All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: out of
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: out of

out of
{prep} [+gen.]
mimo {prep} [+gen.]
von z {prep} [+gen.]
preč z {prep} [+gen.]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach]
out of compassion
zo súcitu {adv}
out of curiosity
zo zvedavosti {adv}
out of date
zastaraný {adj}
nemoderný {adj}
prekonaný {adj} [zastaraný]
out of desperation
zo zúfalstva {adv}
out of earshot
mimo dosluchu {adv}
out of fashion
nemoderný {adj}
staromódny {adj}
out of me
zo mňa
out of nowhere
sčista-jasna {adv} [zrazu]
z ničoho nič {adv} [zrazu]
out of order
pokazený
mimo prevádzky
out of reach
mimo dosahu
out of sight
mimo dohľadu
out of tune
rozladený {adj}hudba
to be out of sth.
už nemať n-čo [nedok.]
to do sb. out of sth.
pripraviť n-ho o n-čo [dok.] [podvodom]
to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty etc.]
vyhnúť sa n-čomu [dok.] [nepríjemnej povinnosti ap.]
vyzuť sa z n-čoho [dok.] [ľud.] [z nepríjemnej povinnosti ap.]
to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty, esp. by means of excuse]
vykrútiť sa z n-čoho [dok.] [vyhnúť sa napr. nepríjemnej povinnosti, hl. výhovorkami]
to look out of sth.
vyzrieť z n-čoho [dok.] [pozrieť von]
to snap out of sth. [coll.]
dostať sa z n-čoho [dok.]
vyhrabať sa z n-čoho [dok.]
to talk sb. out of sth.
vyhovoriť n-mu n-čo [dok.]
to weasel out of sth.
vykrútiť sa z n-čoho [dok.] [obr.]
Get out of here! [coll.]
Padaj (odtiaľto)! [ľud.]
Vypadni (odtiaľto)! [ľud.]
out of a job
bez prácepráca
out of the blue
znenazdania {adv}
z ničoho nič
sčista-jasna {adv} [zrazu]
Out of the question!
Vylúčené!
Ani myslieť!
Snap out of it!
Vzchop sa!
Hlavu hore! [obr.]
to be out of danger
byť mimo nebezpečenstva [nedok.]
to be out of it [coll.] [be unable to think or react properly]
byť mimo [nedok.] [idióm]
to be out of order
nefungovať [nedok.]
to carve sth. out of stone
vytesať n-čo z kameňa [dok.]
to carve sth. out of wood
vyrezať n-čo z dreva [dok.]
vystrúhať n-čo z dreva [dok.]
to get out of bed
vstať (z postele) [dok.]
to get out of hand
vymknúť sa z rúkidióm
to get out of line [coll.]
správať sa neprístojne [nedok.]
to haul sb. out of bed
vytiahnuť n-ho z postele [dok.]
to spurt from / out of sth. [liquid]
vytrysknúť z n-čoho [dok.] [kniž.]
escape out of prison
útek {m} z väzby
out-of-court settlement
zmier {m}práv.
mimosúdne vyrovnanie {n}práv.
Are you out of your mind?
Zbláznil si sa?
Čo si rozum potratil?
Get out of my face!
Zmizni mi z očí!
Out of sight, out of mind.
Zíde z očí, zíde z mysle.príslov.
to back one's car out of garage
vycúvať s autom z garáže [dok.]
to be out of a job
prísť o prácu [dok.]práca
to be out of the question
neprichádzať do úvahy [nedok.]
to beat the crap out of sb. [vulg.]
vymlátiť dušu z n-ho [dok.]idióm
to frighten sb. out of his wits [idiom]
vyľakať n-ho na smrť [dok.]
to get a kick out of sth.
mať z n-čoho potešenie [nedok.]idióm
to jump out of the frying pan into the fire
dostať sa z dažďa pod odkvap [dok.]idióm
to let the cat out of the bag [idiom]
prezradiť tajomstvo [dok.]
pustiť si hubu na špacír [dok.] [han.]
to let the cat out of the bag [idiom] [say accidentally]
prerieknuť sa [dok.]
to let the whole cat out of the bag [idiom]
všetko vytárať [dok.]
to make sth. up out of whole cloth
vycicať si n-čo z prsta [dok.]
to scare sb. out of his wits [idiom]
vyľakať n-ho na smrť [dok.]
to splash out a lot of money on sth. [Br.] [coll.]
vyvaliť veľa peňazí za n-čo [dok.]
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement