All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: and
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: and
NOUN   AND | ANDs
and <&>
{conj}
both ... and
ako ... tak {conj}
(aj ...) aj {conj}
and so on <ASO>
a tak ďalej <atď.>internet
and so on <etc.>
a tak ďalej <atď.>
and vice versa
a naopak
back and forth
hore-dolu
sem a tam
bits and bobs [coll.]
všetko možné [zmes rôznych vecí]
by and large
v podstate [vo všeobecnosti]
far and wide
široko-ďaleko {adv}
naširoko-ďaleko {adv} [aj: na široko-ďaleko]
hammer and sickle
kladivo a kosákidiómpol.
high and mighty
spupný {adj}
povýšený {adj}
povýšenecký {adj}
nadutý {adj} [spupný, povýšený]
nafúkaný {adj} [spupný, povýšený]
Ladies and gentlemen!
Dámy a páni!
null and void
anulovaný {adj}
neplatný {adj} [od začiatku]
on and off
prerušovane {adv}
s prestávkami {adv}
on and on
stále ďalej {adv}
over and over
zas a zas {adv}
stále znova {adv}
stále dokola
znova a znova {adv}
Rise and shine!
Vstávať!
spick and span
tip-top {adj}
time and again
stále znova {adv}
znova a znova {adv}
to and fro
sem a tam {adv}
tam a späť {adv}
tooth and nail
zubami-nechtami {adv}
tried and tested [idiom]
overený {adj} {past-p}
osvedčený {adj} {past-p}
vyskúšaný {adj} {past-p} [s dobrým výsledkom]
up and down
hore-dolu
sem a tam
arts and crafts
umelecké remeslá {pl}um.
to cut and run
hodiť flintu do žita [dok.]idióm
to go and fetch sb./sth.
zabehnúť po n-ho/ n-čo [dok.]
black and white [Am.] [sl.]
polícia {f}
policajt {m}
policajné auto {n}
Bosnia and Herzegovina [also Bosnia-Herzegovina]
Bosna a Hercegovina {f} <.ba>geogr.
hide-and-seek
skrývačka {f}hry
schovávačka {f}hry
hra {f} na skrývačkuhry
schovka {f} [ľud.]hry
hra {f} na schovávačkuhry
noughts and crosses [Br.]
piškvorky {pl}hry
pros and cons {pl}
klady a zápory {pl}
výhody a nevýhody {pl}
(dôvody {pl}) za a proti
show and tell [esp. Am.]
projekt {m} [samostatná žiacka práca spojená s prezentáciou]vzdel.
stuff and nonsense [Br.] [coll.] [dated]
hlúposti {pl}
táraniny {pl}
láry-fáry {pl} [hlúpe reči]
tresky-plesky {pl} [hlúposti, táraniny]
Trinidad and Tobago <.tt>
Trinidad {m} a Tobago {n}geogr.
and, what is more, ...
ba čo viac, ...
every now and again
občas {adv}
tu a tam {adv}
z času na čas {adv}
every now and then
občas {adv}
tu a tam {adv}
z času na čas {adv}
for ever and ever [literary]
na večné časy
na večné veky [kniž.]bibl.nábož.
(až) na veky vekov [kniž.]bibl.nábož.
once and for all
raz a navždy
one and a half
pol druha
over and over again
donekonečna {adv}
under lock and key
pod siedmimi zámkamiidióm
rant (and rave) about sth.
hromžiť na n-čo [nedok.]
to play hide-and-seek
hrať sa na skrývačku [nedok.]hry
hrať sa na schovávačku [nedok.]hry
hide-and-go-seek [Am.] [Can.]
skrývačka {f}hry
schovávačka {f}hry
hra {f} schovávačkuhry
hra {f} na skrývačkuhry
schovka {f} [ľud.]hry
Saint Kitts and Nevis <.kn>
Svätý Krištof a Nevis {m}geogr.
São Tomé and Príncipe
Svätý Tomáš a Princov ostrov {m}geogr.
and so on and so forth
a tak ďalej a tak podobne
Best wishes for a merry Christmas and a happy New Year from ...
S prianim veselých Vianoc a šťastného nového roku od...
by land and by sea
po suchu i po vode
I am sick (and tired) of it. [idióm]
Už mi to lezie hore krkom. [idióm]
on the up-and-up
férový
one and the same thing
jedno a to isté
six of one and half a dozen of the other
čert ako diabolidióm
jeden za osemnásť, druhý bez dvoch za dvadsaťidióm
That's all well and good, but ...
To je síce pekné, ale ...
The mountain labors and brings forth a mouse.
Vajatali hory, porodili myš.idióm
We wish you a merry Christmas and a happy New Year.
Želáme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok.
to be all skin and bone
byť kosť a kožaidióm
to be part and parcel of sth.
byť neoddeliteľnou súčasťou n-čoho
tvoriť podstatnú časť n-čoho [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers