All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: from
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: from

from
{prep} [+gen.]
od {prep} [+gen.]
pred {prep} [+inšt.] [príčina, dôvod al. v urč. väzbách]
odo {prep} [+gen.] [v spoj. odo mňa a pred tvarmi slov dvere, deň, dvor, dno]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach]
across from
oproti {prep} [+dat.]
apart from
až na {prep} [+ak.]
okrem {prep} [+gen.]
nehľadiac na {prep} [+ak.]
odhliadnuc od {prep} [+gen.]
as from
počnúc {prep} [+inšt.]
počnúc od {prep} [+gen.]
počínajúc {prep} [+inšt.]
počínajúc od {prep} [+gen.]
od {prep} [+gen.] [čas. údaj]
aside from
okrem {prep} [+gen.]
s výnimkou {prep} [+gen.]
odhliadnuc od {prep} [+gen.]
až na {prep} [+ak.] [ľud.]
away from
mimo {prep} [+gen.] [vyňatie z miesta]
from ... to
od ... do
from above
zhora {adv}
zvrchu {adv} {conj} [+gen.]
sponad {conj} [+gen.]
from afar [literary]
zďaleka {adv}
from behind
zozadu {adv}
odzadu {adv}
spoza {conj} [+gen.]
from below
zdola {adv}
spod {prep} [+gen.]
spopod {prep} [+gen.]
zospodu {adv} [aj: zospodku]
zospodku {adv} [aj: zospodu]
from beneath
spod {prep} [+gen.]
from birth
od narodenia {adv}
from everywhere
odvšade {adv}
zovšade {adv}
odvšadiaľ {adv}
zovšadiaľ {adv}
from here
stadeto {adv}
odtiaľto {adv}
stadiaľto {adv}
from me
odo mňa
from nowhere
odnikiaľ {adv}
sčista-jasna {adv} [zrazu]
z ničoho nič {adv} [zrazu]
from overseas
zo zámoria {adv}
from there
stade {adv}
odtiaľ {adv}
stadiaľ {adv}
from under
spod {prep} [+gen.]
spopod {prep} [+gen.]
from underneath
spod {prep} [+gen.]
spopod {prep} [+gen.]
from within
znútra {adv}
zvnútra {adv}
indistinguishable from sb./sth.
na nerozoznanie od n-ho/ n-čoho
inseparable from sth.
nerozlučne spojený s n-čím {adj}
made from sth.
vyrobený z n-čoho [pri strate pôvodnej podoby materiálu]
resulting from sth.
vyplývajúci z n-čoho {adj} {pres-p}
where ... from
odkiaľ {adv}
flee from sb./sth.
utiecť pred n-ým/ n-čím [dok.]
to abstain from sth.
zdržať sa n-čoho [dok.]
zdržiavať sa n-čoho [nedok.]
to alight from sth.
zostúpiť z n-čoho [dok.]
vystúpiť z n-čoho [dok.] [z dopravného prostriedku]
to backtrack from sth.
vycúvať z n-čoho [dok.] [obr.]
to benefit from sth.
ťažiť z n-čoho [nedok.]
mať prospech z n-čoho [nedok.]
to come from
pochádzať z [+gen.] [dok.]
to conceal sth. from sb.
zatajiť n-čo pred n-ým [dok.]
to date from sth.
datovať sa od n-čoho [dok./nedok.]
pochádzať z n-čoho [nedok.] [čas. údaj]
to deduce from sth.
vyvodiť záver z n-čoho [dok.]
to deliver sb. from sth.
zbaviť n-ho n-čoho [dok.]
to depart from sth.
vybočiť z n-čoho [dok.]
odchýliť sa od n-čoho [dok.]
to derive sth. from sth.
čerpať n-čo z n-čoho [nedok.] [obr.] [zo zdroja]
to descend from sth.
zliezť z n-čoho [dok.]
to desist from sth.
prestať s n-čím [dok.]
upustiť od n-čoho [dok.]
to differentiate sb./sth. from sb./sth.
odlíšiť n-ho/ n-čo od n-ho/ n-čoho [dok.]
to discourage sb. from sth.
znechutiť n-mu n-čo [dok.]
odradiť n-ho od n-čoho [dok.]
to dissent from sth.
nesúhlasiť s n-čím [nedok.]
to diverge from sth.
odlíšiť sa od n-čoho [dok.]
vzdialiť sa od n-čoho [dok.] [začať sa líšiť]
to elicit sth. from sb.
dostať n-čo z n-ho [dok.] [získať informáciu, obyč. s námahou]
to emanate from sth. [heat, light, scent etc.]
prúdiť z n-čoho [dok.] [teplo, svetlo, vôňa ap.]
vychádzať z n-čoho [dok.] [teplo, svetlo, vôňa ap.]
to exclude sth. from sth.
vyňať n-čo z n-čoho [dok.]
vyradiť n-čo z n-čoho [dok.]
to exonerate sb. from sth.
očistiť n-ho od n-čoho [dok.]
zbaviť n-ho viny z n-čoho [dok.]
to extort sth. from sb.
vymámiť n-čo od n-ho [dok.] [nečestne]
vylákať n-čo od n-ho [dok.] [nečestne]
vytiahnuť n-čo z n-ho [dok.] [nečestne vymámiť]
to extract sth. from sth.
získať n-čo z n-čoho [dok.] [látku z inej látky ap.]
to free from sb./sth.
oslobodiť od n-ho/ n-čoho [dok.]
to graduate from [school]
absolvovať [školu] [dok./nedok.]vzdel.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement