All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: sth
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: sth

something <sth.>
niečo {pron}
beyond sth.
nad rámec n-čoho
za hranicou n-čoho
na druhej strane n-čoho {prep}
by sth.
s použitím n-čoho
concerning sb./sth.
čo sa týka n-ho/ n-čoho
týkajúci sa n-ho/ n-čoho
sb./sth. came
n-o/n-čo prišiel/prišla/prišlo
sb./sth. is
n-o/ n-čo je
sb./sth. was
bol
something < sth.>
dačo {pron}
voľačo {pron}
čosi {pron} [zdôrazňuje neurčitosť, nejasnosť]
deride sb./ sth. [formal]
posmievať sa n-mu/ n-čomu [nedok.]
mediate sth.
sprostredkovať n-čo [dok.]
pinpoint sth.
presne zistiť n-čo [dok.]
to abandon sth.
upustiť od n-čoho [dok.]
to access sth.
vstúpiť do n-čoho [dok.]
to acclaim sb./sth.
velebiť n-ho/ n-čo [nedok.]
vychvaľovať n-ho/ n-čo [nedok.]
uznávať n-ho/ n-čo [nedok.] [oceňovať, vážiť si]
to accommodate sb./sth. [have room for]
pojať n-ho/ n-čo [dok.] [mať kapacitu]
to accomplish sth.
dokončiť n-čo [dok.] [úspešne doviesť do konca]
to administer sth. [medicine, a drug, etc.]
podať n-čo [dok.] [liek]med.
podávať n-čo [nedok.] [liek]med.
to adopt sb./sth.
osvojiť si n-ho/ n-čo [dok.] [dieťa, názory ap.]
to adopt sth.
prijať n-čo [dok.]
to affect sb./sth.
pôsobiť na n-ho / n-čo [nedok.]
to age sth.
nechať vyzrieť n-čo [dok.]
to aid sth.
napomáhať n-čo [nedok.]
to allow sth.
dať súhlas na n-čo [dok.]
to annex sth.
zabrať n-čo [dok.] [územie]pol.
to antagonise sth. [Br.]
pôsobiť proti n-čomu [nedok.]
to antagonize sth.
pôsobiť proti n-čomu [nedok.]
to appreciate sth.
oceniť n-čo [dok.]
ceniť si n-čo [nedok.]
oceňovať n-čo [nedok.]
vážiť si n-čo [nedok.]
to apprehend sth. [formal] [understand]
rozumieť n-čomu [nedok.]
porozumieť n-čomu [dok.]
to approach sb./sth.
pristúpiť k n-mu/ n-čomu [dok.]
pristupovať k n-mu/ n-čomu [nedok.]
priblížiť sa k n-mu/ n-čomu [dok.]
približovať sa k n-mu/ n-čomu [nedok.]
to ascend sth.
vystúpiť na n-čo [dok.]
ísť hore po n-čom [nedok.] [po schodoch ap.]
to ascertain sth.
zistiť n-čo [dok.]
dopátrať sa n-čoho [dok.]
to assert sth.
dožadovať sa n-čoho [nedok.]
to assimilate sth.
asimilovať n-čo [dok./nedok.]
to attack sb./sth.
zaútočiť na n-ho/ n-čo [dok.]
to attain sth.
dospieť k n-čomu [dok.] [dosiahnuť n-čo]
to attend sth.
zúčastniť sa na n-čom [dok.]
to authorise sth. [Br.]
dať súhlas na n-čo [dok.]
to authorize sth.
dať súhlas na n-čo [dok.]
to avenge sb./sth.
pomstiť n-ho/ n-čo [dok.]
to avert sth.
predísť n-čomu [dok.]
zabrániť n-čomu [dok.]
to avoid sb./sth.
vyhnúť sa n-mu/n-čomu [dok.]
vyhýbať sa n-mu/n-čomu [nedok.]
to avoid sth.
vyvarovať sa n-čoho [dok.]
to await sb./sth.
očakávať n-ho/ n-čo [nedok.]
to back sth.
cúvnuť s n-čím [dok.] [autom ap.]
cúvať s n-čím [nedok.] [autom ap.]
to balance sth.
uviesť do rovnováhy n-čo [dok.]
to ban sth.
zakázať n-čo [dok.]
uvaliť zákaz na n-čo [dok.]
to beat sb./sth.
mlátiť n-ho/n-čo [nedok.]
to become sb./sth.
stať sa n-ým/ n-čím [dok.]
to beget sth. [literary] [cause to exist]
plodiť n-čo [nedok.] [kniž.] [spôsobovať]
to begrudge sb. sth.
nedopriať n-mu n-čo [dok.]
nežičiť n-mu n-čo [nedok.]
nedožičiť n-mu n-čo [dok.]
to betray sb./sth.
zradiť n-ho/ n-čo [dok.]
to bind sth.
viazať n-čo [nedok.]
to biopsy sth.
uskutočniť biopsiu n-čoho [dok.]med.
to blab sth. [coll.]
vytresnúť n-čo [dok.] [neuvážene povedať]
to board sth.
vstúpiť na palubu n-čoho [dok.]
nastúpiť do n-čoho [dok.] [vlaku, lietadla ap.]
nasadnúť do n-čoho [nedok.] [vlaku, lietadla ap.]
to boost sth. [coll.] [steal]
šlohnúť n-čo [dok.] [ľud.] [ukradnúť]
potiahnuť n-čo [dok.] [ľud.] [ukradnúť]
čmajznúť n-čo [dok.] [ľud.] [ukradnúť]
to bow sth.
sklopiť n-čo [dok.]
skloniť n-čo [dok.]
to brandish sth.
hrozivo mávať n-čím [nedok.]
oháňať sa n-čím [nedok.] [zbraňou ap.]
to brave sb./sth.
čeliť n-mu/ n-čomu [nedok.]
vzdorovať n-mu/ n-čomu [nedok.]
to breed sth.
chovať n-čo [nedok.]
to bridge sth.
premostiť n-čo [dok.]
to bridge sth. [differencies etc.]
prekonať n-čo [dok.] [rozdiely ap.]
preklenúť n-čo [dok.] [rozdiely ap.]
to brood sth. [by sitting on eggs]
vysedieť n-čo [dok.] [sedením na vajciach]orn.
to browse sth.
listovať v n-čom [nedok.]
to buckle sth. [fasten with a buckle]
zapnúť n-čo [dok.] [sponou, prackou]
to build sth.
zostaviť n-čo [dok.]
zostrojiť n-čo [dok.]
skonštruovať n-čo [dok.]
konštruovať n-čo [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement