All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   ES   LA   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: all
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: all

ADJ   all | - | -
NOUN   All | -
all
celý {adj}
všetok {pron} [m]
všetka {f} {pron}
všetko {n} {pron}
all [completetely]
úplne {adv}
celkom {adv} [úplne]
all [plural: masculine animate]
všetci {pron}
all [plural: masculine inanimate, feminine / neuter]
všetky {pron}
above all
nadovšetko {adv}
predovšetkým
after all
napokon
koniec koncov
All aboard!
Nastupovať!doprava
all alone
úplne sám
all along
stále {adv}
(po) celý čas {adv}
od začiatku [stále]
all but [almost]
takmer
skoro [takmer]
all over
všade
all over ...
po celom ... [+lok.]
all right
v poriadku {adv}
all too
až veľmi {adv}
až príliš {adv}
all-loving
všemilujúci {adj} {pres-p}
at all
vôbec
for all
napriek {prep} [+dat.]
know-all [Br.] [coll.] [pej.]
vševed {m}
mudrák {m} [han.]
mudrlant {m} [han.]
mudrc {m} [mudrák, mudrlant]
know-all [Br.] [coll.] [pej.] [female]
mudrlantka {f} [han.]
all but one
všetci okrem jedného
all day long
po celý deň
all in all
vcelku {adv} [všeobecne, keď sa všetko uváži]
celkove {adv} [všeobecne, keď sa všetko uváži]
celkovo {adv} [všeobecne, keď sa všetko uváži]
all of them
oni všetci
all of us
my všetci
all of you
vy všetci
all rights reserved
všetky práva vyhradené
All the best!
Maj sa pekne!
Maj sa dobre!
all the same
aj tak
jednako
a predsa
napriek všetkému
all the time
stále {adv}
(po) celý čas {adv}
all the while
stále {adv}
(po) celý čas {adv}
all year round
po celý rok
at all costs [idiom]
silou-mocou {adv} [idióm]
za každú cenu {adv} [idióm]
stoj čo stoj {adv} [idióm]
at all times
vždy {adv}
stále {adv}
neustále {adv}
ustavične {adv}
neprestajne {adv}
nepretržite {adv}
vždycky {adv} [ľud.]
beyond all doubt
nad všetku pochybnosť
by all accounts
podľa všetkého {adv}
podľa toho, čo sa hovorí
by all means
určite
rozhodne
v každom prípade [rozhodne]
first of all
predovšetkým
for all that
napriek tomu
in all honesty
úprimne povedané
It's all over.
Je po všetkom.
Všetko sa skončilo.
It's all sorted. [Br.] [coll.]
Všetko (je) vybavené.
not at all
vôbec (nie)
nothing at all
vôbec nič
of all time
všetkých čias
of all time [ever]
vôbec [aký kedy existoval]
once for all
raz navždy
That's all sorted. [Br.] [coll.]
To by sme mali. [ľud.] [všetko je hotové, vybavené ap.]
to be all ears [idiom]
byť samé ucho [nedok.] [idióm]
all-terrain vehicle <ATV>
terénne vozidlo {n}automot.
know-it-all [Am.] [coll.] [pej.]
vševed {m}
mudrák {m} [han.]
mudrlant {m} [han.]
mudrc {m} [mudrák, mudrlant]
know-it-all [female] [Am.] [coll.]
mudrlantka {f} [han.]
after all this time
po toľkom čase
all of a sudden
zrazu {adv}
náhle {adv}
odrazu {adv}
znenazdajky {adv}
znenazdania {adv}
z ničoho nič
vtom {adv} [zrazu]
razom {adv} [neočakávane]
all the way around
koldokola {adv}
for all I care
pre mňa za mňa
for all I know
pokiaľ viem
in all possible ways
všemožne {adv}
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement