All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: be
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: be

to be
byť [nedok.]
existovať [nedok.]
jestvovať [nedok.]
Belgium <.be>
Belgicko {n}geogr.
beryllium <Be>
berýlium {n} <Be>chém.
Be careful!
Buď opatrný!
Dávaj si pozor!
be blameless
byť bez viny [nedok.]
be broke [coll.]
byť bez groša [nedok.] [ľud.]
to be active [operate]
pôsobiť [nedok.] [byť činný]
to be afoot
chystať sa [nedok.] [byť v pláne]
to be afraid
báť sa [nedok.]
obávať sa [nedok.]
tŕpnuť [nedok.] [báť sa]
to be after sb.
prenasledovať n-ho [nedok.]
byť n-mu v pätách [nedok.] [idióm]
hľadať n-ho [nedok.] [kto uniká, ukrýva sa]
to be alive
žiť [byť nažive] [nedok.]
to be appropriate
patriť sa [nedok.]
to be astonished
čudovať sa [nedok.]
to be based [somewhere]
sídliť [nedok.] [niekde] [o inštitúcii]
to be bored
nudiť sa [nedok.]
to be born
narodiť sa [dok.]
to be called
volať sa [nedok.]
to be claustrophobic
trpieť klaustrofóbiou / na klaustrofóbiu [nedok.]psych.
to be delighted
tešiť sa [nedok.]
mať veľkú radosť [nedok.]
to be done
byť hotový [dokončený]
to be down [coll.]
byť deprimovaný [nedok.]
to be drunk
byť opitý [nedok.]
mať pod čapicou [nedok.] [idióm]
to be enough
postačiť [dok.]
postačovať [nedok.]
stačiť [dok./nedok.]
vystačiť [dok.] [postačiť]
to be famished [coll.]
umierať od hladu [nedok.] [obr.]
to be fine
byť v poho [nedok.] [sl.]
byť v pohode [nedok.] [ľud.]
to be fired [coll.]
vyletieť [dok.] [dostať výpoveď] [ľud.]
mať padáka [nedok.] [ľud.] [dostať výpoveď]
dostať padáka [dok.] [ľud.] [dostať výpoveď]
to be found
nachádzať sa [nedok.]
vyskytovať sa [nedok.] [rastliny, živočíchy]geogr.
to be furious
zúriť [nedok.]
to be glad
byť rád [nedok.]
tešiť sa [nedok.]
to be gone
byť preč [nedok.]
byť fuč [nedok.] [ľud.] [byť preč]
byť v ťahu [nedok.] [ľud.] [byť preč]
to be gone [coll.] [be dead]
byť mŕtvy [nedok.]
to be grounded
mať domáce väzenie [nedok.]
mať zaracha [nedok.] [ľud.]
to be held
konať sa [nedok.]
to be homesick
túžiť po domove [nedok.]
to be hungover
byť po opici [nedok.]
to be hungry
mať hlad [nedok.]
byť hladný [nedok.]
to be into sb.
byť do n-ho buchnutý [nedok.] [ľud.]
to be jealous
žiarliť [nedok.]
to be jumpy
byť (celý) nesvoj [nedok.]
to be kidding sb. [coll.]
uťahovať si z n-ho [nedok.]
strieľať si z n-ho [nedok.] [ľud.]
robiť si z n-ho srandu [nedok.] [ľud.]
robiť si z n-ho dobrý deň [nedok.] [idióm]
to be late
meškať [nedok.]
oneskoriť sa [dok.]
prísť neskoro [dok.]
mať meškanie [nedok.]
to be left
zvýšiť [dok.]
ostať [dok.] [zvýšiť]
zostať [dok.] [zvýšiť]
to be like [sl.]
hovoriť [nedok.] [ako úvod k priamej reči]
to be located
nachádzať sa [nedok.]
to be located [somewhere]
sídliť [nedok.] [niekde] [o inštitúcii]
to be missing
chýbať [nedok.]
to be on
byť na programe [nedok.]
hrať sa [dok.] [byť na programe]div.
to be oneself
byť sám sebou [nedok.]
to be orphaned
osirieť [dok.]
to be over
skončiť sa [dok.]
to be over sth.
mať za sebou n-čo [nedok.]
to be overweight
mať nadváhu [nedok.]
to be past
byť minulosťou [nedok.]
byť už preč [nedok.] [situácia ap.]
to be pregnant
byť v druhom stave [nedok.]
to be relieved
vydýchnuť si [dok.] [pocítiť úľavu]
to be reluctant
robiť drahoty [nedok.]
to be restless
nemať pokoja [nedok.]
chvíľu neposedieť [dok.] [idióm] [nevydržať sedieť, byť nepokojný]
to be right
mať pravdu [nedok.]
to be safe
byť v bezpečí [nedok.]
to be sb.'s age
byť vo veku n-ho [nedok.]
byť rovnako starý ako n-o [nedok.]
to be scared
báť sa [nedok.]
to be screwed [coll.] [be in a difficult situation]
byť nahratý [nedok.] [ľud.] [idióm] [byť v ťažkej situácii]
to be screwed [coll.] [be in a hopeless situation]
byť v riti [ľud.] [vulg.] [idióm] [byť v beznádejnej situácii]
byť v háji [nedok.] [ľud.] [idióm] [byť v beznádejnej situácii]
to be serialised [Br.]
vychádzať na pokračovanie [nedok.]vydav.žurn.
to be serialized
vychádzať na pokračovanie [nedok.]vydav.žurn.
to be serious
hovoriť vážne [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement