All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: into
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: into

into
do {prep} [+gen.]
dovnútra {prep} [+gen.]
to be into sb.
byť do n-ho buchnutý [nedok.] [ľud.]
to bite into sth.
zahryznúť do n-čoho [dok.]
to break into sth.
vlámať sa do n-čoho [dok.]
nabúrať sa do n-čoho [dok.] [prof. žarg.]comp.internet
to channel sth. into sth.
sústrediť n-čo do n-čoho [nedok.] [obr.] [energiu ap.]
vložiť n-čo do n-čoho [dok.] [obr.] [myšlienky, energiu, emócie ap.]
vkladať n-čo do n-čoho [nedok.] [obr.] [myšlienky, energiu, emócie ap.]
to coerce sb. into sth.
nútiť n-ho do n-čoho [nedok.]
to convert sth. into sth.
premeniť n-čo na n-čo [dok.]
to delve into sth. [also fig.: explore, do research]
hrabať sa v n-čom [nedok.] [aj obr.]
to delve into sth. [fig.] [explore, do research]
vŕtať sa v n-čom [nedok.] [obr.]
začať pátrať v n-čom / po n-čom [dok.]
to divide into sth.
rozdeliť na n-čo [dok.]
to feed sth. into sth.
vložiť n-čo do n-čoho [dok.]
zasunúť n-čo do n-čoho [dok.]
to hack sth. / into sth.
nabúrať sa do n-čoho [dok.] [prof. žarg.]comp.internet
hacknúť n-čo [dok.] [aj: heknúť] [prof. žarg.]comp.internet
heknúť n-čo [dok.] [aj: hacknúť] [prof. žarg.]comp.internet
to infiltrate into sth.
infiltrovať do n-čoho [dok./nedok.]
to infiltrate sth. / into sth. [permeate]
presiaknuť do n-čoho [dok.]
presakovať do n-čoho [nedok.]
to look into sth.
preskúmať n-čo [dok.]
skúmať n-čo [nedok.] [prešetrovať]
pozrieť sa na n-čo [dok.] [preskúmať]
to merge into sth.
prechádzať do n-čoho [nedok.] [zvuk, farba ap.]
to plunge into sth.
vrhnúť sa do n-čoho [dok.]
ponoriť sa do n-čoho [dok.]
upadnúť do n-čo [dok.] [smútku ap.]
pohrúžiť sa do n-čoho [dok.] [činnosti, myšlienok ap.]
to plunge into sth. [water etc.]
skočiť do n-čoho [dok.] [vody ap.]
to pry into sth.
strkať nos do n-čoho [nedok.] [idióm]
pliesť sa do n-čoho [nedok.] [zvedavo]
to rub sth. into sth.
natrieť n-čo n-čím [dok.]
vtrieť n-čo do n-čoho [dok.]
to run into sb.
naraziť na n-ho [dok.] [náhodou stretnúť]
natrafiť na n-ho [dok.] [náhodou stretnúť]
to spit into sth.
napľuť do n-čoho [dok.]
to stuff sth. into sth.
natlačiť n-čo do n-čoho [nedok.]
to talk sb. into sth.
naviesť n-ho na n-čo [dok.]
nahovoriť n-ho na n-čo [dok.]
to tie into sth. [coll.]
pustiť sa do n-čoho [dok.] [energicky začať n-čo robiť]
to transform sth. into sth.
premeniť n-čo na n-čo [dok.]
pretvoriť n-čo na n-čo [dok.]
to turn into sb./sth.
premeniť sa na n-ho/ n-čo [dok.]
to turn into sth.
zmeniť sa na n-čo [dok.]
insight into sth.
pochopenie {n} n-čoho
nahliadnutie {n} do n-čoho
investigation into sth.
pátranie {n} po n-čom
vyšetrovanie {n} n-čoho
to blend in / into sth.
splynúť s n-čím [dok.] [spojiť sa do celku]
splývať s n-čím [nedok.] [spájať sa do celku]
to blend in / into sth. [adapt oneself well to a social environment]
zapadnúť do n-čoho [dok.] [dobre sa prispôsobiť spoloč. prostrediu]
to break sth. down into sth.
rozložiť n-čo na n-čo [dok.] [reakciou na zložky]biochém.chém.
to bring into harmony
zladiť [dok.]
to burst into laughter
vybuchnúť do smiechu [dok.]
to burst into tears
prepuknúť v plač [dok.] [kniž.]
to coax sb. into doing sth.
prehovoriť n-ho, aby urobil n-čo [dok.]
to coerce sb. into doing sth.
donútiť n-ho urobiť n-čo [dok.]
prinútiť n-ho urobiť n-čo [dok.]
nútiť n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]
to come into being
vzniknúť [dok.]
vznikať [nedok.]
to convert into money
premeniť na peniaze [dok.]
to convert sth. to/ into sth.
prerobiť n-čo na n-čo [dok.]
prestavať n-čo na n-čo [dok.]
to fall into disuse
prestať sa používať [dok.]idióm
to fit in / into sth.
vojsť sa do n-čoho [dok.]
to instil sth. in / into sb. [Br.] [attitudes etc.]
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]
to instil sth. in / into sb. [Br.] [feelings etc.]
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]
to instill sth. in / into sb. [Am.] [attitudes etc.]
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]
to instill sth. in / into sb. [Am.] [feelings etc.]
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]
to stare into space
pozerať do prázdna [nedok.]
to take into account
vziať do úvahy [dok.]
to take into consideration
vziať do úvahy [dok.]
to tip sth. out into sth.
vyklopiť n-čo do n-čoho [dok.]
What's got into you?
Čo to do teba vošlo?
What's gotten into you? [Am.]
Čo to do teba vošlo?
to come into conflict with sb./sth.
dostať sa do konfliktu s n-ým/ n-čím [dok.]
to get into sb.'s good graces
získať si priazeň n-ho [dok.]idióm
to recede into the distance
strácať sa v diaľke [nedok.]
to vanish into thin air [idiom]
zmiznúť bez stopy [dok.]
vypariť sa [dok.] [zmiznúť bez stopy]
to curl up into a ball
stočiť sa do klbka [dok.]
to enter into force as from
vstúpiť do platnosti od [dok.]práv.
nadobudnúť účinnosť od [dok.]práv.
to get oneself into a jam [idiom]
dostať sa do (peknej) kaše [dok.] [idióm]
to hack a computer / into a computer
nabúrať sa do počítača [dok.] [prof. žarg.]comp.internet
to hack a database / into a database
nabúrať sa do databázy [dok.] [prof. žarg.]comp.internet
to jump out of the frying pan into the fire [idiom]
dostať sa z dažďa pod odkvap [dok.] [idióm]
to take matters into one's own hands [idiom]
vziať veci do vlastných rúk [dok.] [idióm]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement