All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   FI   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: one
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: one
PRON   one | one | one's
NOUN   a one | ones
one
jeden
jednotka {f}
no one
nik {pron}
nikto {pron}
one hundred
sto
one thousand
tisíc
one-eyed
jednooký {adj}
one-off
jednorazový {adj}
jednorazovka {f} [ľud.]
jednorazová záležitosť {f}
one-year [attr.]
jednoročný {adj}
one thing
jedno {n} [jedna vec]
all but one
všetci okrem jedného
during one's lifetime [used after a person's death]
počas života n-ho {adv}
for one thing
okrem iného [len jeden z mnohých dôvodov]
last but one
predposledný {adj}
druhý od konca
off one's rocker [coll.]
šiši [ľud.]
one after another
jeden po druhom
jeden za druhým
za sebou [postupne, jeden za druhým]
one by one
po jednom
jeden po druhom
one hundred thousand
stotisíc
one more time
ešte raz
strain one's eyes
namáhať si oči [nedok.]
strain one's wrist
presiliť si zápästie [dok.]med.
to bide one's time [idiom]
čakať na svoj čas [nedok.]
čakať na (svoju) príležitosť [nedok.]
to blow one's nose
vysmrkať sa [dok.]
to blow one's top [coll.]
vyletieť z kože [ľud.]idióm
to brush one's teeth
umyť si zuby [dok.]
to burn one's fingers
páliť si prsty [nedok.]idióm
to change one's clothes
prezliecť sa [dok.]
preobliecť sa [dok.]
prezliekať sa [nedok.]
to change one's mind
zmeniť názor [dok.]
rozmyslieť si to [dok.]
to clasp one's hands
zopnúť ruky [dok.]
spínať ruky [nedok.]
to comb one's hair
česať sa [nedok.]
to cover (one's) tracks
zahladiť (za sebou) stopy [dok.]
to do one's best
vynasnažiť sa [dok.]
to do one's bit [idiom]
prispieť svojím dielom [dok.]
prispieť svojou troškou (do mlyna) [dok.] [idióm]
to drown one's sorrows
zapíjať žiaľ [dok.]
to earn one's living
zarábať si na živobytie [dok.]
to finish one's drink
dopiť [dok.]
to fulfil one's duty [Br.]
splniť si povinnosť
to grit one's teeth [also fig.]
zaťať zuby [dok.] [od bolesti, zlosti ap.] [aj obr.: vydržať, vytrvať]idióm
to hold one's breath
zadržať dych [dok.]
to hold one's tongue [idiom]
byť ticho [nedok.]
držať jazyk za zubami [nedok.] [idióm]
to keep one's cool [coll.] [idiom]
zachovať si chladnú hlavu [dok.] [idióm]
to keep one's word
dodržať slovo [dok.]
to lick one's lips
obliznúť si pery [dok.]
to look one's best
vyzerať najlepšie ako n-o vie [nedok.]
to lose one's cool [coll.] [idiom]
stratiť nervy [dok.] [idióm]
to lose one's inhibitions
stratiť zábrany [dok.]
to lose one's mind
stratiť rozum [dok.]
to lose one's parents
osirieť [dok.]
to nod one's head
kývnuť hlavou [dok.]
to pick one's nose
vŕtať sa v nose [nedok.]
špárať sa v nose [nedok.]
to prove one's worth
osvedčiť sa [dok.]
to quicken one's pace
pridať do kroku [dok.]
to rub one's hands
mädliť si ruky [nedok.]
to save one's hide [idiom]
zachrániť si kožu [dok.] [idióm]
to save one's skin [idiom]
zachrániť si kožu [dok.] [idióm]
to scratch one's head
poškriabať sa na hlave [dok.]
to shake one's head
pokrútiť hlavou [dok.]
to shave one's beard
oholiť si bradu [dok.]
to shrug one's shoulders
pokrčiť plecami [dok.]
to slash one's wrists
podrezať si žily [dok.]
to slip one's memory
vypadnúť n-mu z pamäti [dok.]
to snap one's fingers
lusknúť prstami [dok.]
to speak one's mind
hovoriť úprimne [nedok.]
povedať svoj názor [dok.]
povedať svoju mienku [dok.]
to take one's time [idiom]
neponáhľať sa [nedok.]
dať si načas [dok.] [idióm]
to wag one's head
zakrútiť hlavou [dok.]
to wag one's tail
zavrtieť chvostom [dok.]
to wash one's hair
umyť si vlasy [dok.]kozmet.
(one) tough cookie [coll.] [fig.]
tvrďas {m} [sl.]
one-act play
jednoaktovka {f}div.lit.
at one's (own) peril
na vlastné riziko
na vlastné nebezpečenstvo
at one's own discretion
podľa vlastného uváženia
at one's own expense
na vlastné náklady
blind in one eye
slepý na jedno oko
by one's own hand
vlastnoručne {adv}
in one's capacity as
ako [kto] [vo funkcii n-ho]
on the one hand
na jednej strane {adv}
one and a half
pol druha
one of a kind
jedinečný {adj}
neopakovateľný {adj}
jediný svojho druhu
to be ... for one's age
byť ... na svoj vek [aký]
to be (one) tough cookie [coll.] [fig.]
nebyť žiadna baba [nedok.] [ľud.]
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers