All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: on
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: on

on
{prep} [+lok.]
{prep} [+dat.]
na {prep} [+ak.] [+lok.]
po {prep} [+lok.] [čas. údaj: ihneď po]
pri {prep} [+lok.] [čas. údaj: počas, v priebehu]
ku {prep} [+dat.] [pred k-, g-, pred skup. spoluhlások s -k-, -g- a v niekt. spojeniach]
on [about, concerning]
{prep} [+lok.] [prednáška, rozprava, správa, článok ap.: na tému]
Ontario <ON>
Ontário {n} [kanadská provincia]geogr.
based on sth.
založený na n-čom {adj}
Come on!
No tak!
Ale no!
Poď už!
Ale no tak!
heavy on sth.
náročný na n-čo {adj}
vyžadujúci veľa n-čoho {adj}
later on
potom {adv}
neskôr {adv}
neskoršie {adv}
odds-on
pomerne istý {adj}
tutový {adj} [ľud.]
vysoko pravdepodobný {adj}
on arrival
pri príchode
on business
obchodne {adv}
v obchodnej záležitosti {adv}
on demand
na požiadanie
on draught [Br.]
čapovaný [pivo]
on duty
v službe {adv}
on foot
pešo {adv}
peši {adv}
pešky {adv}
on horseback
koňmo {adv}
na koni {adv}
on impulse
spontánne {adv}
z náhleho popudu {adv}
on Monday
v pondelok {adv}
on purpose
zámerne {adv}
úmyselne {adv}
schválne {adv}
naschvál {adv}
náročky {adv}
on return
pri návrate
on sb.'s dime [coll.]
na účet n-ho
on television
v televízii {adv}R+TV
on time
včas {adv}
načas {adv}
on top
hore {adv}
navrchu {adv}
on top [direction]
navrch {adv}
Right on!
Výborne!
Presne tak!
Steady on! [Br.]
Opatrne!
Upokoj sa!
Tak pomaly!
straight on
rovno {adv}
to backfire on sb.
obrátiť sa proti n-mu [dok.] [mať opačný účinok]
to bail on sb. [coll.]
vykašlať sa na n-ho [dok.] [ľud.]
to bail on sb. [coll.] [idiom]
nechať n-ho v štichu [dok.] [idióm]
to be on
byť na programe [nedok.]
hrať sa [dok.] [byť na programe]div.
to bet on sth.
staviť na n-čo [dok.]
uzavrieť stávku na n-čo [dok.]
to border (on) sth.
hraničiť s n-čím [nedok.]
to call on
navštíviť [dok.]
to call on [a student]
vyvolať [dok.] [žiaka]vzdel.
to capitalise on sth. [Br.]
využiť n-čo [dok.]
profitovať z n-čoho [dok./nedok.]
vytĺcť z n-čoho kapitál [dok.] [idióm]
to capitalise on sth. [Br.] [idiom]
zarobiť na n-čom [dok.]
to capitalize on sth.
využiť n-čo [dok.]
profitovať z n-čoho [dok./nedok.]
vytĺcť z n-čoho kapitál [dok.] [idióm]
to capitalize on sth. [idiom]
zarobiť na n-čom [dok.]
to carry on
pokračovať [nedok.]
to clip (on)
pripnúť [dok.] [svorkou]
to comment on sth.
vyjadriť sa k n-čomu [dok.]
komentovať n-čo [dok./nedok.]
vyjadrovať sa k n-čomu [nedok.]
to concentrate on sth.
sústrediť sa na n-čo [dok.]
to congratulate sb. on sth.
blahoželať n-mu k n-čomu [nedok.]
to count on sb.
spoliehať sa na n-ho [nedok.]
to count on sb./sth.
počítať s n-ým/n-čím [nedok.]
to decide on sth.
rozhodnúť o n-čom [dok.]
to depend on sb.
spoľahnúť sa na n-ho [dok.]
to depend on sb./sth.
závisieť od n-ho/ n-čoho [nedok.]
záležať na n-kom/ n-čom [nedok.]
byť odkázaný na n-ho n-čo [nedok.]
byť závislý od n-ho n-čoho [nedok.]
to dote on sb./sth.
lipnúť na n-kom/ n-čom [dok.]
to embark on sth.
dať sa do n-čoho [dok.] [začať robiť]
pustiť sa do n-čoho [dok.] [začať robiť]
to feast on sth.
pochutnávať si na n-čom [nedok.]
to feed on sth.
živiť sa n-čím [nedok.]
žrať n-čo [nedok.] [o zvieratách]
to focus on sth.
sústrediť sa na n-čo [dok.]
sústreďovať sa na n-čo [nedok.]
to force sth. on sb.
vnútiť n-mu n-čo [dok.]
to gain on sb. [e.g. in chase]
dobiehať n-ho [nedok.]
doháňať n-ho [nedok.]
to go on
pokračovať [nedok.]
to grow on sb. [idiom]
prirásť n-mu k srdcu [dok.] [idióm]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement