All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: in!
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: in!

ADJ   in | more in | most in
in
dnu {adv}
{prep} [+lok.]
do {prep} [+gen.]
na {prep} [+ak.] [+lok.]
za {prep} [+ak.] [čas. rozsah]
vnútri {adv} {prep} [+gen. pri predložke]
vo {prep} [+lok.] [pred v-, f-, pred skup. spoluhlások s -v-, -f- a v niekt. spojeniach]
inch <in>
palec {m}jednotka
India <.In>
India {f}geogr.
Indiana <IN>
Indiana {f}geogr.
indium <In>
indium {n} <In>chém.
abundant in sth.
bohatý na n-čo {adj}
oplývajúci n-čím {adj}
prekypujúci n-čím {adj}
based in
so sídlom v
Come in!
Ďalej!
in addition
navyše
okrem toho
in advance
vopred {adv}
dopredu {adv} [vopred]
in autumn
v jeseni {adv}
na jeseň {adv}
in bulk
hromadne
vo veľkom
in despair
zúfalo {adv}
in desperation
zo zúfalstva {adv}
in detail
detailne {adv}
podrobne {adv}
in disbelief
neveriacky {adv}
in droves
húfne {adv}
in English
po anglicky {adv}
in fact
veru
vcelku
vlastne
v skutočnosti
in front
vpredu {adv}
in general
všeobecne {adv}
vo všeobecnosti
in haste
napochytro {adv} [aj: napochytre]
napochytre {adv} [aj: napochytro]
in infancy
v útlom detstve {adv}
in love [postpos.]
zamilovaný {adj}
in part
sčasti
čiastočne
in particular
najmä
konkrétne
obzvlášť
predovšetkým
in reality [actually]
v skutočnosti {adv}
in return
na revanš
in secret
tajne {adv}
potajomky {adv}
v tajnosti {adv}
in sequence
po sebe {adv}
po poriadku {adv}
jeden po druhom {adv}
in Slovak
po slovensky
in spring
na jar {adv}
in style [postpos.] [fitting the style of sth.]
štýlovo {adv}odevum.
štýlovýodevum.
in summer
v lete {adv}
in surprise
udivene {adv}
prekvapene {adv} [aj: prekvapeno]
in the
{prep} [vo]
in time
včas {adv}
načas {adv}
in total
celkove
dovedna {adv}
celkovo {adv}
celkove {adv}
celkom [celkove]
in twos
po dvoch {adv}
vo dvojiciach {adv}
in vain
darmo {adv}
márne {adv}
nadarmo {adv}
zbytočne {adv}
in whom
v ktorom
in winter
v zime {adv}
inherent in sth.
vlastný n-čomu {adj}
neoddeliteľne spätý s n-čím {adj}
drown in
utopiť sa v [+lok.] [dok.]
to barge in [coll.] [abruptly enter a room]
vraziť [dok.] [náhle vstúpiť]
vtrhnúť [dok.] [náhle vstúpiť]
vpadnúť [dok.] [náhle vstúpiť]
to breathe in
vdýchnuť [dok.]
vdychovať [nedok.]
to bring in
priviesť [dok.]
to check in
zapísať sa [dok.] [napr. v hoteli]
ubytovať sa [dok.]turist.
prihlásiť sa [dok.] [k pobytu]turist.
to come in
vojsť [dok.]
vstúpiť [dok.]
to confide in sb.
zveriť sa n-mu [dok.]
zdôveriť sa n-mu [dok.]
to consist in sth.
spočívať v n-čom [nedok.]
to count sb. in
počítať s n-ým [nedok.] [s účasťou ap.]
to culminate in sth.
byť zakončený n-čím [nedok.]
to deal in sth.
obchodovať s n-čím [nedok.]obch.
to drag in
vtiahnuť [dok.]
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement