All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: a
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: a

a
istý
akýsi
nejaký
[neurčitý člen]
A flat <A♭>
as {n} <A♭>hudba
A sharp <A♯>
ais {n} <A♯>hudba
acre <a.>
aker {m} <ac>jednotkapoľnoh.
ampere <A>
ampér {m} <A>elektr.fyz.jednotka
are <a>
ár {m} <a>jednotka
Sana'a
Saná {n}geogr.
a bit
trochu {adv}
trocha {adv}
kúsok {adv}
trošku {adv}
troška {adv}
kúštik {adv}
a few
zopár
niekoľko
a first [something new]
niečo nové
a little
trošku {adv}
many a
mnohý {adj}
a bunch of [Am.] [coll.]
veľa [+gen. pl.]
kopa [+gen.] [ľud.]
hŕba [+gen. pl.] [ľud.]
fúra [+gen. pl.] [ľud.]
hromada [+gen. pl.] [ľud.]
a couple of
zopár
a few times
párkrát {adv}
niekoľkokrát {adv}
niekoľko ráz {adv}
a great deal
veľmi veľa
veľmi mnoho
a host of
veľa [+gen.]
mnoho [+gen.]
kopa [+gen.] [ľud.]
hŕba [+gen.] [ľud.]
fúra [+gen.] [ľud.]
hromada [+gen.] [ľud.]
a little bit
kúsoček {adv}
kúštiček {adv}
trocha [aj: trochu]
trochu [aj: trocha]
troška [aj: trošku]
trošku [aj: troška]
trošinka [aj: trošinku]
trošinku [aj: trošinka]
trošička [aj: trošičku]
trošičku [aj: trošíčku]
trošilinka [aj: trošilinku]
trošilinku [aj: trošilinka]
a lot of
veľa [+gen.]
mnoho [+gen.]
kopa [+gen.] [ľud.]
hŕba [+gen.] [ľud.]
fúra [+gen.] [ľud.]
hromada [+gen.] [ľud.]
a plenty of
mnoho [+gen. pl.]
veľa [+gen. pl.]
kopa [+gen.] [ľud.]
hŕba [+gen. pl.] [ľud.]
fúra [+gen. pl.] [ľud.]
hromada [+gen. pl.] [ľud.]
a quarter to
trištvrte na
as a rule
spravidla {adv}
as a whole
vcelku {adv}
ako celok
at a pop [sl.] [idiom]
na (jedno) posedenie {adv} [idióm]
jedným vrzom {adv} [idióm] [na jeden raz]
at a standstill
v pokoji {adv}
at a stretch
v jednom ťahu {adv} [bez prerušenia]
v kuse {adv} [ľud.] [bez prerušenia]
beyond a doubt
bezpochyby
Break a leg! [idiom]
Zlom väz! [idióm]
for a change
pre zmenu {adv}
for a time
istý čas
for a while
chvíľu {adv}
chvíľku {adv}
from A to Z [idiom]
od A po Z {adv} [idióm]
Get a life! [coll.]
Nebuď malý! [ľud.]
half a dozen
pol tucta
half a million
pol milióna
in a hurry
chvatne {adv}
v chvate {adv}
narýchlo {adv}
in a jiffy [coll.]
za okamih {adv}
o chvíľku {adv}
hneď {adv} [o chvíľku]
in a minute
za okamih {adv}
o chvíľku {adv}
in a moment
za okamih {adv}
o chvíľu {adv}
o chvíľočku
hneď {adv} [o chvíľku]
in a row
po sebe {adv}
za sebou {adv}
in a while
o chvíľu {adv}
in a wink
v mihu (oka) {adv}
in a word
slovom
jedným slovom
It's a snap!
To je hračka!
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement