All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: a
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: a

a few
några
a few ...
ett fåtal ...
a lot
mycket {adv}
astronomical unit <AU, au, a.u., ua>
astronomisk enhet {u} <AE, AU, ua, au>astron.enhet
a good cause
en god sak
a great deal [large amount, a lot]
en hel del
a lot of [e.g. a lot of money]
mycket {adj} [t.ex. mycket pengar]
a new one
ett nytt
a passionate kiss
en passionerad kyss
a quarter past
kvart över
a quarter to
kvart i
a type of ...
en sorts ...
a wealth of
en rikedom på
as a whole
som helhet
in a nutshell
i ett nötskal [bildl.]
Just a moment!
Ett ögonblick!
quite a while
en god stund
ganska länge
What a pity!
Vad synd!
within a week
inom en vecka
without (a) trace
spårlöst {adv}
to acquire a language
att lära sig ett språk
to ask a question
att ställa en fråga
to blow a secret [coll.]
att avslöja en hemlighet
to cast a glance
att kasta en blick
to contest a will
att anfäkta ett testamentetjur.
to cost a fortune
att kosta en förmögenhet
att kosta skjortan [idiom]
to divulge a secret
att avslöja en hemlighet
to earn a living
att försörja sig
att tjäna sitt levebröd
att förtjäna sitt uppehälle
to give sb. a hand
att ge ngn. ett handtag
to give sb. a lift
att skjutsa ngn.
to give sb. a ride
att skjutsa ngn.
to give sth. a try [coll.]
att pröva ngt.
to have a shower
att duscha
att ta en dusch
to make a difference
att göra skillnad
to make a noise
att bullra
to make a promise
att ge ett löfte
to make a racket [din, noise]
att bullra
to make a record
att spela in på skiva
to straddle a gate [in slalom or giant slalom]
att gränsla [inom slalom]sport
to take a photograph
att fotograferafoto.
to take a picture
att ta kortfoto.
att fotograferafoto.konst
att fota [vard.]foto.konst
to tell a lie
att ljuga
to throw a party [coll.]
att ha (en) fest
to undergo a test
att genomgå ett prov
a bright blue sky
en klarblå himmel
a few years ago
för några år sedan {adv}
a glass of water
ett glas vatten
a great amount of
en stor mängd av
a record number of
rekordmånga {pron}
a slice of bread
en skiva bröd
a small number of ...
ett fåtal ...
as a result of ...
till följd av ...
at a snail's pace [idiom]
i snigelfart {adv} [idiom]
med snigelfart {adv} [idiom]
for a long time
länge {adv}
forever and a day [coll.]
en evighet {adv}idiom
I have a headache.
Jag har huvudvärk.
I have a question.
Jag har en fråga.
I haven't a clue.
Jag har ingen aning.
I'm a stranger here.
Jag är främmande här.
in a general sense
i vid mening {adv}
in a proper sense
i egentlig mening {adv}
once upon a time
en gång i tiden
silent as a grave
dödstyst {adj}
To Kill a Mockingbird [novel: Harper Lee, film: Robert Mulligan]
Dödssyndenfilmlitt.
to a certain extent
till viss grad {adv}
without (a / any) doubt
tveklöst {adv}
utan tvivel {adv}
utan tvekan {adv}
to be a disadvantage (for)
att vara till nackdel (för)
to fit like a glove
att sitta som gjuten
att passa som hand i handske
to get into a car
att sätta sig i en bil
to get on a train
att ta ett tåg
to give sb. a helping hand
att ge ngn. en hjälpande hand
to go for a walk
att gå en promenad
att göra en promenad
to look up a word
att slå upp ett ord
to not sleep a wink
att inte få en blund i ögonen
to put out a fire
att släcka en eld
att släcka en brand
to sell at a loss
att slumpa bort
to take a day off
att ta en ledig dag
att ta (sig) ledigt en dag
to take a long time
att ta lång tid
to take a photo (of)
att fota [vard.]
to take apart a bicycle
att plocka isär en cykel
a two-edged sword [also fig.]
ett tveeggat svärd {n} [även bildl.]
application for a patent
ansökan {u} om patentjur.
candidate for a medal
medaljhopp {n} [person]sport
dispute with a neighbor [Am.]
grannkrig {n}
granngräl {n}
finding of a corpse
likfynd {n}
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement