All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: with
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: with

with
pri {prep} [+lok.]
pomocou {prep} [+gen.]
od {prep} [+gen.] [vyj. viditeľný vplyv n-čoho na osobu]
{prep} [+gen.] [len v spojení s osobami, príp. zvieratami]
with <w/>
{prep} [+inšt.]
so {prep} [+inšt.] [pred s-, z-, š-, ž- a pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž-]
along with
spolu s {prep} [+inšt.]
zároveň s {prep} [+inšt.]
spoločne s {prep} [+inšt.]
súčasne s {prep} [+inšt.]
compatible with sth.
zlučiteľný s n-čím {adj}
consistent with sth.
v súlade s n-čím
zodpovedajúci n-čomu {adj}
consonant with sth.
v zhode s n-čím
v súlade s n-čím
ending with
končiac [+inšt.]
flecked with sth.
pofŕkaný n-čím {adj}
fraught with sth.
plný n-čoho {adj}
incompatible with sth.
nezlučiteľný s n-čím {adj}
infatuated with sb.
zbláznený do n-ho
šialene zamilovaný do n-ho
starting with
počnúc [+inšt.]
počnúc od [+gen.]
stuffed with sth.
napchatý n-čím {adj} {past-p}
with disgust
zhnusene {adv}
s hnusom {adv}
s odporom {adv}
with pain
od bolesti {adv}
With pleasure.
S radosťou.
with precision
precízne {adv}
to arrange sth. with sb.
dojednať n-čo s n-ým [dok.]
dohodnúť n-čo s n-ým [dok.]
dohovoriť n-čo s n-ým [dok.]
to battle with sb./sth.
bojovať s n-ým/ n-čím [nedok.]
zápasiť s n-ým/ n-čím [nedok.]
to bear with sb.
mať strpenie s n-ým [nedok.]
to begin with
po prvé
v prvom rade
to bond with sb.
zblížiť sa s n-ým [dok.]
to bother sb. with sth.
zaťažovať n-ho n-čím [nedok.]
to charge sb. with sth.
poveriť n-ho n-čím [dok.]
obviniť n-ho z n-čoho [dok.]práv.
to clock sb. with sth. [coll.]
ovaliť n-ho n-čím [dok.]
to coincide with sth.
zhodovať sa s n-čím [nedok.]
to collide with sth.
kolidovať s n-čím [nedok.] [byť v konflikte]
to compare with sb./sth.
vyrovnať sa n-mu/ n-čomu [dok.] [dosiahnuť rovnakú úroveň]
to compete with sb./sth.
konkurovať n-mu/ n-čomu [nedok.]
to comply with [command, verdict etc.]
podrobiť sa [dok.] [nariadeniu, rozsudku a pod.]
to comply with sb./sth.
vyhovieť n-mu/ n-čomu [dok.]
prispôsobiť sa n-mu/ n-čomu [dok.]
to comply with sth.
dodržiavať n-čo [nedok.]
podrobiť sa n-čomu [dok.]
konať v súlade s n-čím [nedok.]
to confer with sb.
radiť sa s n-ým [nedok.]
poradiť sa s n-ým [dok.]
to conflict with sth.
byť v rozpore s n-čím [nedok.]
to consort with sb.
stýkať sa s n-ým [nedok.]
to cope with sth.
zvládnuť n-čo [dok.]
poradiť si s n-čím [dok.]
vyrovnať sa s n čím [dok.]
to corresond with sb.
písať si s n-ým [nedok.]
to correspond with sb.
korešpondovať s n-ým [nedok.]
dopisovať si s n-ým [nedok.] [ľud.]
to correspond with sth.
zhodovať sa s n-čím [nedok.]
to covenant with sb.
uzavrieť dohodu s n-ým [dok.]
to cuddle with sb.
pomaznať sa s n-ým [dok.]
poláskať sa s n-ým [dok.]
to deal with sb.
zaobchádzať s n-ým [nedok.]
to deal with sth.
poradiť si s n-čím [dok.]
zaoberať sa n-čím [nedok.]
to dispense with sth.
dať preč n-čo [dok.]
zbaviť sa n-čoho [dok.]
obísť sa bez n-čoho [dok.]
prestať používať n-čo [dok.]
to empathise with sb. [Br.]
chápať n-ho [nedok.]
sympatizovať s n-ým [nedok.]
vcítiť sa do pocitov n-ho [dok.]
to empathize with sb.
chápať n-ho [nedok.]
sympatizovať s n-ým [nedok.]
vcítiť sa do pocitov n-ho [dok.]
to endow sb. with sth.
nadeliť n-mu n-čo [dok.]
to engage with sth.
zapojiť sa do n-čoho [dok.]
byť súčasťou n-čoho [nedok.]
to entrust sb. with sth.
poveriť n-ho n-čím [dok.]
to equip sth. with sth.
vybaviť n-čo n-čím [dok.]
to infect sb. with sth.
nakaziť n-ho n-čím [dok.]med.
to interfere with sth.
narušiť n-čo [dok.]
narušovať n-čo [nedok.]
prekážať v n-čom [nedok.]
zasahovať do n-čoho [nedok.]
narúšať n-čo [nedok.] [aj: narušovať]
to interperse sth. with sth.
prekladať n-čo n-čím [nedok.] [vkladať medzi n-čo al. do n-čoho ]
to intersperse sth. with sth.
spestriť n-čo n-čím [dok.]
preložiť n-čo n-čím [dok.] [vložiť medzi n-čo al. do n-čoho]
to level with sb. [coll.] [idiom]
povedať to n-mu na rovinu [dok.] [idióm]
to meddle with sth.
babrať s n-čím [nedok.]
baštrngovať s n-čím [nedok.] [nevhodne narábať]
to merge with sb./sth.
splynúť s n-ým/ n-čím [dok.]
to mess with sb. [coll.]
robiť si žarty z n-ho [nedok.]
strieľať si z n-ho [nedok.] [ľud.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement