All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   FI   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: do
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: do
to do
urobiť [dok.]
robiť [nedok.]
spraviť [dok.]
zrobiť [dok.] [reg.]
to do drugs [coll.]
drogovať [nedok.]drogy
to do gardening
záhradníčiť [nedok.] [ľud.]záhrad.
to do sb. good
prospieť n-mu [dok.] [priniesť úžitok]
urobiť n-mu dobre [dok.] [priniesť úžitok]
to do sth. oneself
urobiť n-čo sám [bez cudzej pomoci]
to do up [coll.] [renovate]
opraviť [dok.] [zrenovovať]
dať do poriadku [dok.] [zrenovovať]
to do well
činiť sa [nedok.] [usilovne pracovať, byť úspešný]
Dominican Republic <.do>
Dominikánska republika {f}geogr.pol.
apt to do sth.
náchylný na n-čo
Do you have ... ?
Máte ... ?
That will do.
To stačí.
to beseech sb. to do sth. ...
úpenlivo prosiť n-ho, aby urobil n-čo ...
to bind sb. to do sth.
zaväzovať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to bother to do sth.
unúvať sa urobiť n-čo [nedok.]
obťažovať sa urobiť n-čo [nedok.]
to compel sb. to do sth.
nútiť n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to continue to do sth.
ďalej robiť n-čo [nedok.]
to decline to do sth.
odmietnuť urobiť n-čo [dok.]
to do one's best
vynasnažiť sa [dok.]
to do one's bit [idiom]
prispieť svojím dielom [dok.]
prispieť svojou troškou (do mlyna) [dok.] [idióm]
to do sb. a favor [Am.]
urobiť n-mu láskavosť [dok.]
to do sb. a favour [Br.]
urobiť n-mu láskavosť [dok.]
to do sb. out of sth.
pripraviť n-ho o n-čo [dok.] [podvodom]
to do sth. hands down [idiom]
urobiť n-čo ľavou rukou [dok.] [idióm]
to do the dishes
umyť riad
to do the shopping
nakúpiť [dok.]obch.
nakupovať [nedok.]obch.
to encourage sb. to do sth.
viesť n-ho k n-čomu [nedok.]
to enjoin sb. to do sth. ...
nariadiť n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]
prikázať n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]
rozkázať n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]
to fail to do sth.
neurobiť n-čo [dok.]
to fail to do sth. [to neglect to do something]
zanedbať n-čo [dok.]
to get to do sth.
smieť robiť n-čo [nedok.]
to happen to do sth.
náhodou robiť n-čo [nedok.]
to incite sb. to do sth.
navádzať n-ho na n-čo [nedok.]
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to pledge to do sth.
sľúbiť urobiť n-čo [dok.]
prisľúbiť urobiť n-čo [dok.]
to remind sb. to do sth.
pripomenúť n-mu, aby urobil n-čo [dok.]
to seek to do sth.
usilovať sa o n-čo [nedok.]
to undertake to do sth.
zaviazať sa urobiť n-čo [dok.]
prisľúbiť urobiť n-čo [dok.]
to urge sb. to do sth.
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
vyzývať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
naliehať na n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to venture to do sth.
trúfať si urobiť n-čo [nedok.]
Do you mind if ...?
Bude vám prekážať, ak ...?
Budete mať niečo proti tomu, keď ...?
How do you like ...?
Ako sa ti / vám / Vám páči ...?
What do you know! [surprise]
No toto!
Predstav si!
What do you think?
Čo si myslíš?
to be about to do sth.
chystať sa n-čo urobiť [nedok.]
to be apt to do sth.
mať sklony k n-čomu [nedok.]
to be eager to do sth.
chcieť n-čo urobiť [nedok.]
to be going to do sth.
chystať sa n-čo urobiť [nedok.]
to be happy to do sth.
rád urobiť n-čo [dok.]
to be loath to do sth.
nechcieť urobiť n-čo [nedok.]
zdráhať sa urobiť n-čo [nedok.]
to be obliged to do sth.
byť povinný urobiť n-čo [nedok.]
to be pleased to do sth.
rád urobiť n-čo [dok.]
to be prepared to do sth. [to be willing]
byť ochotný urobiť n-čo [nedok.]
to be unable to do sth.
byť neschopný n-čoho [nedok.]
nebyť schopný urobiť n-čo [nedok.]
to be willing to do sth.
byť ochotný urobiť n-čo
to call on sb. to do sth.
vyzvať n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
obrátiť sa na n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
to do a paper route [Am.]
roznášať noviny [nedok.]
to do better than that
mať na viac [nedok.]
to do sth. for sb.'s sake
urobiť n-čo kvôli n-mu [dok.]
to egg sb. on to do sth.
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
navádzať n-ho na n-čo [nedok.] [nebezpečné, nenáležité a pod.]
to feel compelled to do sth.
cítiť povinnosť urobiť n-čo [nedok.]
to gesture to sb. to do sth.
naznačiť n-mu, aby urobil n-čo [dok.]
Do you happen to have ... ?
Nemáte náhodou ... ?
Do you need a hand?
Nepotrebuješ pomoc?
Do you want a piece of me? [sl.]
Chceš si so mnou začať?idióm
How do I get there?
Ako sa tam dostanem?
How do you say ... in English?
Ako sa povie ... po anglicky?
What am I to do?
Čo mám robiť?
What do you call that in English?
Ako sa to povie po anglicky?
What do you mean (by that)?
Čo (tým) myslíš?
What do you think of that?
Čo si o tom myslíš?
Where do you come from?
Odkiaľ si/ ste?
not to bother to do sth.
nenamáhať sa urobiť n-čo [nedok.]
to have nothing to do with sth.
nijako nesúvisieť s n-čím [nedok.]
nemať nič spoločné s n-čím [nedok.]
to have the nerve to do sth. [idiom]
trúfnuť si urobiť n-čo [dok.]
mať tú drzosť urobiť n-čo [nedok.] [idióm]
to prevail on / upon sb. to do sth.
prehovoriť n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
prehovárať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to put the heat on sb. to do sth.
tlačiť na n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]idióm
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers