All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: do
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: do

to do
urobiť [dok.]
robiť [nedok.]
spraviť [dok.]
zrobiť [dok.] [reg.]
to do drugs [coll.]
drogovať [nedok.]drogy
to do gardening
záhradníčiť [nedok.] [ľud.]záhrad.
to do sb. good
prospieť n-mu [dok.] [priniesť úžitok]
urobiť n-mu dobre [dok.] [priniesť úžitok]
to do sth. oneself
urobiť n-čo sám [bez cudzej pomoci]
to do up [coll.] [renovate]
opraviť [dok.] [zrenovovať]
dať do poriadku [dok.] [zrenovovať]
to do well
činiť sa [nedok.] [usilovne pracovať, byť úspešný]
to do without sb./sth.
zaobísť sa bez n-ho/ n-čoho [dok.]
to let sb. do sth.
nechať n-ho urobiť n-čo [dok.]
dovoliť n-mu urobiť n-čo [dok.]
Dominican Republic <.do>
Dominikánska republika {f}geogr.pol.
apt to do sth.
náchylný na n-čo
Do you have ... ?
Máte ... ?
raring to do sth.
dychtivý robiť n-čo {adj}
nedočkavý robiť n-čo {adj}
That will do.
To stačí.
to beseech sb. to do sth. ...
úpenlivo prosiť n-ho, aby urobil n-čo ...
to bid sb. (to) do sth. [literary]
vyzvať n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
to bind sb. to do sth.
zaväzovať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to bother to do sth.
unúvať sa urobiť n-čo [nedok.]
obťažovať sa urobiť n-čo [nedok.]
to compel sb. to do sth.
nútiť n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to continue to do sth.
ďalej robiť n-čo [nedok.]
to decline to do sth.
odmietnuť urobiť n-čo [dok.]
to do one's best
vynasnažiť sa [dok.]
to do one's bit [idiom]
prispieť svojím dielom [dok.]
prispieť svojou troškou (do mlyna) [dok.] [idióm]
to do sb. a favor [Am.]
urobiť n-mu láskavosť [dok.]
to do sb. a favour [Br.]
urobiť n-mu láskavosť [dok.]
to do sb. out of sth.
pripraviť n-ho o n-čo [dok.] [podvodom]
to do sth. for sb.'s sake
urobiť n-čo kvôli n-mu [dok.]
to do sth. hands down [idiom]
urobiť n-čo ľavou rukou [dok.] [idióm]
to do sth. in sb.'s stead
urobiť n-čo namiesto n-ho [dok.]
to do the cleaning
upratovať [nedok.]
to do the dishes
umyť riad
umývať riad [nedok.]
to do the shopping
nakúpiť [dok.]obch.
nakupovať [nedok.]obch.
to encourage sb. to do sth.
viesť n-ho k n-čomu [nedok.]
to enjoin sb. to do sth. ...
nariadiť n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]
prikázať n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]
rozkázať n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]
to fail to do sth.
neurobiť n-čo [dok.]
to fail to do sth. [to neglect to do something]
zanedbať n-čo [dok.]
to get to do sth.
smieť robiť n-čo [nedok.]
to get to do sth. [coll.] [have the opportunity]
mať príležitosť urobiť n-čo [nedok.]
to happen to do sth.
náhodou robiť n-čo [nedok.]
to incite sb. to do sth.
navádzať n-ho na n-čo [nedok.]
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to make do without sb./sth.
zaobísť sa bez n-ho/ n-čoho [dok.]
to pledge to do sth.
sľúbiť urobiť n-čo [dok.]
prisľúbiť urobiť n-čo [dok.]
to remind sb. to do sth.
pripomenúť n-mu, aby urobil n-čo [dok.]
to seek to do sth.
usilovať sa o n-čo [nedok.]
to tend to (do) sth.
mať sklon / sklony k n-čomu [nedok.]
to undertake to do sth.
zaviazať sa urobiť n-čo [dok.]
prisľúbiť urobiť n-čo [dok.]
to urge sb. to do sth.
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
vyzývať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
naliehať na n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to venture to do sth.
trúfať si urobiť n-čo [nedok.]
Do you mind if ...?
Bude vám prekážať, ak ...?
Budete mať niečo proti tomu, keď ...?
Do you think so? [expression of doubt or disagreement]
Myslíš?
How do you like ...?
Ako sa ti / vám / Vám páči ...?
What do you know! [surprise]
No toto!
Predstav si!
What do you think?
Čo si myslíš?
to be able to do sth.
byť schopný urobiť n-čo [nedok.]
to be about to do sth.
chystať sa n-čo urobiť [nedok.]
to be apt to do sth.
mať sklony k n-čomu [nedok.]
to be eager to do sth.
chcieť n-čo urobiť [nedok.]
to be fated to do sth.
byť predurčený na n-čo [dok.]
to be going to do sth.
chystať sa n-čo urobiť [nedok.]
to be happy to do sth.
rád urobiť n-čo [dok.]
to be loath to do sth.
nechcieť urobiť n-čo [nedok.]
zdráhať sa urobiť n-čo [nedok.]
to be obliged to do sth.
byť povinný urobiť n-čo [nedok.]
to be pleased to do sth.
rád urobiť n-čo [dok.]
to be prepared to do sth. [to be willing]
byť ochotný urobiť n-čo [nedok.]
to be unable to do sth.
byť neschopný n-čoho [nedok.]
nebyť schopný urobiť n-čo [nedok.]
to be willing to do sth.
byť ochotný urobiť n-čo [nedok.]
to call on sb. to do sth.
vyzvať n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
obrátiť sa na n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
to do a paper route [Am.]
roznášať noviny [nedok.]
to do better than that
mať na viac [nedok.]
to egg sb. on to do sth.
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
navádzať n-ho na n-čo [nedok.] [nebezpečné, nenáležité a pod.]
to feel compelled to do sth.
cítiť povinnosť urobiť n-čo [nedok.]
to gesture to sb. to do sth.
naznačiť n-mu, aby urobil n-čo [dok.]
to teach sb. (how) to do sth.
naučiť n-ho robiť n-čo [dok.]
Do you happen to have ... ?
Nemáte náhodou ... ?
Do you need a hand?
Nepotrebuješ pomoc?
Do you want a piece of me? [sl.]
Chceš si so mnou začať?idióm
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement