All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: is
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: is

sb./sth. is
n-o/ n-čo je
Iceland <.is>
Island {m}geogr.
there is
je
immune system <IS>
imunitný systém {m}med.
line is busy [Am.]
linka je obsadenátelekom.
line is engaged [Br.]
linka je obsadenátelekom.
My name is ...
Volám sa ...
sb. is good at sth.
n-čo n-mu ide [darí sa]
what is more
navyše
Who is there?
Kto je tam?
Woe is me! [archaic] [hum.]
Beda mi! [žart.]
and, what is more, ...
ba čo viac, ...
Habit is second nature.
Zvyk je železná košeľa.príslov.
He is doing well.
Ide mu to.
Darí sa mu.
Dobre sa mu darí.
How is it that ... ?
Ako to, že ...
How much is it?
Koľko to stojí?
It is high time.
Je najvyšší čas.idióm
It is necessary to ...
Treba ...
My stomach is rumbling.
Škvŕka mi v žalúdku.
The coast is clear. [idiom]
Vzduch je čistý. [idióm]
The place is haunted.
Straší tam.
The point is that ...
Ide o to, že ...
the problem is (that) ...
problém je v tom, že...
There is no school.
Vyučovanie odpadá.vzdel.
There is something amiss.
Niečo nie je v poriadku.
To err is human.
Mýliť sa je ľudské.príslov.
What is the matter?
Čo sa deje?
What is your opinion?
Aký je váš názor?
What time is it?
Koľko je hodín?
Who is to blame?
Čia je to vina?
Kto za to môže?
A bird in the hand is worth two in the bush.
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.príslov.
Lepší vrabec v hrsti ako zajac v chrasti.príslov.
A friend in need is a friend indeed.
V núdzi poznáš priateľa.príslov.
All that glitters is not gold.
Nie je všetko zlato, čo sa blyští.príslov.
Fire is a good servant but a bad master.
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.príslov.
Half a loaf is better than none.
Lepšie niečo ako nič.príslov.
Hindsight is (always) 20/20.
Po bitke je každý generál.príslov.
Hunger is the best sauce.
Hlad je najlepší kuchár.príslov.
It is kind of you to tell me.
Je to od teba pekné, že mi to hovoríš.
it is no use doing sth.
nemá cenu robiť n-čo
je zbytočné robiť n-čo
nemá význam / zmysel robiť n-čo
Speech is silver, silence is golden.
Hovoriť striebro, mlčať zlato.príslov.
Strike while the iron is hot.
Kuj železo, kým je horúce.príslov.
There is a widespread belief (that) ...
Panuje všeobecný názor, že ...
There is no need for it.
To nie je potrebné.
there is no need for sb. to do sth.
netreba, aby n-o n-čo urobil
There is no smoke without fire.
Niet dymu bez ohňa.príslov.
Bez vetra sa ani lístok (na strome) nepohne.príslov.
There is no time like the present.
Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.príslov.
there is no use (in) doing sth.
nemá cenu robiť n-čo
je zbytočné robiť n-čo
nemá význam / zmysel robiť n-čo
There is nothing to it.
Na tom nič nie je.idióm
To nie je žiadne umenie.idióm
To nič nie je. [To je ľahké.]idióm
What is it all about?
O čo tu ide?
What is it good for?
Načo je to (dobré)?
to get what is coming to one [idiom]
dostať čo komu patrí [dok.] [zaslúžiť si, hl. n-čo nepríjemné] [idióm]
He is a sorry sight.
Je naňho žalostný pohľad. {noun}
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement