All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: by
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: by

NOUN   by | bys
by
popri {prep} [+lok.]
blízko {prep} [+gen.]
pomocou {prep} [+gen.]
povedľa {prep} [+gen.]
mimo {prep} [+gen.] [povedľa, popri]
okolo {prep} [+gen.] [povedľa, popri]
pomimo {prep} [+gen.] [povedľa, popri]
blízo {prep} [+gen.] [zast.] [al. reg.]
podľa {prep} [+gen.] [zákona, pravidiel ap.]
do {prep} [+gen.] [v určitom čase al. skôr]
krátmat.
by [author]
od {prep} [+gen.] [autora]
by [near / beside]
pri {prep} [+lok.]
by [next to]
vedľa {prep} [+gen.]
by [to the extent of]
{prep} [+ak.] [vyj. miery: o koľko]
by sth.
s použitím n-čoho
Belarus <.by>
Bielorusko {n}geogr.
by chance
náhodou {adv}
by choice
dobrovoľne {adv}
z vlastného rozhodnutia
by day
vo dne
cez deň
by experience
zo skúsenosti {adv}
by far [+ superlative of an adj.]
ďaleko {adv} [+ 3. stupeň adj.] [ľud.]
by foot
pešo {adv} [aj: peši]
by hand
ručne {adv}
by heart
naspamäť {adv}
by intuition
intuitívne {adv}
by mail
poštou
by mistake
omylom {adv}
by night
v noci {adv}
cez noc
by oneself
sám [bez pomoci]
samostatne [bez pomoci]
by proxy
v zastúpení {adv}
prostredníctvom zástupcu
by right
právom {adv}
oprávnene {adv}
by stealth
potajme {adv}
potajomky {adv}
kradmo {adv} [potajomky]
ukradomky {adv} [potajomky]
v tichosti {adv} [nenápadne]
conditioned by sth.
podmienený n-čím {adj} {past-p}
convened by sb.
zvolaný n-ým {adj}
frequented by sb.
často navštevovaný n-ým {adj} {past-p}
to abide by sth.
zachovávať n-čo [nedok.]
dodržiavať n-čo [nedok.]
to come by
zastaviť sa [dok.] [navštíviť]
to multiply sth. by sth.
násobiť n-čo n-čím [nedok.]mat.
vynásobiť n-čo n-čím [dok.]mat.
to offend sb. by sth.
dotknúť sa n-ho n-čím [dok.]
to pass by
prejsť okolo [dok.]
to stop by
zastaviť sa [dok.] [navštíviť]
to zoom by [coll.]
prefrčať okolo [dok.]
passer-by
okoloidúci {m}
pasant {m} [kniž.] [zried.]
bit by bit
postupne {adv}
po kúskoch {adv}
kúsok po kúsku {adv}
by all accounts
podľa všetkého {adv}
podľa toho, čo sa hovorí
by all means
určite
rozhodne
by and large
v podstate [vo všeobecnosti]
by any chance
náhodou {adv}
by means of
pomocou {prep} [+gen.]
prostredníctvom [+gen.]
by no means
vôbec nie
vonkoncom nie
v nijakom prípade {adv}
v žiadnom prípade
by sheer chance
čírou náhodou {adv}
by the book
presne podľa predpisov
by the way
mimochodom
By the way, ...
Ozaj, ...
hour by hour
hodinu po hodine {adv}
one by one
po jednom
jeden po druhom
piece by piece
kus po kuse {adv}
side by side
bok po boku
vedľa seba
jeden vedľa druhého
step by step
krok za krokom {adv}
written by pen [postpos.]
napísaný perom {adj}
to be bound by sth. [e.g. contract, offer]
byť viazaný n-čím [nedok.] [zmluvou, ponukou ap.]
to be underwhelmed by sth.
nebyť príliš nadšený n-čím / z n-čoho [nedok.]
to be upset by sth.
byť nahnevaný kvôli n-čomu [nedok.]
to get by without sb./sth.
zaobísť sa bez n-ho/ n-čoho [dok.]
to go by car
ísť autom [nedok.]
to lead by example
ísť príkladom [nedok.]idióm
to learn sth. by heart
naučiť sa naspamäť n-čo [dok.]
to take sb. by surprise
prekvapiť n-ho [dok.]
zaskočiť n-ho [dok.]
to travel by car
cestovať autom [nedok.]
to travel by land
cestovať po súši [nedok.]
death by hanging
smrť {f} obesenímpráv.
as time goes by
postupom času {adv} [vo vzťahu k prítomnosti al. budúcnosti]
as time went by
postupom času [vo vzťahu k minulosti]
by one's own hand
vlastnoručne {adv}
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement