All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   HU   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   IS   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [the]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [the]
ashore [on the shore]
na brehu {adv}
ashore [to the shore, onto the shore]
na breh {adv}
by [to the extent of]
{prep} [+ak.] [vyj. miery: o koľko]
first [for the first time]
prvý raz {adv}
prvýkrát {adv}
to answer [the phone]
ozvať sa [dok.] [v telefóne]
to call sb. [on the telephone]
brnknúť n-mu [dok.] [ľud.] [zatelefonovať]
zavolať n-mu [dok.]telekom.
volať n-mu [nedok.]telekom.
zatelefonovať n-mu [dok.]telekom.
to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]film
to ordain [to the priesthood]
vysvätiť [dok.] [za kňaza]nábož.
to peck [pick up with the beak]
zobať [nedok.]
to pit [Am.] [extract the stone from a fruit]
odkôstkovať [dok.]gastr.potr.
to smack [in the face]
fliaskať [nedok.] [po tvári]
castle [fortified, esp. of the medieval period]
hrad {m}arch.
acorn [in German cards: a card of the suit of acorns]
žaluď {m} [v sedmových kartách: karta so žaluďom]bot.hry
bell [in German cards: a card of the suit of bells]
guľa {f} [v sedmových kartách: karta s guľou]hry
bonsai [dwarfed tree or shrub; also the art of growing them ]
bonsaj {m}bot.záhrad.
club [in French cards: a card of the suit of clubs]
kríž {m} [v žolíkových kartách: karta s krížom]hry
Death [literary] [personification of death in the form of a skeleton]
zubatá {f}
smrtka {f} [aj: Smrtka]
diamond [in French cards: a card of the suit of diamonds]
káro {n} [v žolíkových kartách: karta s károm]hry
erosion [fig.] [e.g. of the value]
úpadok {m} [obr.] [napr. hodnoty]
heart [in French cards: a card of the suit of hearts]
srdce {n} [v žolíkových kartách: karta so srdcom]hry
heart [in German cards: a card of the suit of hearts]
červeň {m} [v sedmových kartách: karta s červeňom]hry
leaf [in German cards: a card of the suit of leaves]
zeleň {m} [v sedmových kartách: karta so zeleňom]hry
mantle [sleeveless piece of clothing esp. in the past]
plášť {m} [bez rukávov, hl. v minulosti]odev
military [the military] [armed forces of a nation]
ozbrojené sily {pl}
military [the military] [military personnel, esp. officers]
armáda {f}
neoclassicism [classicism in the 18th - 19th centuries]
klasicizmus {m}arch.um.
opening [of the book, play, season etc.]
začiatok {m} [knihy, hry, sezóny ap.]
ordination [to the priesthood]
vysvätenie {n} [za kňaza]nábož.
papacy [dignity of the pope; papal office or system]
pápežstvo {n} [hodnosť pápeža, pápežská inštitúcia al. systém]nábož.
papacy [office of the pope]
pápežská stolica {f}nábož.
plumbing [system of pipes, tanks, fittings, etc. required for the water supply, heating, and sanitation in a building]
potrubie {n}stav.
potrubné vedenie {n}stav.
Republican [member of the Republican Party]
republikán {m}pol.
Republican [member of the Republican Party] [female]
republikánka {f}pol.
season [of the year]
ročné obdobie {n}
spade [in French cards: a card of the suit of spades]
pika {f} [v žolíkových kartách: karta s pikou]hry
tile [on the floor]
dlaždica {f}stav.
tile [on the wall]
obkladačka {f}stav.
vault [room for the storage of valuables]
trezorová miestnosť {f}fin.
trezor {m} [miestnosť]fin.
in style [postpos.] [fitting the style of sth.]
štýlovo {adv}odevum.
štýlovýodevum.
to work out sth. [find the answer to sth.]
prísť na n-čo [dok.]
Galactic astronomy [the study of the Milky Way]
galaktická astronómia {f}astron.veda
Labor Day [Am.] [federal holiday in the United States; first Monday in September]
Deň {m} práce
Poor Clare [nun from the Order of Poor Clares]
klariska {f}nábož.
Your/ Her Ladyship [form of address for a woman holding the rank of lady]
milostivá pani {f}
Your/ His Lordship [form of address for a man holding the rank of lord]
Vaše/ Jeho Lordstvo {n}
The more the merrier!
Čím ďalej tým lepšie!
A bird in the hand is worth two in the bush.
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.príslov.
Lepší vrabec v hrsti ako zajac v chrasti.príslov.
All cats are gray in the dark / in the night. [Am.]
Potme / V noci je každá krava čierna.príslov.
All cats are grey in the dark/ in the night. [Br.]
Potme / V noci je každá krava čierna.príslov.
at the end of the day
v konečnom dôsledkuidióm
by the end of the day
do konca dňa
not to see the forest / wood for the trees
pre stromy nevidieť lesidióm
separate the wheat from the chaff
oddeliť plevy od zrnaidióm
The end justifies the means.
Účel svätí prostriedky.
The pot calling the kettle black.
Kotol hrniec karhá a oba sú čierne.príslov.
When the cat's away, the mice will play.
Keď kocúr nie je doma, myši majú hody.príslov.
stick to the letter of the law
držať sa litery zákonaidióm
to clear the dishes from the table
spratať (riad) zo stola [dok.]
to clear the table of the dishes
spratať (riad) zo stola [dok.]
to jump out of the frying pan into the fire
dostať sa z dažďa pod odkvap [dok.]idióm
to let the cat out of the bag
vykrámiť [ľud.]idióm
vytárať n-čo [dok.]idióm
pustiť si hubu na špacír [han.]idióm
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
Dohovor {m} o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
Frodo Baggins [J. R. R. Tolkien: The Lord of the Rings]
Frodo Bublík [J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov]Ffilmlit.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement