|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   HU   ES   LA   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   PL   RO   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: from
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: from

from
{prep} [+gen.]
od {prep} [+gen.]
pred {prep} [+inšt.] [príčina, dôvod al. v urč. väzbách]
odo {prep} [+gen.] [v spoj. odo mňa a pred tvarmi slov dvere, deň, dvor, dno]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach]
across from
oproti {prep} [+dat.]
apart from
až na {prep} [+ak.]
okrem {prep} [+gen.]
nehľadiac na {prep} [+ak.]
odhliadnuc od {prep} [+gen.]
as from
počnúc {prep} [+inšt.]
počnúc od {prep} [+gen.]
počínajúc {prep} [+inšt.]
počínajúc od {prep} [+gen.]
od {prep} [+gen.] [čas. údaj]
aside from
okrem {prep} [+gen.]
s výnimkou {prep} [+gen.]
odhliadnuc od {prep} [+gen.]
až na {prep} [+ak.] [ľud.]
away from
mimo {prep} [+gen.] [vyňatie z miesta]
distinct from sth.
iný ako n-čo {adj}
effective from ...
s účinnosťou od ... {adv}
from ... onward [Am.]
od ... {adv} [od urč. času ďalej]
from ... onwards [Br.]
od ... {adv} [od urč. času ďalej]
from ... to
od ... do
from above
zhora {adv}
zvrchu {adv}
sponad {prep} [+gen.]
from afar [literary]
zďaleka {adv}
from atop [Am.] [literary]
sponad {prep} [+gen.]
from behind
zozadu {adv}
odzadu {adv}
spoza {prep} [+gen.]
from below
zdola {adv}
spod {prep} [+gen.]
spopod {prep} [+gen.]
zospodu {adv} [aj: zospodku]
zospodku {adv} [aj: zospodu]
from beneath
spod {prep} [+gen.]
from birth
od narodenia {adv}
from everywhere
odvšade {adv}
zovšade {adv}
odvšadiaľ {adv}
zovšadiaľ {adv}
from Germany
z Nemecka {adv}
from here
stadeto {adv}
odtadeto {adv}
odtiaľto {adv}
stadiaľto {adv}
odtadiaľto {adv}
tuodtiaľ {adv} [ľud.]
stuodtiaľ {adv} [ľud.]
from me
odo mňa
from nowhere
odnikiaľ {adv}
sčista-jasna {adv} [zrazu]
z ničoho nič {adv} [zrazu]
from overseas
zo zámoria {adv}
from there
stade {adv}
odtade {adv}
odtiaľ {adv}
stadiaľ {adv}
odtadiaľ {adv}
tamodtade {adv} [ľud.]
odhentade {adv} [ľud.]
stamodtade {adv} [ľud.]
odhentiaľ {adv} [ľud.]
stamodtiaľ {adv} [ľud.]
tamodtadiaľ {adv} [ľud.]
odhentadiaľ {adv} [ľud.]
stamodtadiaľ {adv} [ľud.]
from under
spod {prep} [+gen.]
spopod {prep} [+gen.]
from underneath
spod {prep} [+gen.]
spopod {prep} [+gen.]
from within
znútra {adv}
zvnútra {adv}
indistinguishable from sb./sth.
na nerozoznanie od n-ho/ n-čoho
inseparable from sth.
nerozlučne spojený s n-čím {adj}
judging from sth.
súdiac podľa n-čoho
made from sth.
vyrobený z n-čoho [pri strate pôvodnej podoby materiálu]
resulting from sth.
vyplývajúci z n-čoho {adj} {pres-p}
safe from sth.
chránený pred n-čím {adj}
suffering from sth.
trpiaci n-čím {adj} {pres-p}
undistinguishable from sb./sth.
na nerozoznanie od n-ho/ n-čoho
where ... from
odkiaľ {adv}
flee from sb./sth.
utiecť pred n-ým/ n-čím [dok.]
to abdicate (from) sth.
vzdať sa n-čoho [dok.] [formálne, oficiálne]
abdikovať na n-čo / z n-čoho [dok./nedok.] [vzdať sa úradu, funkcie ap.]pol.
to abstain from sth.
odriecť si n-čo [dok.]
zdržať sa n-čoho [dok.]
odrieknuť si n-čo [dok.]
odriecť sa n-čoho [dok.]
odrieknuť sa n-čoho [dok.]
zdržiavať sa n-čoho [nedok.]
to abstract sth. from sth.
vybrať n-čo z n-čoho [dok.]
vyňať n-čo z n-čoho [dok.]
vytiahnuť n-čo z n-čoho [dok.]
odstrániť n-čo z n-čoho [dok.]
to abstract sth. from sth. [separate]
oddeliť n-čo od n-čoho [dok.]
to alight from sth.
zostúpiť z n-čoho [dok.]
back to top | home© 2002 - 2023 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement