All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: at
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: at

at
{prep} [+lok.]
pri {prep} [+lok.]
na {prep} [+ak.] [+lok.]
{prep} [+lok.] [čas. údaj]
vo {prep} [+lok.] [pred v-, f-, pred skup. spoluhlások s -v-, -f- a v niekt. spojeniach]
astatine <At>
astát {m} <At>chém.
at <@>
zavináč {m} <@>comp.internet
Austria <.at>
Rakúsko {n}geogr.
... at that
navyše ...
dokonca ...
ba aj / i ...
(ešte) k tomu ...
ba ešte aj / i ...
adept at sth.
zbehlý v n-čom {adj}
zdatný v n-čom {adj}
obratný v n-čom {adj}
skúsený v n-čom {adj} [zručný, šikovný]
at all
vôbec
at best
prinajlepšom
v najlepšom prípade {adv}
at breakfast
pri raňajkách {adv}
at Christmas
na Vianoce
at dawn
na úsvite {adv}
za svitania {adv}
na svitaní {adv}
at dinner
pri jedle {adv} [pri obede al. večeri, podľa kontextu]
At ease!
Pohov!voj.
at first
sprvu {adv}
najprv {adv}
sprvoti {adv}
najskôr {adv}
spočiatku {adv}
napred {adv} [časovo vopred, najprv]
at hand
poruke {adv}
naporúdzi {adv}
at home
doma {adv}
at large [escaped or not yet captured]
na slobode {adv} [trestanec ap.]
nezaistený {adv} [trestanec ap.]
at last
napokon {adv}
nakoniec {adv}
konečne {adv}
at least
aspoň
najmenej {adv}
prinajmenšom {adv}
minimálne [aspoň]
at length
podrobne {adv}
detailne {adv}
obšírne {adv}
zoširoka {adv}
zdĺhavo {adv} [pri opise]
at midnight
o polnoci {adv}
at night
v noci {adv}
at nighttime
v noci {adv}
at noon
napoludnie {adv}
naobed {adv} [ľud.]
at once [immediately]
ihneď {adv}
okamžite {adv}
razom {adv} [okamžite]
hneď {adv} [okamžite]
už aj {adv} [okamžite]
at present
teraz
momentálne {adv}
v súčasnosti {adv}
v tejto chvíli
at random
náhodne {adv}
náhodilo {adv}
náhodile {adv}
náhodou {adv} [náhodne]
at sb.'s discretion
podľa uváženia n-ho
at table
pri stole
pri jedle
at times
niekedy {adv}
kedy-tedy {adv}
chvíľami {adv}
príležitostne {adv}
z času na čas {adv}
at worst
prinajhoršom
to aim at
mať za cieľ [nedok.]
to beam at sb. [to smile]
usmievať sa na n-ho [nedok.]
to come at sb.
pustiť sa do n-ho [dok.]
vrhnúť sa na n-ho [dok.]
to frown at sb.
zamračiť sa na n-ho [dok.]
to glance at sb./sth.
vrhnúť letmý pohľad na n-ho/ n-čo [dok.]
to glare at sb.
gániť na n-ho [nedok.]
zazerať na n-ho [nedok.] [nenávistne pozerať]
to go at sth. [with energy]
pustiť sa do n-čoho [dok.] [s vervou]
to grab at sth.
chňapnúť po n-čom [dok.]
prudko siahnuť po n-čom [dok.]
to hack at sth.
ťať do n-čoho [nedok.]
zaťať do n-čoho [dok.]
sekať do n-čoho [nedok.]
rúbať do n-čoho [nedok.]
to hurl sth. at sb.
vychrliť n-čo na n-ho [dok.] [nadávky ap.]
to look at sb./sth.
pozrieť sa na n-ho/ n-čo [dok.]
pozerať sa na n-ho/ n-čo [nedok.]
to lunge at sb./sth.
vrhnúť sa na n-ho/ n-čo [dok.]
to nibble at sth.
obhrýzať n-čo [nedok.]
to nibble at sth. [mouse, rat]
ohlodávať n-čo [nedok.]zool.
to niggle at sb. [doubt, worry etc.]
hlodať v n-kom [nedok.] [pochybnosť, obava ap.]
to point at sb./sth.
ukázať na n-ho/ n-čo [dok.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement