All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: to
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: to
to
{prep} [+dat.]
na {prep} [+ak.]
do {prep} [+gen.]
voči {prep} [+dat.]
[vyj. rozpätie medzi číslami]
ku {prep} [+dat.] [pred k-, g-, pred skup. spoluhlások s -k-, -g- a v niekt. spojeniach]
according to
podľa {prep} [+gen.]
as to
pokiaľ ide o [+ak.]
čo sa týka [+gen.]
compared to
v porovnaní s {prep} [+inšt.]
contrary to
na rozdiel od {prep} [+gen.]
down to
až po [+ak.]
až k [+dat.]
až do [+gen.] [o podrobnostiach ap.]
due to
kvôli {prep} [+dat.]
vďaka {prep} [+dat.]
vplyvom {prep} [+gen.]
následkom {prep} [+gen.]
v dôsledku {prep} [+gen.]
due to sth.
spôsobený [+inšt.]
from ... to
od ... do
germane to sth.
podstatný pre n-čo {adj}
relevantný z hľadiska n-čoho {adj}
loyal to sb./sth.
oddaný n-mu/ n-čomu {adj}
next to
pri {prep} [+lok.]
vedľa {prep} [+gen.]
blízko {prep} [+gen.]
blízo {prep} [+gen.] [zast.] [al. reg.]
owing to
vďaka {prep} [+dat.]
vzhľadom na {prep} [+ak.]
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
prejudicial to sb./sth.
poškodzujúci n-ho/ n-čo {adj}
prior to
pred {prep} [+inšt.] [časovo]
privy to sth.
zasvätený do n-čoho {adj}
informovaný o n-čom {adj} [tajnom]
prone to sth.
náchylný na n-čo {adj}
relative to
vzhľadom na {prep} [+ak.]
v porovnaní s {prep} [+inšt.]
oproti {prep} [+dat.] [v porovnaní s]
subject to
podľa {prep} [+gen.]práv.
subject to sth.
podliehajúci n-čomu {adj}
tantamount to sth.
rovný n-čomu {adj}
thanks to
vďaka {prep} [+dat.]
up to
až po [+ak.]
až k [+dat.]
až do [+gen.]
[vyj. hornú hranicu miery]
where (...to)
kam {adv}
to accede to sth.
pristúpiť na n-čo [dok.]
súhlasiť s n-čím [nedok.]
to acclimatise to sth. [Br.]
zvyknúť si na n-čo [dok.]
to acclimatize to sth.
zvyknúť si na n-čo [dok.]
to adapt to sth.
prispôsobiť sa n-čomu [dok.]
adaptovať sa na n-čo [dok./nedok.]
to adhere to sb./sth.
lipnúť na n-kom/ n-čom [nedok.] [mať silný vzťah k n-mu/ n-čomu]
to adhere to sth.
dodržiavať n-čo [nedok.]
riadiť sa n-čím [nedok.]
byť stúpencom n-čoho [nedok.]
držať sa n-čoho [nedok.] [dodržiavať n-čo]
to agree to sth.
súhlasiť s n-čím [nedok.]
to allude to sth.
narážať na n-čo [nedok.]
to appeal to sb.
páčiť sa n-mu [nedok.]
to apply to sth.
týkať sa n-čoho [nedok.]
vzťahovať sa na n-čo [nedok.]
to ascribe sth. to sb./sth.
pripísať n-čo n-mu/ n-čomu [dok.]
pripisovať n-čo n-mu/ n-čomu [nedok.]
prisudzovať n-čo n-mu/ n-čomu [nedok.]
to attend to sb. [in a shop]
obsluhovať n-ho [v obchode] [nedok.]
to attend to sth.
vybavovať n-čo [nedok.]
starať sa o n-čo [nedok.]
to attest to sth.
potvrdiť n-čo [dok.]
dosvedčiť n-čo [dok.]
potvrdzovať n-čo [nedok.]
to attribute sth. to sb./sth.
pripísať n-čo n-mu/ n-čomu [dok.]
pripisovať n-čo n-mu/ n-čomu [nedok.]
prisúdiť n-čo n-mu/ n-čomu [dok.] [pripísať]
prisudzovať n-čo n-mu/ n-čomu [nedok.] [pripisovať]
to bequeath sth. to sb.
odkázať n-mu n-čo [dok.] [v závete]
zanechať n-mu n-čo [dok.] [v závete]
poručiť n-mu n-čo [dok.] [v závete]
to chain sb. to sth.
pripútať n-ho k n-čomu [dok.]
to challenge sb. to sth.
vyzvať n-ho na n-čo [dok.]
to cling to sb./sth.
držať sa n-ho/ n-čoho [pevne]
to come to sth.
dospieť k n-čomu [dok.]
to confess to sth.
priznať sa k n-čomu [dok.]
to confide sth. to sb.
zveriť sa n-mu s n-čím [dok.] [s tajomstvom ap.]
zdôveriť sa n-mu s n-čím [dok.] [s tajomstvom ap.]
to confine sb. to sth.
zavrieť n-ho do n-čoho [dok.]
to conform to sth.
vyhovovať n-čomu [nedok.]
zodpovedať n-čomu [nedok.]
to consent to sth.
dať súhlas na n-čo [dok.]
súhlasiť s n-čím [nedok.]
to correlate to sth.
zodpovedať n-čomu [nedok.]
to correspond to sth.
zodpovedať n-čomu [nedok.]
to entitle sb. to sth.
oprávňovať n-ho na n-čo [nedok.]
to entrust sth. to sb. [money, task, secret etc.]
zveriť n-mu n-čo [nedok.] [peniaze, úlohu, tajomstvo ap.]
to expose sb./sth. to sth.
vystaviť n-ho/ n-čo n-čomu [dok.]
to get to sb. [coll.]
vytočiť n-ho [dok.] [ľud.] [obr.] [rozčúliť]
to hand sth. to sb.
podať n-mu n-čo [dok.]
to have to
musieť [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers