|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   UK   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: in
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: in

ADJ   in | more in | most in
in
dnu {adv}
{prep} [+lok.]
do {prep} [+gen.]
za {prep} [+ak.] [čas. rozsah]
vnútri {adv} {prep} [+gen. pri predložke]
vo {prep} [+lok.] [pred v-, f-, pred skup. spoluhlások s -v-, -f- a v niekt. spojeniach]
in [direction]
na {prep} [+ak.]
in [place]
na {prep} [+lok.]
inch <in>
palec {m}jednotka
India <.In>
India {f}geogr.
Indiana <IN>
Indiana {f}geogr.
indium <In>
indium {n} <In>chém.
absorbed in sth.
zaujatý n-čím {adj}
zabratý do n-čoho {adj}
zahĺbený do n-čoho {adj}
pohrúžený do n-čoho {adj}
abundant in sth.
bohatý na n-čo {adj}
oplývajúci n-čím {adj}
prekypujúci n-čím {adj}
accoutered in sth. [Am.]
oblečený do n-čoho / v n-čom {adj} {past-p}
accoutred in sth. [Br.]
oblečený do n-čoho / v n-čom {adj} {past-p}
based in
so sídlom v
built-in
vstavaný {adj} {past-p}stav.
zabudovaný {adj} {past-p}stav.
Come in!
Ďalej!
deep in sth.
zabratý do n-čoho {adj}
pohrúžený do n-čoho {adj}
ponorený do n-čoho {adj} [hlboko zaujatý]
embedded in sth.
vrytý v n-čom {adj}
zarytý v n-čom {adj}
pevne usadený v n-čom {adj}
zarytý v n-čom / do n-čoho {adj}
embedded in sth. [fig.]
zakorenený v n-čom {adj} [obr.]
headquartered in ...
s hlavným sídlom v ...
in abeyance
pozastavený
nerozhodnutý
s pozastavenou platnosťou
in addition
navyše
okrem toho
ešte (aj)
in advance
vopred {adv}
dopredu {adv} [vopred]
napred {adv} [v predstihu]
in autumn
v jeseni {adv}
na jeseň {adv}
in awe
v nemom úžase {adv}
in between
medzitým {adv}
in brief
stručne {adv}
v skratke {adv}
v stručnosti {adv}
in bulk
hromadne {adv}
vo veľkom {adv}
in class
na hodine {adv}vzdel.
počas vyučovania {adv}vzdel.
in comparison
pre porovnanie {adv}
in confusion
zmätene {adv}
zmäteno {adv}
in despair
zúfalo {adv}
in desperation
zo zúfalstva {adv}
in detail
detailne {adv}
podrobne {adv}
in disbelief
neveriacky {adv}
in disguise
v prestrojení {adv}
in disgust
zhnusene {adv}
s hnusom {adv}
zhnuseno {adv}
s odporom {adv}
in droves
húfne {adv}
in English
po anglicky {adv}
in fact
veru
vcelku
vlastne
v skutočnosti
in Finnish
(po) fínsky {adv}jazyk.
in force
v platnosti {adv} [zákon ap.]práv.
v účinnosti {adv} [zákon ap.]práv.
in front
vpredu {adv}
in frustration
frustrovane {adv}
in general
všeobecne {adv}
vo všeobecnosti
in haste
chvatom {adv}
v chvate {adv}
narýchlo {adv}
v náhlivosti {adv}
v letku {adv} [rýchlo]
napochytro {adv} [aj: napochytre]
napochytre {adv} [aj: napochytro]
in infancy
v útlom detstve {adv}
in length
na dĺžku {adv} [merajúci]
in love [postpos.]
zamilovaný {adj}
in order
v poriadku {adv}
in part
sčasti {adv}
čiastočne {adv}
in particular
najmä
konkrétne
obzvlášť
predovšetkým
zvlášť [najmä]
in parts
po častiach {adv}
in practice
v praxi {adv}
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement