|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   HU   ES   LA   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   PL   SV   RO   NO   RU   SQ   FI   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: to
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: to

to
{prep} [+dat.]
na {prep} [+ak.]
do {prep} [+gen.]
voči {prep} [+dat.]
[vyj. rozpätie medzi číslami]
ku {prep} [+dat.] [pred k-, g-, pred skup. spoluhlások s -k-, -g- a v niekt. spojeniach]
Tonga <.to>
Tonga {f}geogr.
abhorrent to sth.
odporujúci n-čomu {adj}
priečiaci sa n-čomu {adj}
accessary to sth. [spv.]
spoluvinný na n-čom {adj}práv.
accessory to sth.
spoluvinný na n-čom {adj}práv.
according to
podľa {prep} [+gen.]
accustomed to sth.
zvyknutý na n-čo {adj} {past-p}
navyknutý na n-čo {adj} {past-p}
privyknutý na n-čo {adj} {past-p}
adjacent to sth. [postpos.]
hraničiaci s n-čím {adj}
as to
pokiaľ ide o [+ak.]
čo sa týka [+gen.]
close to
blízo {prep} [+gen.]
blízko {prep} [+gen.]
poblíž {prep} [+gen.] [kniž.]
compared to
v porovnaní s {prep} [+inšt.]
contrary to
napriek {prep} [+dat.]
na rozdiel od {prep} [+gen.]
dissimilar to sth.
nepodobný n-čomu {adj}
down to
až po [+ak.]
až k [+dat.]
až do [+gen.] [o podrobnostiach ap.]
due to
kvôli {prep} [+dat.]
vďaka {prep} [+dat.]
vplyvom {prep} [+gen.]
následkom {prep} [+gen.]
v dôsledku {prep} [+gen.]
due to sth.
spôsobený [+inšt.]
from ... to
od ... do
germane to sth.
podstatný pre n-čo {adj}
relevantný z hľadiska n-čoho {adj}
here's to sb./sth. [phrase preceding a toast]
(tak) na n-ho/ n-čo [pri prípitku]
indigenous to sb.
vrodený n-mu {adj}
vlastný n-mu {adj} [vrodený, prirodzený]
inimical to sth.
škodiaci n-čomu {adj}
nepriaznivý pre n-čo {adj}
kin to sb.
príbuzný s n-ým {adj}
linked to sth.
spojený s n-čím {adj}
prepojený s n-čím {adj}
loyal to sb./sth.
oddaný n-mu/ n-čomu {adj}
next to
pri {prep} [+lok.]
vedľa {prep} [+gen.]
blízko {prep} [+gen.]
poblíž {prep} [+gen.] [kniž.]
blízo {prep} [+gen.] [zast.] [al. reg.]
owing to
vďaka {prep} [+dat.]
vzhľadom na {prep} [+ak.]
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
pertaining to sth.
týkajúci sa n-čoho {adj} {pres-p}
vzťahujúci sa na n-čo {adj} {pres-p}
prejudicial to sb./sth.
poškodzujúci n-ho/ n-čo {adj}
previous to
pred {prep} [+inšt.]
prior to
pred {prep} [+inšt.] [časovo]
privy to sth.
zasvätený do n-čoho {adj}
informovaný o n-čom {adj} [tajnom]
prone to sth.
náchylný na n-čo {adj}
related to sth.
spojený s n-čím {adj}
súvisiaci s n-čím {adj}
týkajúci sa n-čoho {adj}
relating to sth.
súvisiaci s n-čím {adj}
týkajúci sa n-čoho {adj}
relative to
vzhľadom na {prep} [+ak.]
v porovnaní s {prep} [+inšt.]
oproti {prep} [+dat.] [v porovnaní s]
relevant to sb./sth.
významný pre n-ho/ n-čo {adj}
sensitive to sth.
citlivý na n-čo {adj}
vnímavý na n-čo {adj}
similar to sb./sth.
podobný n-mu/ n-čomu {adj}
specific to sb./sth.
príznačný pre n-ho/ n-čo {adj}
charakteristický pre n-ho/ n-čo {adj}
subject to
podľa {prep} [+gen.]práv.
subject to sth.
podliehajúci n-čomu {adj}
susceptible to sth.
náchylný na n-čo {adj}
citlivý na n-čo {adj} [ľahko podliehajúci]
tantamount to sth.
rovný n-čomu {adj}
thanks to
vďaka {prep} [+dat.]
unbeknownst to sb.
bez toho, aby o tom n-o vedel
unique to sth.
typický pre n-čo {adj}
príznačný pre n-čo {adj}
unrelated to sth.
nesúvisiaci s n-čím {adj}
netýkajúci sa n-čoho {adj}
up to
až po [+ak.]
až k [+dat.]
až do [+gen.]
[vyj. hornú hranicu miery]
vulnerable to sth.
náchylný na n-čo {adj}
where (...to)
kam {adv}
to accede to sth.
pristúpiť na n-čo [dok.]
súhlasiť s n-čím [nedok.]
to acclimate to sth. [Am.]
zvyknúť si na n-čo [dok.]
to acclimatise to sth. [Br.]
zvyknúť si na n-čo [dok.]
to acclimatize to sth.
zvyknúť si na n-čo [dok.]
to accommodate sth. to sth. [adapt]
prispôsobiť n-čo n-čomu [dok.]
to accommodate sth. to sth. [bring into harmony]
uviesť n-čo do súladu s n-čím [dok.] [prispôsobiť]
back to top | home© 2002 - 2023 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement