All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   FI   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: make
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: make
to make
urobiť [dok.]
zrobiť [dok.]
robiť [nedok.]
konať [nedok.]
vykonať [dok.]
vyrobiť [dok.]
spraviť [dok.]
tvoriť [nedok.]
vytvoriť [dok.]
vyrábať [nedok.]
to make available
sprístupniť [dok.]
dať k dispozícii [dok.]
to make fun
žartovať [nedok.]
to make love
milovať sa [nedok.]
to make money
zarobiť peniaze [dok.]
to make off [coll.]
ujsť [dok.]
utiecť [dok.]
ufujazdiť [dok.] [utiecť, hl. dopr. prostriedkom]
to make out [Am.] [coll.] [to engage in kissing and petting]
muchlať sa [nedok.] [ľud.] [bozkávať sa a túliť sa k sebe]
to make out [Am.] [coll.] [to engage in kissing]
oblizovať sa [nedok.] [ľud.] [bozkávať sa]
to make out [distinguish]
rozoznať [dok.]
rozpoznať [dok.]
to make out [find out]
zistiť [dok.]
to make peace
uzavrieť mier [dok.]
to make possible
umožniť [dok.]
to make progress
robiť pokroky
to make public
zverejniť [dok.]
zverejňovať [nedok.]
to make round
zaguľatiť [dok.]
to make sb. angry
nahnevať n-ho [dok.]
to make sb. furious
rozzúriť n-ho [dok.]
to make sb. laugh
rozosmiať n-ho [dok.]
to make sense
dávať zmysel [nedok.]
to make sth. easier
zjednodušiť n-čo [dok.]
to make sth. up [invent: story, lie, etc.]
vymyslieť si n-čo [dok.] [historku, lož a pod.]
to make up
udobriť sa [dok.]
pomeriť sa [dok.]
zmieriť sa [dok.] [udobriť sa]
tvoriť [nedok.] [celok z častí]
to make up [constitute]
predstavovať [nedok.] [celok]
Make it snappy! [coll.]
Pohni (si)! [ľud.]
Švihni si! [ľud.]
to make a deal
dohodnúť sa [dok.]
to make a difference
mať význam [nedok.]
to make a fire
založiť oheň [dok.]
to make a journey
podniknúť cestu [dok.]
to make a mistake
zmýliť sa [dok.]
pomýliť sa [dok.]
schybiť [dok.] [zast.]
pochybiť [dok.] [zast.]
to make a promise
dať sľub [dok.]
to make excuses for sb./sth.
ospravedlňovať n-ho/ n-čo [nedok.]
to make fun of sb.
vysmievať sa n-mu [nedok.]
posmievať sa n-mu [nedok.]
to make fun of sb./sth.
robiť si prču z n-ho/ n-čoho [nedok.] [ľud.]
robiť si srandu z n-ho/ n-čoho [nedok.] [ľud.]
to make oneself presentable
upraviť sa [dok.]
to make oneself scarce [coll.]
stratiť sa [dok.] [ľud.]
zdekovať sa [dok.] [ľud.]
to make reference to sth.
zmieniť sa o n-čom [dok.]
zmieňovať sa o n-čom [nedok.]
odvolávať sa na n-čo [nedok.]
to make sb. see red [coll.]
vytočiť n-ho [dok.] [ľud.] [obr.] [rozčúliť]
naštvať n-ho [dok.] [ľud.]idióm
to make sb.'s acquaintance
zoznámiť sa s n-ým [dok.]
to make sense of sth.
porozumieť n-čomu [dok.]
pochopiť zmysel n-čoho [dok.]
to make sth. easier for sb.
uľahčiť n-mu n-čo [dok.]
to make sure that ...
uistiť sa, či / že ... [dok.]
ubezpečiť sa, či / že ... [dok.]
presvedčiť sa, či / že ... [dok.] [uistiť sa]
to make things up
vymýšľať si [nedok.]
to make up for sth.
nahradiť n-čo [dok.]
make an example of sb.
exemplárne potrestať n-ho [dok.]
to make a beeline for sb.
namieriť si to priamo k n-mu [dok.]
to make a beeline for sb./sth.
ísť rovno k n-mu/ n-čomu [dok./nedok.]
to make a beeline for sth.
namieriť si to priamo [niekam]
to make an arrangement that ...
dohodnúť sa, že ... [dok.]
to make an emergency landing
núdzovo pristáť [dok.]let.
to make one's way through sth.
predierať sa n-čím/ cez n-čo [nedok.]
to make up one's mind
rozhodnúť sa [dok.]
As you make your bed, so you must lie on it.
Ako si ustelieš, tak si ľahneš.príslov.
Go ahead, make my day! [a humorous way to show a person willing to fight it would be a big mistake]
Tak poď, nech si ťa vychutnám! [humorný spôsob ako ukázať osobe, kt. sa chce biť, že robí chybu]
One swallow does not make a summer.
Jedna lastovička nerobí leto.príslov.
What difference does it make?
Čo sa tým zmení?
Aký to má význam?
You can't make an omelette without breaking eggs.
Keď sa rúbe les, lietajú triesky.príslov.
to make a big fuss about sb./sth.
robiť okolo n-ho/ n-čoho veľký rozruch [nedok.]idióm
to make a big fuss about sth.
narobiť z n-čoho veľké haló [dok.]idióm
to make a mint (of money)
zarobiť (hotový) majetok [dok.]idióm
to make a run for it
bežať o dušu spasenúidióm
vziať / zobrať nohy na pleciaidióm
bežať odušu [aj: o dušu]idióm
to make sth. up out of whole cloth
vycicať si n-čo z prsta [dok.]idióm
to make up for lost time
dohnať stratený čas [dok.]
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers