All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: keep
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: keep

to keep
uchovať [dok.]
držať [nedok.]
dodržať [dok.]
zachovať [dok.]
udržať si [dok.]
ponechať si [dok.]
uchovávať [nedok.]
dodržiavať [nedok.]
to keep sb.
zdržať n-ho [dok.]
zdržovať n-ho [nedok.]
zdržiavať n-ho [nedok.]
to keep sth.
nechať si n-čo [dok.]
Keep still!
Nehýb sa!
to keep going
ísť ďalej [nedok.]
pokračovať [nedok.]
to keep sb. company
robiť spoločnosť n-mu [nedok.]
to keep sb. posted
priebežne informovať n-ho [dok./nedok.]
to keep sb. waiting
nechať n-ho čakať [dok.]
to keep still
nehýbať sa [nedok.]
to keep watch
hliadkovať [nedok.]
držať stráž [nedok.]
to keep a diary
viesť si denník [nedok.]
to keep a promise
dodržať [dok.] sľub
to keep a secret
zachovať tajomstvo [dok.]
to keep in mind
mať na pamäti [nedok.]
to keep one's cool [coll.] [idiom]
zachovať si chladnú hlavu [dok.] [idióm]
to keep one's word
dodržať slovo [dok.]
to keep sb. in line
držať n-ho na uzde [nedok.]idióm
to keep sth. a secret
udržať n-čo v tajnosti [dok.]
zachovať n-čo v tajnosti [dok.]
to keep sth. secret from sb.
zatajiť n-čo pred n-ým [dok.]
to keep sth. to oneself [idiom]
nechať si n-čo pre seba [nedok.] [idióm]
to keep tabs on sb./sth. [coll.]
sledovať n-ho/ n-čo [nedok.]
dozerať na n-ho/ n-čo [nedok.]
nespustiť z očí n-ho/ n-čo [dok.]
mať v merku n-ho/ n-čo [nedok.] [ľud.]
to keep up with sb./sth.
držať krok s n-ým/ n-čím [nedok.]
to stay / keep afloat [also fig.]
držať sa nad vodou [nedok.] [aj obr.]
udržať sa nad vodou [nedok.] [aj obr.]
Keep your hair on!
Nerozčuľuj sa!
to keep a low profile [idiom]
správať sa nenápadne [nedok.]idióm
to keep a straight face [idiom]
zdržať sa smiechu [dok.]
zachovať vážnu tvár [dok.]
to keep one's eyes peeled [idiom]
mať oči na stopkách [nedok.] [idióm]
to keep one's mouth shut
čušať [nedok.]
držať hubu [nedok.] [ľud.]
držať jazyk za zubami [nedok.]
to keep sth. up-to-date
(priebežne) aktualizovať n-čo [dok./nedok.]
keep one's fingers crossed for sb. [idiom]
držať n-mu palce [nedok.] [idióm]
to keep a close eye on sb./sth. [idiom]
bedlivo sledovať n-ho/ n-čo [nedok.]
to keep an eye out for sb./sth. [idiom]
pozorovať n-ho/ n-čo [nedok.]
sledovať n-ho/ n-čo [nedok.] [pozorovať]
to keep sb. on a short leash [to maintain close control over a person's activities]
držať n-ho nakrátko [nedok.] [prísne vychovávať, nedovoliť priveľa]idióm
to keep sth. on the down low [coll.]
udržať n-čo v tajnosti [dok.]
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement