit of the blackberry]
černica {f}bot.gastr.
club [in French cards: a card of the suit of clubs]
kríž {m} [v žolíkových kartách: karta s krížom]hry
Death [literary] [personification of death in the form of a skeleton]
zubatá {f}
smrtka {f} [aj: Smrtka]
Democrat [member of the Democratic Party]
demokrat {m} [člen Demokratickej strany]pol.
diamond [in French cards: a card of the suit of diamonds]
káro {n} [v žolíkových kartách: karta s károm]hry
erosion [fig.] [e.g. of the value]
úpadok {m} [obr.] [napr. hodnoty]
heart [in French cards: a card of the suit of hearts]
srdce {n} [v žolíkových kartách: karta so srdcom]hry
heart [in German cards: a card of the suit of hearts]
červeň {m} [v sedmových kartách: karta s červeňom]hry
kitten [the young of several animals, such as rabbit, badger, marten, squirrel, beaver etc.]
mláďa {f} [niektorých zvierat ako králik, jazvec, kuna, veverička, bobor ap.]zool.
kneeler [bench, pad, or the like for kneeling on]
kľakadlo {n} [lavica, na ktorej sa kľačí pri modlitbe]nábož.nábytok
kľačadlo {n} [lavica, na ktorej sa kľačí pri modlitbe]nábož.nábytok
leaf [in German cards: a card of the suit of leaves]
zeleň {m} [v sedmových kartách: karta so zeleňom]hry
mantle [sleeveless piece of clothing esp. in the past]
plášť {m} [bez rukávov, hl. v minulosti]odev
military [the military] [armed forces of a nation]
ozbrojené sily {pl}
military [the military] [military personnel, esp. officers]
armáda {f}
neoclassicism [classicism in the 18th - 19th centuries]
klasicizmus {m}arch.um.
Norse [member of any of the peoples of ancient or medieval Scandinavia]
Severan {m} [príslušník niektorého zo starých severských národov]etn.hist.
Norseman [member of any of the peoples of ancient or medieval Scandinavia.]
Severan {m} [príslušník niektorého zo starých severských národov]etn.hist.
opening [of the book, play, season etc.]
začiatok {m} [knihy, hry, sezóny ap.]
ordination [to the priesthood]
vysvätenie {n} [za kňaza]nábož.
papacy [dignity of the pope; papal office or system]
pápežstvo {n} [hodnosť pápeža, pápežská inštitúcia al. systém]nábož.
papacy [office of the pope]
pápežská stolica {f}nábož.
plumbing [system of pipes, tanks, fittings, etc. required for the water supply, heating, and sanitation in a building]
potrubie {n}stav.
potrubné vedenie {n}stav.
pointer [name of some of the pointing dog breeds]
stavač {m}poľov.zool.T
purificator [cloth used to wipe off the chalice]
purifikatórium {n}nábož.
Republican [member of the Republican Party]
republikán {m}pol.
Republican [member of the Republican Party] [female]
republikánka {f}pol.
responsory [between the readings and the gospel]
medzispev {m}nábož.
season [of the year]
ročné obdobie {n}
snack [between regular meals in the afternoon, e.g. at school, work]
olovrant {m}
snack [between regular meals in the morning, e.g. at school, work]
desiata {f}
spade [in French cards: a card of the suit of spades]
pika {f} [v žolíkových kartách: karta s pikou]hry
sting [coll.] [trap set up by the police]
pasca {f} [policajná operácia]
the left [often the Left]
ľavica {f}pol.
the Norse [members of any of the peoples of ancient or medieval Scandinavia]
Severania {pl} [príslušníci niektorého zo starých severských národov]etn.hist.
the right [often the Right]
pravica {f}pol.
tile [on the floor]
dlaždica {f}stav.
tile [on the wall]
obkladačka {f}stav.
vault [room for the storage of valuables]
trezorová miestnosť {f}fin.
trezor {m} [miestnosť]fin.
vespers {pl} [sunset prayer in the Lutheran Church]
večiereň {f} [večerná pobožnosť u evanjelikov]nábož.
in style [postpos.] [fitting the style of sth.]
štýlovo {adv}odevum.
štýlovýodevum.
to work out sth. [find the answer to sth.]
zistiť n-čo [dok.]
prísť na n-čo [dok.]
city councillor [Br.] [in the Slovak Republic]
člen {m} mestského zastupiteľstvaadmin.pol.
city councilor [Am.] [in the Slovak Republic]
člen {m} mestského zastupiteľstvaadmin.pol.
Civic Forum [political movement in the Czech Republic during the Velvet Revolution, 1989]
Občianske fórum {n} <OF>hist.pol.
cover-up [attempt to prevent people from discovering the truth]
maskovanie {n}
kamufláž {f}
pokus {m} o ututlanie
Galactic astronomy [the study of the Milky Way]
galaktická astronómia {f}astron.veda
Labor Day [Am.] [federal holiday in the United States; first Monday in September]
Deň {m} práce
Poor Clare [nun from the Order of Poor Clares]
klariska {f}nábož.
shoulder strap [strip of a bag going over the shoulder]
popruh {m} [pás na taške idúci cez plece]
shoulder strap [strip on a piece of women's clothing going over the shoulder]
ramienko {n} [pruh látky držiaci odev na pleciach]odev
to get to do sth. [coll.] [have the opportunity]
mať príležitosť urobiť n-čo [nedok.]
to hit the head [sl.] [use the restroom]
odskočiť si [dok.] [ísť na WC]
to match sth. with / against sth. [to compare in order to determine which is the superior]
porovnať n-čo s n-čím [dok.] [zhodnotiť, čo je lepšie]
oil of catechumens [also: Oil of (the) Catechumens]
olej {m} katechumenov [Oleum catechumenorum]nábož.
Public Against Violence [political movement in Slovak Republic during the Velvet Revolution, 1989]
Verejnosť {f} proti násiliu <VPN>hist.pol.
the silver screen [fig.] [the cinema industry, c. films collectively ]
strieborné plátno {n} [obr.]film
Your/ Her Ladyship [form of address for a woman holding the rank of lady]
milostivá pani {f}
Your/ His Lordship [form of address for a man holding the rank of lord]
Vaše/ Jeho Lordstvo {n}
The more the merrier!
Čím ďalej tým lepšie!
A bird in the hand is worth two in the bush.
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.príslov.
Lepší vrabec v hrsti ako zajac v chrasti.príslov.
All cats are gray in the dark / in the night. [Am.]
Potme / V noci je každá krava čierna.príslov.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement