All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: that.
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: that.

that
to {pron}
že {conj}
ten {pron}
ktorý {pron}
... at that
navyše ...
dokonca ...
ba aj / i ...
(ešte) k tomu ...
ba ešte aj / i ...
after that
nato {adv}
potom {adv}
zatým {adv} [zast.]
considering that
vzhľadom na to, že {conj}
s ohľadom na to, že {conj}
berúc do úvahy, že
Fancy that!
Predstav si!
given that ...
vzhľadom na to, že ...
ak vezmeme do úvahy, že ...
indication that
znak toho, že ...
like that
takto [takým spôsobom]
provided (that)
pokiaľ {conj}
za predpokladu že
pod podmienkou že
so ... that
tak ..., že
taký ..., že
so that
aby {conj}
preto, aby {conj}
kvôli tomu, aby
supposing (that)
za predpokladu že
supposing (that) ...
povedzme že ...
dajme tomu že ...
that much
toľko
toľme [zast.] [ľud.]
that way
tak
tadiaľ {adv}
That's enough!
Už dosť!
To stačí!
That's it!
Koniec!
A dosť!
Stačilo!
to reckon (that) ...
nazdávať sa, že ... [nedok.]
domnievať sa, že ... [nedok.]
at that time
vtedy {adv}
v tej dobe {adv}
v tom čase {adv}
for all that
napriek tomu
for fear that ...
zo strachu, že ...
for that matter
napokon
vlastne
for that matter [as far as that is concerned]
čo sa toho týka
Good thing (that) ... [coll.]
Ešteže ...
Dobre, že ...
I gather (that) ...
Počúvam, že ...
I hope that ...
Dúfam, že ...
in order that
aby {conj}
in that case
v tom prípade {adv}
Let's assume that...
Predpokladajme, že ...
no wonder that ...
nie div, že ...
nečudo, že ...
niet divu, že ...
niet sa čo čudovať, že ...
of that kind
toho druhu
on condition that ...
pod podmienkou, že ...
shortly after (that)
nedlho nato {adv}
krátko nato {adv}
onedlho nato {adv}
čoskoro nato {adv}
that (... over there)
tamten {pron}
henten {pron}
hentamten {pron}
That will do.
To stačí.
That's all sorted. [Br.] [coll.]
To by sme mali. [ľud.] [všetko je hotové, vybavené ap.]
That's really something!
Tak to je sila! [úžas]
To je vážne sila! [úžas]
That's too bad.
To je ale smola. [ľud.]
to make sure that ...
uistiť sa, či / že ... [dok.]
ubezpečiť sa, či / že ... [dok.]
presvedčiť sa, či / že ... [dok.] [uistiť sa]
to point out that...
poukázať na to, že... [dok.]
to take it (that) ...
predpokladať, že ...
to think of sb./sth. (that) ...
myslieť si o n-kom/ n-čom, že ... [nedok.]
despite the fact that ...
napriek tomu, že ...
from that time (on)
odvtedy {adv}
from that time forth [literary]
odvtedy {adv}
od toho času {adv}
od tých čias {adv}
How is it that ... ?
Ako to, že ...
It's a shame (that) ...
Škoda, že ...
on top of that
okrem toho
Rumour has it (that) ... [Br.]
Povráva sa, že ...
That makes no difference.
To na veci nič nemení.
That's more like it. [coll.]
To je už lepšie.
That's what I figured. [coll.]
Myslel som si (to).
The point is that ...
Ide o to, že ...
the problem is (that) ...
problém je v tom, že...
To hell with that! [coll.]
Do čerta s tým!
We'll see about that.
To sa ešte uvidí.
What's wrong with that?
Čo je na tom zlého?
to do better than that
mať na viac [nedok.]
to have the impression that ...
mať dojem, že ... [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement