All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: Good
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: Good

good
dobrý {adj}
dobro {n}
for good
celkom {adv}
nadobro {adv}
navždy {adv}
raz navždy {adv}
Good afternoon!
Dobré odpoludnie!
Dobrý deň! [popopoludní]
Good bye!
Dovidenia!
Good bye! [telephone, radio show]
Dopočutia!
Good evening!
Dobrý večer!
Good going! [idiom] [expression of praise]
Dobrá práca! [pochvala]
Good heavens!
Preboha!
Božemôj!
Kristepane!
Prepánajána!
Prekristapána!
Prepánakráľa!
Pre Kristove rany!
Good Lord!
Panebože!
Good luck!
Veľa šťastia!
Good morning!
Dobré ráno!
Dobrý deň! [predpoludním]
Good night! <Gn8>
Dobrú noc!
Good riddance!
Spánombohom!
good until ... [of food]
trvanlivé do {adj}
good-looking
fešný {adj}
atraktívny {adj}
dobre vyzerajúci {adj} {pres-p}
good-natured
dobrácky {adj}
prívetivý {adj}
priateľský {adj}
dobromyseľný {adj}
dobrosrdečný {adj}
príjemný {adj} [povahou]
to do sb. good
prospieť n-mu [dok.] [priniesť úžitok]
urobiť n-mu dobre [dok.] [priniesť úžitok]
to look good
vyzerať dobre [nedok.]
Good Friday
Veľký piatok {m}nábož.
good job
dobrá práca {f}
good manners
dobré mravy {pl}
good omen
dobré znamenie {n}
Good Samaritan
milosrdný samaritán {m}bibl.
good weather
dobré počasie {n}meteor.
good will
dobrá vôľa {f}
good work
dobrá práca {f}
Good thing (that) ... [coll.]
Ešteže ...
Dobre, že ...
good-for-nothing
naničsúci {adj}
ledačo {n}
ledačina {f}
naničhodník {m} [naničsúci človek]
on good authority
z dôveryhodného zdrojaidióm
sb. is good at sth.
n-čo n-mu ide [darí sa]
to be good at sth.
byť dobrý v n-čom [nedok.]
to be good for sth.
byť na n-čo (dobrý) [nedok.]
good luck charm
talizman {m}
good-for-nothing [female]
naničhodnica {f} [naničsúca žena]
a good deal of
veľa [+gen. pl.]
mnoho [+gen. pl.]
kopa [+gen.] [ľud.]
hŕba [+gen. pl.] [ľud.]
fúra [+gen. pl.] [ľud.]
hromada [+gen. pl.] [ľud.]
Have a good time!
Dobre sa zabávaj!
Príjemnú zábavu!
it's no good doing sth.
nemá zmysel robiť n-čo
nemá význam robiť n-čo
to be in good hands
byť v dobrých rukách [nedok.]
to be in good health
byť zdravý [nedok.]
to be in sb.'s good graces
tešiť sa priazni (u) n-ho [nedok.]idióm
to get into sb.'s good graces
získať si priazeň n-ho [dok.]idióm
to have a good time
baviť sa [nedok.]
mať sa dobre [nedok.]
to make a good impression
budiť dobrý dojem [nedok.]
to stand sb. in good stead [idiom]
prísť vhod n-mu [dok.]
prospieť n-mu [dok.] [priniesť úžitok]
Cape of Good Hope
Mys {m} dobrej nádejegeogr.
Fire is a good servant but a bad master.
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.príslov.
Good bait catches fine fish.
Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.príslov.
Good riddance to bad rubbish!
Chvalabohu, že je preč!idióm
Dobre, že sme sa ho zbavili!idióm
That's all well and good, but ...
To je síce pekné, ale ...
What is it good for?
Načo je to (dobré)?
put a good word for sb.
prihovoriť sa za n-ho [dok.]idióm
to be on good terms with sb.
byť s n-ým zadobre [nedok.]
vychádzať s n-ým dobre [nedok.]
mať s n-ým dobré vzťahy [nedok.]
to do more harm than good [idiom]
narobiť viac škody ako osohu [dok.] [idióm]
to get off to a good start [idiom]
začať sľubne [dok.]
začať nádejne [dok.]
to make a good impression on sb.
urobiť na n-ho dobrý dojem [dok.]
a heck of a good guy
sakramentsky dobrý chlapík {m} [ľud.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement