All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   FI   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: have
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: have
to have
mať [nedok.]
Have fun!
Dobre sa bav!
Príjemnú zábavu!
to have breakfast
raňajkovať [nedok.]
naraňajkovať sa [dok.]
to have dinner
večerať [nedok.]
navečerať sa [dok.]
to have fun
baviť sa [nedok.]
to have got
mať [nedok.]
to have lunch
obedovať [nedok.]
naobedovať sa [dok.]
to have sb. over
mať n-ho na návšteve [nedok.]
to have sex
súložiť [nedok.]
sexovať [ľud.] [nedok.]
to have supper
večerať [nedok.]
navečerať sa [dok.]
to have to
musieť [nedok.]
Do you have ... ?
Máte ... ?
Have another go!
Skús to znova!
to have a choice
mať na výber [nedok.]
to have a cow [Am.] [sl.]
vyskočiť z kože [dok.]idióm
to have a drink
vypiť si [dok.]
napiť sa [dok.]
to have a shower [esp. Br.]
osprchovať sa [dok.]
sprchovať sa [nedok.]
to have advantage over sb.
mať výhodu voči n-mu [nedok.]
to have had it [coll.] [idiom]
byť v háji [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]
byť nahratý [ľud.] [nedok.] [v beznádejnej situácii] [idióm]
byť v kýbli [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]
to have it coming
zaslúžiť si to [dok.]idióm
to have itchy feet [coll.] [idiom]
mať túlavé topánky [nedok.] [idióm]
to have no choice
nemať na výber [nedok.]
to have no idea
nemať (ani) potuchy
nemať (ani) poňatia
nemať ani šajnu [ľud.]
to have sexual intercourse
mať pohlavný styk [nedok.]
to have some issues [coll.]
mať problémy [nedok.]
to have sth. for breakfast
mať n-čo na raňajky [nedok.]
to have sth. for dinner
mať n-čo na večeru [nedok.]
to have sth. for lunch
mať n-čo na obed [nedok.]
to have the balls [coll.] [courage]
mať odvahu [nedok.]
mať guráž [nedok.]
Have a good time!
Príjemnú zábavu!
I have no idea.
Netuším.
to have a bearing on sth.
mať vplyv na n-čo [nedok.]
mať spojitosť s n-čím [nedok.]
súvisieť s n-čím [nedok.] [mať vplyv na n-čo]
to have a crush on sb. [coll.]
byť do n-ho buchnutý [ľud.]
letieť na n-ho [nedok.] [ľud.]
buchnúť sa do n-ho [dok.] [ľud.]
to have a distaste for sb./sth.
mať odpor k n-mu/ n-čomu [nedok.]
to have a fight with sb.
povadiť sa s n-ým [dok.]
pohádať sa s n-ým [dok.]
poškriepiť sa s n-ým [dok.]
pohašteriť sa s n-ým [dok.]
poharkať sa s n-ým [dok.] [obyč. pre maličkosť]
to have a good time
baviť sa [nedok.]
mať sa dobre [nedok.]
to have a grudge against sb.
prechovávať nenávisť k / voči n-mu [nedok.]
to have a hearing loss
byť nedoslýchavý [nedok.]
to have a hold on sb.
mať n-ho v moci [nedok.]idióm
držať n-ho v hrsti [nedok.]idióm
to have a screw loose [coll.] [idiom]
mať o koliesko viac / menej [nedok.] [idióm]
nemať v hlave všetko v poriadku [nedok.] [idióm]
nemať to v hlave (celkom) v poriadku [nedok.] [idióm]
to have a short fuse [coll.] [fig.]
byť výbušný [obr.] [o povahe]idióm
to have a shot at sth.
pokúsiť sa o n-čo [dok.]
to have a vendetta against sb.
chcieť sa pomstiť n-mu [nedok.]
to have a way with sb. [idiom]
vedieť to s n-ým [nedok.]
to have a way with sb./sth. [idiom]
vedieť ako na n-ho/ n-čo [nedok.]
to have a way with sth. [idiom]
mať cit pre n-čo [nedok.]
to have a word with sb.
pohovoriť si s n-ým [dok.]
to have had enough of sb./sth.
mať už dosť n-ho/ n-čoho [nedok.]
mať po krk n-ho/ n-čo [nedok.] [byť omrzený, nemôcť strpieť] [idióm]
mať n-ho/ n-čoho plné zuby [nedok.] [byť omrzený, nemôcť strpieť] [idióm]
to have it out with sb.
vybaviť si to s n-ým [dok.] [vyriešiť spor, pomstiť sa]
to have no stomach for sth.
nemať na n-čo žalúdok [nedok.]idióm
to have no use for sb./sth.
nemať rád n-ho/ n-čo [nedok.]
nepotrebovať n-ho/ n-čo [nedok.]
to have sth. all sewn up [idiom]
mať n-čo v suchu [nedok.] [idióm] [hotové, isté]
mať n-čo vo vrecku [nedok.] [idióm] [hotové, isté]
to have sth. in common with sb./sth.
mať n-čo spoločné s n-ým/ n-čím [nedok.]
to have the impression that ...
mať dojem, že ... [nedok.]
to have warm feelings for sb./sth.
prechovávať vrúcne city k n-mu [nedok.]
to have/ take a nap
zdriemnuť si [dok.]
dať si šlofíka [ľud.]
hodiť si šlofíka [ľud.]
schrupnúť si [dok.] [ľud.]
Can I have a word with you?
Môžeš na slovíčko?
Do you happen to have ... ?
Nemáte náhodou ... ?
May I have your attention, please?
Venujte mi pozornosť, prosím!
May I have your attention?
Prosím vás o pozornosť!
have one's work cut out [idiom]
mať pred sebou (pekný) kus práce [nedok.]
to have a soft spot for sb./sth. [idiom]
mať pre n-ho/ n-čo slabosť [nedok.] [idióm]
to have an ace up one's sleeve [idiom]
mať eso v rukáve [nedok.] [idióm]
to have an ax to grind [Am.] [idiom]
prihrievať si svoju polievočku [nedok.] [idióm] [sledovať vlastné záujmy]
to have an axe to grind [idiom]
prihrievať si svoju polievočku [nedok.] [idióm] [sledovať vlastné záujmy]
to have had one's fill of sb./sth. [idiom]
mať už dosť n-ho/ n-čoho [nedok.] [idióm]
užiť si (až-až) n-ho/ n-čoho [nedok.] [idióm]
to have nothing in common with sb./sth.
nemať nič spoločné s n-ým/ n-čím [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers