All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: come
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: come

NOUN   come | -
VERB  to come | came | come
coming | comes
Come! [dog command]
Ku mne! [povel pre psa]
to come
prísť [dok.]
dôjsť [dok.]
prichádzať [nedok.]
Come again? [coll.]
Prosím?
Ešte raz. [Zopakuj to.]
Come along! [Try harder!]
Zaber!
Snaž sa!
Come in!
Ďalej!
Come on!
No tak!
Ale no!
Poď už!
Ale no tak!
How come ... ?
Ako je možné, že....
to come across sb.
náhodou stretnúť n-ho [dok.]
to come across sb./sth.
natrafiť na n-ho/ n-čo [dok.]
naraziť na n-ho/ n-čo [dok.] [náhodou sa stretnúť]
to come along [opportunity etc.]
naskytnúť sa [dok.] [príležitosť ap.]
to come at sb.
pustiť sa do n-ho [dok.]
vrhnúť sa na n-ho [dok.]
to come back
vrátiť sa [dok.]
prísť späť [dok.]
to come before sth. [idiom]
mať prednosť pred n-čím [nedok.]
to come by
zastaviť sa [dok.] [navštíviť]
to come clean [idiom]
vyjsť s farbou von [dok.] [idióm]
to come down
zostúpiť [dok.]
zísť [dolu] [dok.]
zliezť [dok.] [zísť dolu]
to come from
pochádzať z [+gen.] [dok.]
to come in
vojsť [dok.]
vstúpiť [dok.]
to come out
vyjsť [dok.]
vychádzať [nedok.]
to come out [become known]
vyjsť najavo [dok.] [vysvitnúť, stať sa očividným]
to come over
prísť na skok [dok.]
zastaviť sa [dok.] [navštíviť]
to come to sth.
dospieť k n-čomu [dok.]
to come true
splniť sa [dok.]
to come up
vynoriť sa [dok.]
objaviť sa [dok.]
Come and see!
Poď sa pozrieť!
Come what may.
Nech sa stane čokoľvek.
I come from ...
Ja pochádzam z ... [+ Gen.]
to come clean about sth. [idiom]
vyrukovať s pravdou o n-čom [dok.] [idióm]
to come into being
vzniknúť [dok.]
vznikať [nedok.]
to come of age
stať sa plnoletým [dok.]
dosiahnuť plnoletosť [dok.]
to come on to sb. [coll.]
nadbiehať n-mu [nedok.]
baliť n-ho [nedok.] [ľud.]
páliť za n-ým [nedok.] [ľud.]
to come to sb.'s aid
prísť n-mu na pomoc
to come to see sb.
prísť na návštevu k n-mu [dok.]
Easy come, easy go.
Ako prišlo, tak odišlo.príslov.
First come, first served.
Kto prv príde, ten prv melie.príslov.
to come clean with sb. about sth. [idiom]
povedať n-mu pravdu o n-čom [dok.]
to come into conflict with sb./sth.
dostať sa do konfliktu s n-ým/ n-čím [dok.]
to come out of hiding
vyjsť z úkrytu [dok.]
vyliezť zo skrýše [dok.]
to come to a deadlock [idiom]
uviaznuť na mŕtvom bode [dok.] [idióm]
ustrnúť na mŕtvom bode [dok.] [idióm]
to come to a decision
rozhodnúť sa [dok.]
dospieť k rozhodnutiu [dok.]
to come to an end
skončiť sa [dok.]
to come to one's senses
dostať rozum [dok.]
to come to terms with sth.
zmieriť sa s n-čím [dok.]
vyrovnať sa s n-čím [dok.]
stráviť n-čo [dok.] [ľud.]
to come to terms with sth. [idiom]
preniesť n-čo cez srdce [dok.] [idióm]
The truth will come out. [idiom]
Pravda vyjde najavo. [idióm]
till the cows come home [coll.] [idiom]
celú večnosť {adv}
(až) do súdneho dňa {adv} [obr.] [veľmi dlho]
Where do you come from?
Odkiaľ si/ ste?
You can wait till the cows come home. [coll.] [idiom]
To sa načakáš.
to come up in the world
vyšvihnúť sa [dok.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement