|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: show
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: show

to show [be visible]
byť vidieť [nedok.]
to show sb. sth.
ukázať n-mu n-čo [dok.]
ukazovať n-mu n-čo [nedok.]
to show sth.
javiť n-čo [nedok.]
predviesť n-čo [dok.]
predvádzať n-čo [nedok.]
to show sth. [graphically]
znázorňovať n-čo [nedok.] [názorne vyjadrovať]
to show sth. [make it clear that one has a particular quality]
preukázať n-čo [dok.] [prejaviť]
to show sth. [make noticeable: of feelings, mood, courage etc.]
prejaviť n-čo [dok.]
prejavovať n-čo [nedok.]
show
šou {f}
show {f}
prehliadka {f}
program {m} [relácia]R+TV
relácia {f} [obyč. zábavná]R+TV
predstavenie {n}div.film
show [Am.]
seriál {m}R+TV
show [exhibition]
výstava {f}um.
show-stopping
ohromný {adj} [predstavenie, um. výkon]div.
famózny {adj} [predstavenie, um. výkon]div.
úžasný {adj} [predstavenie, um. výkon]div.
senzačný {adj} [predstavenie, um. výkon]div.
fantastický {adj} [predstavenie, um. výkon]div.
to show courage
preukázať odvahu [dok.]
to show off
chváliť sa [nedok.]
machrovať [nedok.] [ľud.] [han.]
predvádzať sa [nedok.] [často han.]
to show off sth.
zvýrazniť n-čo [dok.]
pochváliť sa n-čím [dok.]
dať vyniknúť n-čomu [dok.]
zdôrazniť n-čo [dok.] [zvýrazniť]
to show sb. around
urobiť n-mu prehliadku [dok.]
to show sb. around sth.
previesť n-ho po n-čom [dok.] [po urč. mieste]
to show sb. in
zaviesť n-ho niekam [dok.] [do izby ap.]
uviesť n-ho [dok.] [usmerniť pri príchode]
to show sb. up
zahanbiť n-ho [dok.]
strápniť n-ho [dok.] [ľud.]
to show sth. off
stavať n-čo na obdiv [nedok.]
to show up
prísť [dok.]
zreteľne vystúpiť [dok.] [prejaviť sa]
to show up [become clearly visible]
prejaviť sa [dok.]
to show up [coll.] [turn up, arrive]
ukázať sa [dok.]
objaviť sa [dok.]
beauty show
súťaž {f} krásy
fashion show
módna prehliadka {f}odev
galanty show
tieňohra {f}div.
puppet show
bábkové divadlo {n} [predstavenie]div.
quiz show
kvízšou {f} [prof. žarg.]R+TV
shadow show
tieňohra {f}div.
show biz [coll.]
šoubiznis {m} [ľud.] [prof. žarg.]
show business
zábavný priemysel {m}
šoubiznis {m} [ľud.] [prof. žarg.]
show window [display window]
výklad {m}obch.
show-off [coll.] [boaster]
chvastúň {m} [han.]
show-stopper
trhák {m}div.film
strhujúce dielo {n}div.film
slide show
premietanie {n} diapozitívovfoto
variety show
varieté {n}div.
varietné predstavenie {n}div.
estráda {f}div.R+TV
to show respect for sb./sth.
mať rešpekt pred n-ým/ n-čím [nedok.]
to show respect to sb.
prejaviť úctu n-mu [dok.]
to show true grit [coll.]
mať poriadnu guráž [nedok.] [ľud.]
late-night show
nočná relácia {f}R+TV
show and tell [Am.]
projekt {m} [samostatná žiacka práca spojená s prezentáciou]vzdel.
to show sb. around (a place)
povodiť n-ho (po určitom mieste) [dok.]
to steal the show from sb. [idiom]
pripraviť n-ho o slávu [dok.] [obr.]
It (just) goes to show (that) ...
Z toho vyplýva (ponaučenie), že ...
It just goes to show (you) that ...
To len dokazuje, že ...
Show us what you got! [coll.]
Ukáž, čo vieš!
Ukáž, čo je v tebe!
to get the show on the road [idiom]
začať konať [dok.]
to show no signs of life
nejaviť známky života [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement