All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: not
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: not

NOUN   NOT | NOTs
SYNO   non | not
not
nie {adv}
[you] must not
[ty] nesmieš
Not likely! [strong disagreement]
Ani nápad! [silný nesúhlas]
Ani náhodou! [silný nesúhlas]
not really
ani nie
not till [e.g. next week]
[napr. budúci týždeň]
najskôr [napr. budúci týždeň]
not until [e.g. next week]
[napr. budúci týždeň]
najskôr [napr. budúci týždeň]
not yet
zatiaľ nie {adv}
sb. must not
n-o nesmie
sb./sth. may not
n-o/ n-čo nesmie [nedok.] [má zakázané]
sb./sth. may not [sth. is not necessary]
n-o/ n-čo nemusí [nedok.]
I hope not.
Dúfam, že nie.
if not for sb./sth.
nebyť n-ho/ n-čoho
keby nebolo n-ho/ n-čoho
not a bit
vôbec nie
ani trochu
not a jot
ani zamak
ani trošku
ani za mačný mak
not for long
nie nadlho {adv}
not later than
najneskôr do
not least because ...
v neposlednom rade preto, lebo ...
not to mention ...
nehovoriac o [+lok.] ...
not to go
nejsť [nedok.]
to find sb. not guilty
uznať n-ho za nevinného [dok.]práv.
to not blame sb. for sth.
nevyčítať n-mu n-čo [nedok.]
nemať n-mu n-čo za zlé [nedok.]
to not care about sth.
nedbať na n-čo [nedok.]
If I'm not mistaken ...
Ak sa nemýlim, ...
It's not my call. [coll.] [It's not my decision.]
To nie je na mne. [ľud.] [O tom nerozhodujem ja.]
Not on your life! [coll.]
Ani nápad!
Ani za nič!
Vylúčené!
Ani náhodou!
V nijakom prípade!
Neexistuje! [ľud.]
not very many / much
nie príliš veľa
to be not oneself / yourself [idiom]
nebyť vo svojej koži [nedok.] [idióm]
to not feel like doing sth.
nemať chuť robiť n-čo [nedok.]
to not look one's age
nevyzerať na svoj vek [nedok.]idióm
to not sleep a wink [idiom]
nezažmúriť ani oka [nedok.] [idióm]
to understand not a jot
nerozumieť ani ň [nedok.]
nerozumieť ani mäkké f [nedok.]
All that glitters is not gold.
Nie je všetko zlato, čo sa blyští.príslov.
not by a long shot
vonkoncom nie
ani zďaleka (nie)
not to mention the fact that ...
nehovoriac o tom, že ...
odhliadnuc od toho, že ...
not to see the forest / wood for the trees
pre stromy nevidieť lesidióm
One swallow does not make a summer.
Jedna lastovička nerobí leto.príslov.
Rome was not built in a day.
Ani Rím nepostavili za jeden deň.príslov.
That's not the point (here).
O to (tu) nejde.
There's not a jot of truth in it.
Na tom nie je ani zbla pravdy.
not to bother to do sth.
nenamáhať sa urobiť n-čo [nedok.]
not to sit well with sb. [Am.]
nepáčiť sa n-mu [nedok.]
to not be a first for sb.
nebyť pre n-ho nič nové [nedok.]
to not be able to do sth., let alone
nevedieť urobiť n-čo, nieto ešte ... [nedok.]
to not have all one's marbles
nemať všetkých doma [nedok.]idióm
nemať všetkých pohromade [nedok.]idióm
to not have the faintest idea
nemať (ani) šajnuidióm
nemať (ani) potuchyidióm
nemať (ani) poňatiaidióm
to not know the first thing about sth.
nemať ani šajnu o n-čom [nedok.]
nemať ani potuchy o n-čom [nedok.] [nevyznať sa]
to not lay a finger on sb.
neskriviť n-mu ani vlások na hlave [nedok.]idióm
to not lose any sleep over sth.
nerobiť si z n-čoho ťažkú hlavu [nedok.]idióm
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement