All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   ES   LA   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: Do
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: Do

to do
urobiť [dok.]
robiť [nedok.]
spraviť [dok.]
zrobiť [dok.] [reg.]
to do drugs [coll.]
drogovať [nedok.]drogy
to do gardening
záhradníčiť [nedok.] [ľud.]záhrad.
to do sb. good
prospieť n-mu [dok.] [priniesť úžitok]
urobiť n-mu dobre [dok.] [priniesť úžitok]
to do sb. harm
ublížiť n-mu [dok.]
zraniť n-ho [dok.] [psychicky ublížiť]
to do sth. oneself
urobiť n-čo sám [bez cudzej pomoci]
to do up [coll.] [renovate]
opraviť [dok.] [zrenovovať]
dať do poriadku [dok.] [zrenovovať]
to do well
činiť sa [nedok.] [usilovne pracovať, byť úspešný]
to do without sb./sth.
zaobísť sa bez n-ho/ n-čoho [dok.]
to let sb. do sth.
nechať n-ho urobiť n-čo [dok.]
dovoliť n-mu urobiť n-čo [dok.]
Dominican Republic <.do>
Dominikánska republika {f}geogr.pol.
apt to do sth.
náchylný na n-čo
Do you have ... ?
Máte ... ?
No can do. [coll.]
To nejde.
To sa nedá.
To nepôjde.
Nedá sa. [ľud.]
No can do. [coll.] [I can't do it.]
To nemôžem.
raring to do sth.
dychtivý robiť n-čo {adj}
nedočkavý robiť n-čo {adj}
That will do.
To stačí.
to beseech sb. to do sth. ...
úpenlivo prosiť n-ho, aby urobil n-čo ...
to bid sb. (to) do sth. [literary]
vyzvať n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
to bind sb. to do sth.
zaväzovať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to bother to do sth.
unúvať sa urobiť n-čo [nedok.]
obťažovať sa urobiť n-čo [nedok.]
to care to do sth.
chcieť urobiť n-čo [nedok.]
mať záujem urobiť n-čo [nedok.]
byť ochotný urobiť n-čo [nedok.]
to coax sb. to do sth.
prehovoriť n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
ukecať n-ho, aby urobil n-čo [dok.] [sl.]
to compel sb. to do sth.
nútiť n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to continue to do sth.
ďalej robiť n-čo [nedok.]
to dare sb. to do sth.
vyzvať n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
to decline to do sth.
odmietnuť urobiť n-čo [dok.]
to do conjuring tricks
kúzliť [nedok.]
predvádzať kúzelnícke triky [nedok.]
to do one's best
vynasnažiť sa [dok.]
to do one's bit [idiom]
prispieť svojím dielom [dok.]
prispieť svojou troškou (do mlyna) [dok.] [idióm]
to do sb. a favor [Am.]
urobiť n-mu láskavosť [dok.]
to do sb. a favour [Br.]
urobiť n-mu láskavosť [dok.]
to do sb. out of sth.
pripraviť n-ho o n-čo [dok.] [podvodom]
to do sth. for sb.'s sake
urobiť n-čo kvôli n-mu [dok.]
to do sth. hands down [idiom]
urobiť n-čo ľavou rukou [dok.] [idióm]
to do sth. in sb.'s stead
urobiť n-čo namiesto n-ho [dok.]
to do the cleaning
upratovať [nedok.]
to do the dishes
umyť riad
umývať riad [nedok.]
to do the shopping
nakúpiť [dok.]obch.
nakupovať [nedok.]obch.
to do the trick [coll.]
splniť (svoj) účel [dok.]
urobiť svoje [dok.] [splniť účel]
to encourage sb. to do sth.
viesť n-ho k n-čomu [nedok.]
presvedčiť n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
to enjoin sb. to do sth. ...
nariadiť n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]
prikázať n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]
rozkázať n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]
to fail to do sth.
neurobiť n-čo [dok.]
to fail to do sth. [to neglect to do something]
zanedbať n-čo [dok.]
to get to do sth.
smieť robiť n-čo [nedok.]
mať možnosť urobiť n-čo [nedok.]
to get to do sth. [coll.] [have the opportunity]
mať príležitosť urobiť n-čo [nedok.]
to happen to do sth.
náhodou robiť n-čo [nedok.]
to implore sb. to do sth.
úpenlivo prosiť n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to incite sb. to do sth.
navádzať n-ho na n-čo [nedok.]
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to make do without sb./sth.
zaobísť sa bez n-ho/ n-čoho [dok.]
to pledge to do sth.
sľúbiť urobiť n-čo [dok.]
prisľúbiť urobiť n-čo [dok.]
to remind sb. to do sth.
pripomenúť n-mu, aby urobil n-čo [dok.]
to seek to do sth.
usilovať sa o n-čo [nedok.]
to tend to (do) sth.
mať sklon / sklony k n-čomu [nedok.]
to undertake to do sth.
zaviazať sa urobiť n-čo [dok.]
prisľúbiť urobiť n-čo [dok.]
to urge sb. to do sth.
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
vyzývať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
naliehať na n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to venture to do sth.
trúfať si urobiť n-čo [nedok.]
unwillingness to do sth.
neochota {f} urobiť n-čo
Do you copy (me)?
Počujete (ma)? [rádiokomunikácia]let.telekom.voj.
Do you mind if ...?
Bude vám prekážať, ak ...?
Budete mať niečo proti tomu, keď ...?
Do you think so? [expression of doubt or disagreement]
Myslíš?
How do you like ...?
Ako sa ti / vám / Vám páči ...?
What do I do?
Čo mám robiť?
What do you know! [surprise]
No toto!
Predstav si!
What do you say? [Do you agree?]
Čo (na to) povieš?
Čo ty na to? [ľud.]
What do you think?
Čo si myslíš?
What do you think? [What is your opinion on this issue?]
Čo ty na to? [ľud.]
What should I do?
Čo mám robiť?
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement