All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: as
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: as

as
ako {conj}
keď {conj}
keďže {conj}
len čo {conj}
pretože {conj}
hneď ako {conj}
ako tak {conj} [keď]
jako {conj} [ľud.] [al. poet.]
nakoľko {conj} [ľud.] [pretože]
sotva {conj} [len čo, hneď ako]
ledva {conj} [len čo, hneď ako]
jak {conj} [ľud.] [al. poet.] [ako]
arsenic <As>
arzén {m} <As>chém.
as ... as
tak ... ako
taký ... ako
rovnako ... ako
as always
ako vždy {adv}
as for
čo sa týka [+gen.]
pokiaľ ide o [+ak.]
as from
počnúc {prep} [+inšt.]
počnúc od {prep} [+gen.]
počínajúc {prep} [+inšt.]
počínajúc od {prep} [+gen.]
od {prep} [+gen.] [čas. údaj]
as if
akoby {conj}
ako keby {conj}
as such
ako taký
as though
akoby {conj}
ako keby {conj}
as to
pokiaľ ide o [+ak.]
čo sa týka [+gen.]
as usual
ako obvykle {adv}
ako obyčajne
ako zvyčajne
as well
i
aj
tiež
takisto
rovnako [takisto]
taktiež [kniž.]
as yet
(až) doteraz
(až) dosiaľ
(až) doposiaľ
inasmuch as [since]
keďže {conj}
such as
ako napríklad
napríklad <napr.>
to act as
pôsobiť ako [nedok.]
fungovať ako [nedok.]
slúžiť ako [nedok.]
vystupovať ako [nedok.]
byť činný ako [nedok.]
to appoint sb. (as) sth.
vymenovať n-ho za n-čo [dok.]
to construe sth. as
chápať n-čo ako [nedok.]
to pose as sb.
vydávať sa za n-ho [nedok.] [vystupovať ako n-o iný]
to qualify sth. as sth.
posudzovať n-čo ako n-čo [nedok.]
to regard sb./sth. as
považovať n-ho/ n-čo za [+ak.]
to serve as sth.
poslúžiť ako n-čo [dok.]
slúžiť ako n-čo [nedok.]
American Samoa <.as> <AS>
Americká Samoa {f}geogr.
aortic stenosis <AS, AoS>
aortálna stenóza {f}med.
as a rule
spravidla {adv}
as a whole
vcelku {adv}
ako celok
as early as
už {adv}
as far as
pokiaľ {conj}
až po [+ak.]
až k [+dat.]
až do [+gen.]
as it happens
náhodou
zhodou okolností
as it were
takpovediac
dalo by sa povedať
as long as
kým {conj} [tak dlho ako]
dokým {conj} [tak dlho ako]
pokým {conj} [tak dlho ako]
pokiaľ {conj} [tak dlho ako]
dokiaľ {conj} [tak dlho ako]
as opposed to
na rozdiel od [+gen.]
v protiklade k [+dat.]
as soon as
len čo {conj}
hneď ako {conj}
akonáhle {conj} [ľud.]
sotva {conj} [len čo, hneď ako]
ledva {conj} [len čo, hneď ako]
as well as
ako i {conj}
ako aj {conj}
rovnako ako
popularly known as
všeobecne známy ako
to be eligible as
prichádzať do úvahy ako [nedok.]
to disguise oneself as sb./sth.
preobliecť sa za n-ho / n-čo [dok.]
to dress up as sb./sth. [wear a costume]
prezliecť sa za n-ho/ n-čo [dok.]
to look on sb./sth. as sb./sth.
považovať n-ho/ n-čo za n-ho/ n-čo [nedok.]
to pose as sb. else
vystupovať ako n-o iný [nedok.]
(as) right as rain [in good health] [idiom]
zdravý ako rybička {adj} [idióm]
as a last resort
v krajnom prípade {adv}
ako posledná možnosť
as a result of
následkom {prep} [+gen.]
v dôsledku {prep} [+gen.]
as long as possible
čo najdlhšie
as soon as possible <ASAP>
čím skôr
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement