All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: Well
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: Well

ADJ   well | better | best
NOUN   a well | wells
VERB  to well | welled | welled
welling | wells
well
dobre {adv}
studňa {f}
Well,...
No,...
Tak,...
Teda,...
Nuž,...
as well
i
aj
tiež
takisto
rovnako [takisto]
taktiež [kniž.]
well (then)
nuž
well done [steak]
prepečený {adj}gastr.
Well done!
Bravo!
Klobúk dolu!
Dobrá práca!
Výborne! [prejav uznania]
well-fed
dobre živený {adj} {past-p}
vykŕmený {adj} {past-p} [dobre živený]
well-known
známy {adj}
well-nourished
dobre živený {adj}
dobre vyživovaný {adj}
well-read
sčítaný {adj} [kto veľa prečítal, vzdelaný]
well, folks, ... [coll.]
nuž, vážení, ... [ľud.]
to be well
mať sa dobre [nedok.]
byť v poriadku [nedok.] [zdravý]
to do well
činiť sa [nedok.] [usilovne pracovať, byť úspešný]
to get well
uzdraviť sa [dok.]
oil well
ropný vrt {m} [prameň]
well-being
blaho {n}
(duševná) pohoda {f}
as well as
ako i {conj}
ako aj {conj}
rovnako ako
Get well soon!
Skoré uzdravenie!
Very well then.
No dobre.
Dobre teda.
Tak (teda) dobre.
Well, I never!
No toto!
No nie! [údiv]
Nevrav! [údiv]
Nehovor! [údiv]
Nepovedz! [údiv]
Čo nepovieš! [údiv]
To sú (mi) veci! [údiv]
Predstav si (to)! [údiv]
to be doing well [be performing well or experiencing success]
počínať si dobre [nedok.]
to speak well of sb.
hovoriť o n-kom v dobrom [nedok.]
He is doing well.
Ide mu to.
Darí sa mu.
Dobre sa mu darí.
to be well pleased with sb.
mať zaľúbenie v n-kom [nedok.]bibl.
to get on well with sb.
rozumieť si s n-ým [nedok.]
vychádzať s n-ým dobre [nedok.]
to go down well with sb.
mať úspech u n-ho [nedok.]
byť dobre prijatý n-ým [nedok.]
All's well that ends well.
Koniec dobrý, všetko dobré.príslov.
That's all well and good, but ...
To je síce pekné, ale ...
not to sit well with sb. [Am.]
nepáčiť sa n-mu [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement