All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: Good
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: Good

good
dobrý {adj}
dobro {n}
for good
celkom {adv}
nadobro {adv}
navždy {adv}
raz navždy {adv}
Good afternoon!
Dobré odpoludnie!
Dobrý deň! [popopoludní]
Good bye!
Dovidenia!
Good bye! [telephone, radio show]
Dopočutia!
Good evening!
Dobrý večer!
Good going! [idiom] [expression of praise]
Dobrá práca! [pochvala]
Good heavens!
Preboha!
Božemôj!
Kristepane!
Prepánajána!
Prekristapána!
Prepánakráľa!
Pre Kristove rany!
Good Lord!
Panebože!
Good luck!
Veľa šťastia!
Good morning!
Dobré ráno!
Dobrý deň! [predpoludním]
Good night! <Gn8>
Dobrú noc!
Good riddance!
Spánombohom!
good until ... [of food]
trvanlivé do {adj}
good-looking
fešný {adj}
atraktívny {adj}
dobre vyzerajúci {adj} {pres-p}
good-natured
dobrácky {adj}
prívetivý {adj}
priateľský {adj}
dobromyseľný {adj}
dobrosrdečný {adj}
príjemný {adj} [povahou]
to do sb. good
prospieť n-mu [dok.] [priniesť úžitok]
urobiť n-mu dobre [dok.] [priniesť úžitok]
to look good
vyzerať dobre [nedok.]
Good Friday
Veľký piatok {m}nábož.
Good job!
Dobrá práca! {noun}
good manners
dobré mravy {pl}
dobré spôsoby {pl}
good manners {pl}
slušné správanie {n}
good omen
dobré znamenie {n}
Good Samaritan
milosrdný samaritán {m}bibl.
good weather
dobré počasie {n}meteor.
good will
dobrá vôľa {f}
good work
dobrá práca {f}
Good thing (that) ... [coll.]
Ešteže ...
Dobre, že ...
good-for-nothing
naničsúci {adj}
ledačo {n}
ledačina {f}
naničsúci človek {m}
naničhodník {m} [naničsúci človek]
sb. is good at sth.
n-čo n-mu ide [darí sa]
to be good at sth.
byť dobrý v n-čom [nedok.]
to be good for sth.
byť na n-čo (dobrý) [nedok.]
good luck charm
talizman {m}
good-for-nothing [female]
naničhodnica {f} [naničsúca žena]
a good deal of
veľa [+gen. pl.]
mnoho [+gen. pl.]
kopa [+gen.] [ľud.]
hŕba [+gen. pl.] [ľud.]
fúra [+gen. pl.] [ľud.]
hromada [+gen. pl.] [ľud.]
for one's own good
pre svoje vlastné dobro
Have a good time!
Dobre sa zabávaj!
Príjemnú zábavu!
it's no good doing sth.
nemá zmysel robiť n-čo
nemá význam robiť n-čo
without saying good-bye
bez rozlúčky {adv}
bez rozlúčenia {adv}
to be in good hands
byť v dobrých rukách [nedok.]
to be in good health
byť zdravý [nedok.]
to do a good job
počínať si dobre [dok.]
odviesť dobrú prácu [dok.]
to foster good relations with sb.
udržiavať dobré vzťahy s n-ým [nedok.]
to have a good time
baviť sa [nedok.]
mať sa dobre [nedok.]
to have sth. on good authority [idiom]
mať n-čo z dôveryhodného zdroja [nedok.]
to make a good impression
budiť dobrý dojem [nedok.]
to stand sb. in good stead [idiom]
prísť vhod n-mu [dok.]
prospieť n-mu [dok.] [priniesť úžitok]
Cape of Good Hope
Mys {m} dobrej nádejegeogr.
the good old days [idiom]
staré zlaté časy {pl} [idióm]
Fire is a good servant but a bad master.
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.príslov.
Good bait catches fine fish.
Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.príslov.
Good riddance to bad rubbish!
Chvalabohu, že je preč!
Dobre, že sme sa ho zbavili!
That's all well and good, but ...
To je síce pekné, ale ...
What is it good for?
Načo je to (dobré)?
be as good as gold [idiom]
byť veľmi dobrý [nedok.] [o deťoch]
byť ako anjelik [nedok.] [o deťoch] [idióm]
put in a good word for sb. [idiom]
prihovoriť sa za n-ho [dok.]
to be as good as gold [idiom]
správať sa vzorne [nedok.] [o deťoch]
to be in sb.'s good graces [idiom]
požívať priazeň n-ho [nedok.]
tešiť sa priazni u n-ho [nedok.]
to be on good terms with sb.
byť s n-ým zadobre [nedok.]
vychádzať s n-ým dobre [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement