|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: with
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: with

with
pri {prep} [+lok.]
pomocou {prep} [+gen.]
od {prep} [+gen.] [vyj. viditeľný vplyv n-čoho na osobu]
with [connected with persons or animals; otherwise incorrect]
{prep} [+gen.]
with <w/>
{prep} [+inšt.]
so {prep} [+inšt.] [pred s-, z-, š-, ž- a pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž-]
abuzz with sth.
plný n-čoho {adj} [zvuku pripomínajúceho bzukot ap.]
accoutered with sth. [Am.]
vybavený n-čím {adj} {past-p}
accoutred with sth. [Br.]
vybavený n-čím {adj} {past-p}
affected with sth.
napadnutý n-čím {adj} [chorobou]med.
postihnutý n-čím {adj} [chorobou]med.
along with
spolu s {prep} [+inšt.]
zároveň s {prep} [+inšt.]
spoločne s {prep} [+inšt.]
súčasne s {prep} [+inšt.]
compatible with sth.
zlučiteľný s n-čím {adj}
consistent with sth.
v súlade s n-čím
zodpovedajúci n-čomu {adj}
consonant with sth.
v zhode s n-čím
v súlade s n-čím
ending with
končiac [+inšt.]
flecked with sth.
pofŕkaný n-čím {adj}
fraught with sth.
plný n-čoho {adj}
incompatible with sth.
nezlučiteľný s n-čím {adj}
infatuated with sb.
zbláznený do n-ho
šialene zamilovaný do n-ho
inlaid (with sth.)
intarzovaný (n-čím) {adj} {past-p}um.
inkrustovaný (n-čím) {adj} {past-p}um.
vykladaný (n-čím) {adj} {past-p} [ozdobne]um.
laden with sth.
naložený n-čím {adj} {past-p}
obťažkaný n-čím {adj} {past-p}
level with sth.
zarovno s n-čím
v rovnakej výške s n-čím
na rovnakej úrovni s n-čím
preoccupied with sth.
zaujatý n-čím {adj}
sústredený na n-čo {adj}
seasoned with sth.
korenený n-čím {adj}gastr.
starting with
počnúc [+inšt.]
počnúc od [+gen.]
studded with sth. [fig.]
plný n-čoho {adj}
posiaty n-čím {adj}
stuffed with sth.
napchatý n-čím {adj} {past-p}
stuffed with sth. [extremely full of]
preplnený n-čím {adj}
with bravura
bravúrne {adv}
with disgust
zhnusene {adv}
s hnusom {adv}
zhnuseno {adv}
s odporom {adv}
with gusto
s chuťou {adv}
s pôžitkom {adv}
with pain
od bolesti {adv}
With pleasure.
S radosťou.
with precision
precízne {adv}
with time
časom {adv}
to accord with sth.
zodpovedať n-čomu [dok.]
byť v zhode s n-čím [nedok.]
zhodovať sa s n-čím [nedok.]
to accouter sb. (with sth.) [Am.]
vystrojiť n-ho (n-čím) [dok.]
to accoutre sb. (with sth.) [Br.]
vystrojiť n-ho (n-čím) [dok.]
to accredit sb. with sth. [publicly ascribe, attribute]
pripisovať n-čo n-mu [nedok.]
to acquaint sb. with sth.
zoznámiť n-ho s n-čím [dok.]
oboznámiť n-ho s n-čím [dok.]
to admix sth. with sth.
zmiešať n-čo s n-čím [dok.]
to admix with sb./sth.
miešať sa s n-ým/ n-čím [nedok.]
to arm sb. (with sth.)
vyzbrojiť n-ho (n-čím) [dok.]voj.
to arrange sth. with sb.
dojednať n-čo s n-ým [dok.]
dohodnúť n-čo s n-ým [dok.]
dohovoriť n-čo s n-ým [dok.]
to associate sth. with sth.
spájať n-čo s n-čím [nedok.]
to associate sth. with sth. [in one's mind]
spájať si n-čo s n-čím [nedok.] [v mysli]
to battle with sb./sth.
bojovať s n-ým/ n-čím [nedok.]
zápasiť s n-ým/ n-čím [nedok.]
to bear with sb.
mať strpenie s n-ým [nedok.]
to begin with
po prvé
v prvom rade
to blanket sth. with sth. [cover]
pokryť n-čo n-čím [dok.]
to bond with sb.
zblížiť sa s n-ým [dok.]
to bother sb. with sth.
zaťažovať n-ho n-čím [nedok.]
to chain sth. with sth.
spojiť n-čo s n-čím [dok.] [reťazou]
to charge sb. with sth.
poveriť n-ho n-čím [dok.]
obviniť n-ho z n-čoho [dok.]práv.
to clean sth. (with sth.)
umyť n-čo n-čím [dok.]
čistiť n-čo (n-čím) [nedok.]
vyčistiť n-čo (n-čím) [dok.]
umývať n-čo (n-čím) [nedok.]
to clock sb. with sth. [coll.]
ovaliť n-ho n-čím [dok.]
to coat sth. with sth.
potiahnuť n-čo n-čím [dok.] [vrstvou]
to coexist with sb./sth.
žiť bok po boku s n-ým/ n-čím [nedok.]
koexistovať s n-ým/ n-čím [nedok.]sociol.
spolunažívať s n-ým/ n-čím [nedok.]sociol.
to coincide with sth.
zhodovať sa s n-čím [nedok.]
to collaborate with sb.
kolaborovať s n-ým [nedok.] [han.]
to collide with sth.
kolidovať s n-čím [nedok.] [byť v konflikte]
to compare with sb./sth.
vyrovnať sa n-mu/ n-čomu [dok.] [dosiahnuť rovnakú úroveň]
to compete with sb./sth.
konkurovať n-mu/ n-čomu [nedok.]
to comply with sb./sth.
vyhovieť n-mu/ n-čomu [dok.]
prispôsobiť sa n-mu/ n-čomu [dok.]
to comply with sth.
dodržiavať n-čo [nedok.]
podrobiť sa n-čomu [dok.]
konať v súlade s n-čím [nedok.]
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement